De syndicus en zijn contactpersoon (aanspreekpunt) in de woonblok

24 antwoorden [Laatste bericht]
Janneman
Offline

Als iedereen in een woonblok de neus ophaalt voor mankementen of onregelmatigheden die hij vaststelt en enkel reageert als het hem persoonlijk schaadt of kan schaden, dan zijn we slecht bezig. Gelukkig is er meestal een energieke ziel met veel tijd (gepensioneerd) en met voldoende technische kennis om heel wat werk uit handen te nemen van een duur betaalde vakman. Deze duivel doet al heeft het vertrouwen van zijn medebewoners en treedt bovendien op als contactpersoon met de syndicus. In de wetgeving staat er echter niets over zo’n persoon, nochtans is hij onmisbaar voor de goede gang van zaken. De VME kan besluiten om die man of vrouw te vergoeden voor zijn gepresteerde uren (voorbeeld 14€ per uur), maar er is een probleem: een officiële syndicus (ik bedoel daarmee een beroepssyndicus, geen syndicusmede-eigenaar) mag geen werkuren in het zwart uitbetalen. Uiteraard kan de VME los van de syndicus, een regeling treffen om zo’n man uit te betalen. Twee vraagjes:
1. Hoe gebeurt dat in vele woonblokken?
2. Als een syndicus kan rekenen op zo’n man, is het ‘ere’loon van die syndicus dan niet al te vlug verdiend?  
 
Nog dit: wie oproep lanceerde om niet te reageren op mijn schrijven, gelieve het zelf niet te doen, met dank.  

nescio1
Offline
iedereen is gelijk voor de wet

“….geen syndicusmede-eigenaar) mag geen werkuren in het zwart uitbetalen.”
 

 
nescio1
Offline
zorg voor een aangepaste ongevallenverzekering

http://www.quimmo.be/nl/blog/beurtrol-kuisen-gemene-delen-appartement
 
Daarin:
 
“Als onbezoldigde syndicus mede-eigenaar en onbezoldigde klusjesman (NIET het wekelijks schoonmaken van ingangshall en trappenhuis) heb ik gezorgd voor een:
bedrijfspolis personeel: verzekering ongevallen onbezoldigde helpers (+/- EURO 70).

Voordeel is uiteraard dat ook andere ME gedekt kunnen zijn. “

 
 
Janneman
Offline
Nescio 1, bedankt voor de
Nescio 1, bedankt voor de reactie.

Ik had uiteraard dat antwoord verwacht, maar met alle respect: ik denk dat je je vergist, maar dat is een beetje mijn fout. Ik gebruikte het woord ‘in het zwart’. In het zwart betekent ‘ontdoken van de fiscus’. Maar dat is nu net niet geval, in deze wordt er helemaal geen belasting ontdoken gezien er kortweg geen belasting betaald hoeft te worden.

https://www.bijklussen.be/nl/diensten-van-burger-aan-burger.html
Lijst van toegelaten activiteiten
We beschouwen een activiteit als een ‘dienst van burger aan burger’ als ze op de volgende lijst staat:
 1. met naleving van de gemeenschapswetgeving: oppas van kinderen, oppas, gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privéwoning
 2. met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: zorg voor zorgbehoevende personen
 3. bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever
 4. sportlessen
 5. kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning
 6. hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding
 7. het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen
 8. ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker, met uitzondering van reguliere poetshulp, waarbij ondersteuning bij de grote kuis en ontruiming van de woning wel toegelaten is
 9. hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis)
 10. opziener van onroerende goederen
 11. het zorgen voor, het passen op en het uitlaten van dieren

Bijklussen voor een andere burger mag niet met vaste regelmaat

Wie voor een medeburger bijklust, mag dat niet met een vaste regelmaat doen. Een bijklusser mag dus bijvoorbeeld niet elke week voor een vergoeding het gras van de buurman afrijden. 
(Een idiote wetgeving: 1. Wie rijdt nu elke week het gras af?  2. Hij mag wel elke keer het gras afrijden, tegen een vastgestelde uurprijs, wanneer het nodig is, maar wat is een vaste regelmaat?)
 

Hoe kan u bijverdienen?

Moet u belastingen betalen?
Dat hangt af van het type bijverdienste. Als u als plusser via de bijklusregeling werkt (en de inkomenslimiet niet overschrijdt) of als u als flexi-jobber werkt, dan bent u vrijgesteld van belastingen. In de andere gevallen moet u uw inkomsten aangeven en zal u daarop worden belast.

 https://www.tijd.be/netto/pensioen/kan-ik-als-gepensioneerde-onbelast-bijverdienen/10111861.html
→ Iedereen met een wettelijk rust- of overlevingspensioen mag bijklussen bij particulieren en verenigingen. Voorwaarde is dat u al minstens twee kwartalen gepensioneerd bent voor u onbelast bijverdient.

Als iemand op een inkomen geen belasting moet betalen is er ook geen enkele wet die zegt dat hij niet uit de hand te goed mag ontvangen; ook je op je huurinkomsten moet geen belasting (tot hiertoe) betaald worden en ook die mogen uit hand zonder contractuele verbintenis uitbetaald worden.
En als klap op de vuurpijl: geen probleem om een verzekering af te sluiten voor wie in zijn woonblok klusjes uitoefent.   


 
ronald de wilde
Offline
#3
Mijn beste Janneman,

het ene item is nog niet ietwat gedwongen stopgezet, of het andere van uw hand ligt al voor.
Deze ochtend vroeg ik me al af of iemand zich geroepen zou voelen om te reageren, want voor mij stond al vast dat met de vraag ook al het antwoord zou voorliggen. Beide uit uw pen.
Wellicht heeft Nescio zich uit zeker plichtsbewustzijn geroepen gevoeld om toch een reactie te plaatsen, en zoals verwacht met onmiddellijke countering door u.
Mét de oplossing, zoals u die graag zou zien.

Wel ik kan u stellen dat met mij, als CvR, daar geenszins sprake van kan zijn.

Wel ik kan u stellen dat de Administratie in deze de VME's niet heeft bedoeld.

Wel ik kan u stellen dat de Belastingadministratie dit niet onbehandeld zal laten als ze er lucht van krijgt. Lucht van krijgen, hoe dat? Nooit gehoord dat ze elke klacht of gewone melding van dit soort van praktijken dagelijks te horen krijgen van personen die vinden dat het niet door de beugel kan, of gewoon uit nijdigheid, of uit jaloersheid, of gewoon uit ....., en dat ze er dan op af moéten gaan.

Met dit soort van zaken uitpakken binnen een VME is vragen om moeilijkheden!

Dit soort van item plaatsen, met déze bedoeling, is het forum niét vooruit helpen, integendeel.

Ron   
syn-d-icus
Offline
klap op de vuurpijl
Janneke den betweter, wat u schrijft geldt enkel voor diensten van burger tot burger.
Een VME is geen burger maar een rechtspersoon. Ook geen socio-culturele vereniging noch een openbaar bestuur.
De VME moet daarom een dimona-aangifte doen (=voor de sociale zekerheid) en jaarlijks een fiscale fiche opstellen.
Doet men het niet dan is de VME niet in regel.
Maar waarschijnlijk maakt het niet veel uit voor u aangezien u alles tegen de wet in wil doen, naar volhardende gewoonte of onbegrip.
 
Janneman
Offline
Syndicus, De VME heeft met

Syndicus,

De VME heeft met die gang van zaken niets te maken. Leden van een VME mogen onderling zoveel afspraken en overeenkomsten maken als ze willen, daar heeft de syndicus en de VME niets mee te maken. Trouwens, het is van een beroepsyndicus dat ik te horen kreeg dat erin vele kleine woonblokken interne betalingsregelingen getroffen worden, en daar zijn die syndici niet rouwig om. Ik wilde alleen maar weten hoe anderen in kleine woonblokken dat concreet doen. 

Janneman
Offline
Beste Ronald, Je

Beste Ronald,

Je schrijft: Wellicht heeft Nescio zich uit zeker plichtsbewustzijn geroepen gevoeld om toch een reactie te plaatsen, en zoals verwacht met onmiddellijke countering door u.  -- 1. En alweer spreken in andermans naam... 2. Als Nescio vindt dat ik me (deels) vergis, dan hoor ik dat graag, misschien draagt hij tegenargumenten aan. En zolang er niet gescholden wordt of op de man gespeeld wordt i.p.v. op de bal, wat is dan het probleem?
Voor het overige is je reactie compleet onbegrijpelijk. Hoe kun je het woord Belastingadministratie in de mond nemen als er zwart op wit in de wet te lezen staat dat je onder bepaalde voorwaarden geen belasting moet betalen op inkomsten, ja, ze zelfs niet moet aangeven op je belastingsbrief. 
En reken maar dat wat ik schreef de toets doorstaan heeft van o.a. experts boekhouders, syndici en ja, zelfs van een belastingsinspecteur. Er bestaan trouwens nog andere creatieve oplossingen om iemand op een wettelijke manier te vergoeden voor bewezen diensten (een voorstel dat van een beroepsyndicus kwam), maar waarom zou ik die hele uitleg doen, als negativiteit het enige is wat ik als antwoord krijg?

syn-d-icus
Offline
lof der zotheid
Maar beweerde u niet dat het niets met de VME te maken heeft?

En waarom toch al die vragen als u alle antwoorden beter kent dan alle juristen samen.
 
SIEBE
Offline
lof der zotheid 2
Het boek van Desiderius Erasmus : lof der zotheid  eens lezen.
Ik heb het mij laten voorlezen ( ongeletterd ).

Citaten :
1. En zonder vreugde verdient het leven de naam van leven niet. Wie gelooft, dat het menselijk geluk is gelegen in het bezit van kennis, van een voorwerp of eigenschap, vergist zich schromelijk. Het ware geluk bestaat slechts in de illusie, die men zich daarover maakt.
2. Per slot van rekening is de menselijke ziel nu een maal zo ingesteld, dat eerder de schijn dan de werkelijkheid haar imponeert.
3. Niets is dwazer dan wijs te zijn op het verkeerde moment.

Ik voel mij veel beter door het boek, heb geen kaars en bril meer nodig.
Janneman
Offline
Syndicus, Het gaat over een

Syndicus,

Het gaat over een overeenkomst tussen individuen: eigenaars en een al dan niet mede-eigenaar, waarbij een eigenaar het loon uitbetaald aan wie klust voor de gemeenschap, en dat uit een spaarpot waarin alle eigenaars hun deel storten. De overeenkomst kan mondeling of schriftelijk zijn, en zolang het werkt, werkt het (werkt hier al 20 jaar). Iemand die onbelast mag bijverdienen kan perfect van zo’n eigenaar geld ontvangen.
En ach zo, 'alle juristen samen' zeg je? Denk je nu echt dat alle juristen samen er zo over denken zoals jij erover denkt?

ronald de wilde
Offline
#10
Tot besluit van de reactie welke ik in deze wou leveren....

Het is dé regeling die ik in deze aangevoerde kwestie wou zien en gelezen geweten: een spaarpotje onderling, om het op een burger-burger-regeling te doen lijken.
Doch zo doorprikbaar dat bij de minste klacht of melding bij de Belastingadministratie 'die kruik' aan diggelen gaat. Om reden van misbruik van die regeling, en dus met àlle gevolgen vandien.
En, voor het praktische: wie gaat dat potje controleren. Al hoef ik dat antwoord niet te kennen, of in een volgende reactie niet te lezen. 

In een vorige reactie dacht u mij van m'n stokje te blazen met de melding van aftoetsing bij experten e.a. ter zake. Wel, ik kan u alleen maar aanraden om bij andere deskundigen te rade te gaan.

In rand: belastingSinspecteur = belastinginspecteur, en een titel die er heden ten dage ook al geen meer is, want gewijzigd. Maar goed, we weten wie er wordt geduid. Net zoals het ongeschreven lijstje bij de controlediensten bestaat van al die experten die er trachten de kantjes vanaf te lopen; u zult maar bij het verdedigen van uw dossier hun namen vernoemen.

En, zoals in m'n eerste reactie reeds gesteld, een vraag stellen mét daarop voor uzelf het reeds gekende antwoord, is dus een vraag teveel. 

Succes verder, m'n beste Janneman, én hopelijk blijft uw kruik nog een tijdje drijven, of te water. Zelf stap ik hierin niet mee, zie ik het ook in onze VME niet van toepassing.

Tot hier ook m'n reactie in deze.

Ron 
 
Janneman
Offline
Ronald de wilde schrijft: Het

Ronald de wilde schrijft: Het is dé regeling die ik in deze aangevoerde kwestie wou zien en gelezen geweten: een spaarpotje onderling, om het op een burger-burger-regeling te doen lijken.
Antw.: dat is het ook. En zelfs al zou het een VME- burger regeling zijn, niet één wet wordt er overtreden als onze VME via een interne regeling een bedrag zou overmaken aan iemand die onbelast mag bijverdien (uiteraard zouden we eerst controleren of die man of vrouw wel onbelast mag bijverdienen).


Ronald de wilde schrijft: Doch zo doorprikbaar dat bij de minste klacht of melding bij de Belastingadministratie 'die kruik' aan diggelen gaat. Om reden van misbruik van die regeling, en dus met àlle gevolgen vandien.
Antw.: nogmaals, je antwoord is belachelijk. Wat heeft de Belastingadministratie te maken met iemand die op een bepaalde inkomst geen belasting moet betalen?


Ronald de wilde schrijft:: En, voor het praktische: wie gaat dat potje controleren. Al hoef ik dat antwoord niet te kennen, of in een volgende reactie niet te lezen.
Antw.: Een betrouwbaar iemand onder de eigenaars, en dat ben ik toevallig, al 20 jaar lang. Trouwens dat spaarpotje staat op een bankrekening en iedereen mag elke dag vragen om een uitreksel.

Janneman
Offline
Ronald de wilde, nog

Ronald de wilde, nog dit:
https://www.bijklussen.be/nl/diensten-van-burger-aan-burger.html
Lijst van toegelaten activiteiten
5. kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning
Volgens jouw  logica kan iemand die in een eengezinswoning woont beroep doen op iemand die onbelast mag bijverdienen (burger aan burger) of kan dat ook al niet? Maar zodra in het gebouw twee of drie eigenaren wonen, één van beide syndicus is en er ook een VME werd opgericht (wat niet hoeft), dan mogen ze op zo’n klusjesman geen beroep meer doen? Zie je nu echt niet hoe belachelijk je kijk op dit alles is?
En waar sta je met je uitleg als alle eigenaars beslissen om geen VME op te richten, wat best kan?
 
https://www.desyndic.be/blog/wat-is-vme

Wat is een ‘Vereniging van Mede-Eigenaars’ (VME)?

De vereniging van mede-eigenaars – of VME – is een rechtspersoon waarin alle individuele mede-eigenaars van een bepaald gebouw of groep van gebouwen verenigd zijn en vertegenwoordigd worden. De enige toegelaten activiteit – en daardoor ook meteen het doel van de VME – is het beheer en het behoud van dit gebouw of deze groep van gebouwen.
Deze VME ontstaat in principe automatisch van zodra er twee of meer onderscheiden eigenaars van appartementen in het gebouw zijn en er bijgevolg sprake is van een mede-eigendom waarop het Appartementsrecht van toepassing is.
Van bovengenoemde regel kan evenwel afgeweken worden in die gevallen waarin de aard van de goederen dit rechtvaardigt en mits de goedkeuring van alle mede-eigenaars. Indien er aldus sprake is van een gebouw met een te verwaarlozen aantal gemeenschappelijke delen, kunnen de mede-eigenaars beslissen dat de dwingende regels van het Appartementsrecht niet spelen, zodat ook geen VME dient te worden opgericht.

syn-d-icus
Offline
janneman de superman
"Een betrouwbaar iemand onder de eigenaars, en dat ben ik toevallig, al 20 jaar lang."

We hadden niet anders verwacht van het genie van de gedwongen mede-eigendom.
Janneman
Offline
Syndicus, waarom door gebrek
Syndicus, waarom door gebrek aan zinnige tegenargumenten altijd op de man spelen en niet op de bal?  Foei, foei! 
Janneman
Offline
Nesccio 1, (de enige hier in

Nesccio 1, (de enige hier in deze die mijn neus nog niet afgebeten heeft)

Je schrijft: “….geen syndicusmede-eigenaar) mag geen werkuren in het zwart uitbetalen.”  --- Niemand mag iemand in het zwart uitbetalen. Als een uitbetaling voor gepresteerde diensten echter gebeurt aan iemand die onbelast (tot een bepaald bedrag) mag bijverdienen en zich houdt aan bepaalde beperkingen, is er van zwartwerk geen sprake (precies daarom werd de wet gewijzigd).  Een mede-eigenaar die als syndicus optreedt (dus geen beroepssyndicus) kan ook zulke betalingen uitvoeren, al dan niet via zijn VME, aan wie diensten verleent en beantwoordt aan de gestelde eisen om onbelast te mogen bijverdienen.
Leg dit voor (doen!) aan om het even welke jurist die kennis heeft van gedwongen mede-eigendomsrecht, hij kan dat alleen maar beamen. 

ronald de wilde
Offline
#16
Beste Janneman,

ik 'claim' dus ook dat ik, samen met 'nescio 1' niet 'jouw neus heb afgebeten'! Wél dat ik je je op een bepaald aantal punten heb terechtgewezen, niet in het minst op de geacteerde wekwijze, in deze, door jou.
Wél, en ik mag het hopen, voor jou, dat de Belastingadministratie niet mééleest, en dus jouw handelwijze, om de wet-te-impretreren-zoals-het-zou-kunnen/ zoals ze door jou moét kunnen-worden-gelezen (!), als gangbaar mag worden aangenomen.Al m'n komma's en punten, zoals ze er staan, zijn dus méé te lezen.

Wat is nu jouw punt, mijn beste Janneman, jouw opstelling in deze, én dus ' te nemen of het te laten', of een EERLIJKE vraagstelling, op dit forum, omtrent de vraag of JOUW zienswijze, en dus opstelling, en dus handelwijze, BIJVAL kan genieten, of juist niet.
'k Laat m'n eigen opstelling dus (al) zeker buiten het gegeven, wat niet weglaat, bij de 'aandachtige' lezer, in deze, wat mijn opstelling weerhoudt: deze opstelling van een ME dient niet met ernst te worden 'omzwachteld', laat staan om er 'aandacht' aan te worden besteed.  

Met mij, als CVR, zie ik niet zozeer de aandacht welke ik aan dit item zou moeten besteden, laat staan ervan 'wakker te liggen'.

Ron
Janneman
Offline
Beste Ronald de Wilde,   Je

Beste Ronald de Wilde,
 
Je schrijft: Wél, en ik mag het hopen, voor jou, dat de Belastingadministratie niet mééleest, en dus jouw handelwijze, om de wet-te-impretreren-zoals-het-zou-kunnen/ zoals ze door jou moét kunnen-worden-gelezen (!), als gangbaar mag worden aangenomen.  --- Dat meelezen is niet alleen al geruime tijd geleden gebeurd (denk je nu echt dat ik hier solo slim speel?); ik kan je, samen met hen, zeggen dat je je compleet vergist. Vergissen is menselijk, maar met enig gezond verstand kun je weten dat je betoog onjuist is. Stel (een voorbeeld uit duizenden soortgelijken), ik ben als gepensioneerde gerechtigd om (tot een bepaald bedrag) onbelast bij te verdienen. Mijn linkerburen, wonende in een grote villa, vragen me om hun minuterie (schakelklok in hun trappenhuis) te vervangen, uiteraard tegen betaling, (ik hoop dat je daarin geen probleem ziet, of ontken je ook in deze het licht van de zon?) Vervolgens: mijn rechterburen, wonende in een kleine woonblok van drie appartement vragen me hetzelfde, of iets soortgelijks. Volgens jouw logica moet ik dan zeggen dat ik hen niet mag helpen, gezien ze een syndicus hebben en een VME, en dat geld van hen ontvangen gelijk zou staan met zwartwerk. Zie je nu echt niet in dat je dwaalt? Vanwaar die onbegrijpelijke hardnekkigheid?

ronald de wilde
Offline
#18
Man, je denkt te doen wat je denkt te kunnen doen, of je denkt te kunnen doen wat je moet doen, mij om het even.
Wat ik denk dat je denkt te weten te komen is, of je handelwijze in deze op enig gedogen kan rekenen van de andere forumleden.

Uw vraag én antwoord is ,bij inzet tot antwoord op uw topic, door u reeds gekend en/of verwacht, en wie er niet in meegaat is iemand die u niet ter wille is, niet is gezind, en dus niet genegen.

Beste Janneman, als u de uitkomst al reeds kent, als die voor u reeds vaststaat, waarom dan nog bevestiging vragen, of is dat omdat u toch nog twijfelt aan uw inzichten??!!

En, zoals ik reeds schreef, hopelijk ligt de Administratie niet mee te lezen, en hopelijk, ook voor u, moeten we de eventuele reactie hiervan/hierop niet lezen.

Man, als u denkt het 'zoet' water te hebben uitgevonden, hopelijk wordt het dan niet 'brak', of slechter, dan ook niet 'zout'. U doet dus maar!

Ron 
Janneman
Offline
Ronald de wilde, Mijn eerste


Ronald de wilde,

Mijn eerste bericht hier begon met twee vragen:
1. Hoe gebeurt dat in vele woonblokken?
2. Als een syndicus kan rekenen op zo’n man, is het ‘ere’loon van die syndicus dan niet al te vlug verdiend?  

In punt 1 schuilt helemaal geen vraag naar bevestiging. Die bevestiging heb ik al lang gekregen, meer bepaald van juristen en mensen met kennis van de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom. 

Je schrijft: En, zoals ik reeds schreef, hopelijk ligt de Administratie niet mee te lezen, en hopelijk, ook voor u, moeten we de eventuele reactie hiervan/hierop niet lezen.  --- Dat zou inderdaad een ferm gezichtsverlies voor je zijn.

Weet je wat jammer is: je zet mensen op het verkeerde been en je geeft, uiteraard, geen antwoord op mijn vorige reactie.
En nog dit: wij hebben een gepensioneerde syndicus mede-eigenaar die onbelast mag bijverdienen en slechts een schijntje vraagt van wat een beroepsyndicus in zijn zak steekt. Maar zelfs voor wie alles geregeld wil zien via zijn beroepsyndicus, bestaan er volkomen wettelijke manieren om iemand te vergoeden voor bewezen diensten. Die man of vrouw hoeft dan zelfs niet te beantwoorden aan de eisen om onbelast te mogen bijverdienen, gezien hij geen geld ontvangt (een beroepssyndicus betaalt gemaakte onkosten uit aan wie klust, maar geen uurlonen, tenzij de klusser een handelsregister heeft). Meerdere gerenommeerde beroepsyndici die ik gecontacteerd heb passen ‘betalingswijzen’ toe waarbij geen geldoverdracht aan te pas komt (noch uit de hand, noch via een overschrijving), wat gebeurt in vele woonblokken (ik was verbaasd over de vele mogelijke wettelijke, soms spitsvondige oplossingen).
Ronald, soms denk ik dat jij van een andere planeet komt en geen voeling hebt met de realiteit. Over die vele creatieve oplossingen had ik graag belangloos uitgeweid om de vele kosten die mede-eigenaars met een beroepsyndicus hebben te drukken, maar waarom zou ik me daartoe nog geroepen voelen? Gezien de vijandige houding hier, ga ik dat maar zo laten, jammer voor wie er baat bij gehad zou hebben.   

SIEBE
Offline
#20
Wat u meldt dat veel professionele, gerenomeerde syndici toepassen = werkelijkheid.
Daarom ook dikwijls mijn twijfels en meldingen over de syndici. En ook de negatieve sfeer omtrent deze bedrijfstak. Zie ook trouwens in de media de tal van misbruiken vastgesteld bij deze professionele syndici, het zijn dezelfde die met jullie geld gaan lopen.
Is gewoon weg fraude en lopen op een slappe koord.
Het is te zien wie hun tegenstrever is, en of zij bezoek krijgen van de BBI.

En ik zou toch oppassen met Ronald af te schilderen als een groen marsmannetje.
Zijn bijdragen worden door mijzelf zeer gewaardeerd en zijn persoonlijke inzet in zijn eigen VME verdient überhaupt   respect. Dat het niet in alle VME's zo verloopt = zeer spijtig, ook bij ons niet met een professionele syndicus. Maar het zijn alle mede-eigenaars die moeten mee willen en niet 1 Don Quichot.

Ronald : mag ik mee naar die andere planeet ?
syn-d-icus
Offline
creatieve fraude
Ik kan me niet voorstellen dat Quimmo suggesties voor creatieve fraude op zijn website zal toestaan.
Als dat toch zo zou zijn dan komen de verantwoordelijken van het forum in een erg precaire situatie terecht.
De wet is geen vodje papier en geldt voor iedereen zonder onderscheid: zowel voor de VME die in de fout gaat als voor een syndicus die in de fout gaat. Jammeren over valse syndici en tegelijk als VME of leden van een VME een scheve schaats rijden getuigt van onevenwichtigheid.
Wat Ron schrijft komt dus niet van Mars maar is gebaseerd op aardse wetgeving (+begrippen van economische /boekhoudkundige terminologie) en hij zet daarom niemand op het verkeerde been.
Janneman
Offline
Siebe,Je schrijf: Zie ook

Siebe,

Je schrijf: Zie ook trouwens in de media de tal van misbruiken vastgesteld bij deze professionele syndici, het zijn dezelfde die met jullie geld gaan lopen. --- Klopt. Vele syndici hebben een mes dat aan twee kanten snijdt: ze vullen hun zakken met één jaarlijkse vergadering én ze hebben hun eigen mannetjes om technische problemen in de bouw op te lossen (150€ per uur op een zondag...). Syndici die zulke mannetjes niet hebben, kunnen belangloos creatieve en volkomen wettelijke oplossingen voorstellen waardoor de bewoners zelf hun technische problemen op een goedkope, wettelijke manier kunnen klaren. 

Je schrijft: Is gewoon weg fraude en lopen op een slappe koord.
Het is te zien wie hun tegenstrever is, en of zij bezoek krijgen van de BBI.   -- Noem mij één punt van wat ik hier allemaal zeg wat volgens jou niet conform is met de nieuwe wetgeving aangaande bijverdienen? (Een kleine vergetelheid van mij in een vorige reactie: ik schreef dat onze syndicus, een gepensioneerde mede-eigenaar, een kleine vergoeding krijgt. Gezien dat bijverdienen niet mag gaan om een vast inkomen, hebben we ook daar een creatieve oplossing voor bedacht.) En nogmaals: als er geen geldverkeer is heeft de BBI geen poot om op te staan. En als iemand onbelast mag bijverdienen, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, dan kan er van zwartwerk nooit geen sprake zijn.  

Je schrijft: Ronald : mag ik mee naar die andere planeet ?  -- Ik vrees dat je al lang woont op die andere planeet met zijn vele spoken. 

 

Janneman
Offline
Syndicus,Ook aan jou: Noem

Syndicus,

Ook aan jou: Noem mij één punt van wat ik hier allemaal zeg wat volgens jou niet conform is met de nieuwe wetgeving aangaande bijverdienen of wat je als ontduiking van inkomstenbelasting kunt bestempelen?  Ik ben benieuwd, of toch niet, ik weet dat je niet één punt kunt aanhalen. Spoor ik dan aan tot belastingontwijking?  (Belasting ontwijking mag niet worden verward met fiscale fraude. Belastingontwijking is het verlagen van belastingen waarbij binnen de grenzen van de wet wordt gebleven.)  Als ik de kans krijg om belasting te ontwijken binnen de grenzen van de wet, zal ik dat, zoals de meeste mensen, heel zeker doen, maar zelfs dat is niet het geval in deze. Nogmaals: als er geen geldverkeer is heeft de BBI geen poot om op te staan. En als iemand onbelast mag bijverdienen, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, dan kan er van zwartwerk nooit sprake zijn, dat is aardse wetgeving, wat er niet mee strookt komt van Mars, en wie op Mars wil wonen moet maar verhuizen.

En nog dit, je schrijft: Jammeren over valse syndici en tegelijk als VME of leden van een VME een scheve schaats rijden getuigt van onevenwichtigheid.  --- Waar spreek ik over valse syndici? Ik zeg alleen dat het zakkenvullers zijn, maar vals? En je blijft me het antwoord schuldig op de vraag die ik hier in deze reactie alweer stel.