Franchise verzekering

4 antwoorden [Laatste bericht]
Roland
Offline
Bij een schadegeval zal de verzekering in eerste instantie het bedrag van het bestek betalen zonder de BTW. BTW wordt dan betaald na indienen factuur.

Franchise wordt betaald door enerzijds de gemeenschap of anderzijds door de veroorzaker van het probleem.

Als ge zelf de herstelling doet is er bijgevolg geen factuur en krijgt ge ook geen BTW, maar wie moet dan de franchise betalen.

Dank voor jullie antwoord.
SIEBE
Offline
franchise
Roland,

Franchise heeft niets te zien met het al of niet zelf uitvoeren van de herstellingen.
Het blijft zoals in uw tweede paragraaf.
Roland
Offline
Syndicus betaald mij het

Syndicus betaald mij het bedrag van het bestek verminderd met de franchise. 
Hij zegt dat zolang er geen factuur is hij geen enkel recht heeft om de bovenbuur verantwoordelijk te stellen voor de franchise.
Enig idee waar ik de reglementering hierover kan bemachtigen?

 

SIEBE
Offline
syndicus
Roland,

Naar mijn mening slaat uw syndicus de bal volledig mis en gaat hij hier de mist in.

In uw geval is het zaak/schadegeval tussen privaat persoon en privaat persoon.
Stel u persoonlijke verzekering in werking om de franchise te bekomen. De buur moet u die betalen ( gewoonlijk betaalt de verzekering u het bedrag van het compromis en verhaalt de franchise op de veroorzaker ).

Franchise heeft niets te maken met wanneer de werken al of niet uitgevoerd worden. De franchise is verschuldigt op het ogenblik dat u het compromisvoorstel ( met bestek ) met de inspecteur ondertekent voor akkoord.
syn-d-icus
Offline
en dat klopt
Siebe heeft het bij het rechte eind.
De schadevergoeding (bedrag verzekering+bedrag franchise) dekt de geleden schade.
Aangezien de schade is geleden kan ze niet teruggedraaid worden...