Liftkosten

4 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Wij hebben een lift die tot in de kelder gaat (autostaanplaatsen, bergingen, technische lokalen, enz...).
Tot heden diende het gelijkvloers hier niet voor mee te betalen (basisakte).
Dat is in de meeste gevallen zo.
Nu wil men dat wijzigen omdat de eigenaars van het gelijkvloers toch al eens naar hun kelderke gaan.
Het stond op de agenda en werd gestemd met 95,21% van de stemmen: de eigenaars waren zelf niet aanwezig).
Vraag: kan men op deze wijze de quotiteiten zo maar veranderen?
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat, om de quotiteiten te wijzigen, dit diende te gebeuren mits alle eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dit dan alleen maar goedgekeurd kan worden mits unanieme meerderheid van 100%.
Graag dus een advies in deze MET de nodige wetgevingen erbij a.u.b. want " bij ons " zijn ze " dure de comprenure ".
 
Lieve en Marc
Quimmo
Offline
4/5 van de stemmen

Hier vindt u de wet op de mede-eigendom, art 577-7. Aanpassingen aan de verdeling van de lasten kunnen goedgekeurd worden met 4/5 van de stemmen, wat in uw situatie blijkbaar het geval is. Gezien het in veel gebouwen in de basisakte al voorzien is dat gelijkvloers meebetaalt, net omdat ze ook naar de kelder kunnen met de lift, denk ik dat het wel mogelijk is deze aanpassing te laten stemmen. Of  het redelijk is, dat is een andere vraag.

U zou natuurlijk naar de rechter kunnen stappen, maar ik weet niet of u veel kans maakt. Misschien kent iemand een uitspraak over een ander gebouw.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
gemeenschappelijke kosten .....

Het kan zijn dat Algemene Vergadering een beslissing heeft genomen tot wijziging van de lastenverdeling, maar dat de mede-eigenaar waarvoor de beslissing nefast is zich er niet bij neer wil leggen. Hij kan dan een vordering tot vernietiging van de beslissing van de Algemene Vergadering instellen bij de vrederechter.134
 
Dit doet zich voor in de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. De rechter stelt dat “Een beslissing van de algemene vergadering die met het vereiste quorum is genomen en niet bedrieglijk is, kan niettemin een misbruik van de rechten van de meerderheid inhouden. Aldus is een beslissing van de algemene vergadering die zonder reden een nadeel voor een mede-eigenaar veroorzaakt ten voordele van de andere mede-eigenaars, onrechtmatig in de zin van art. 577-9, §2, lid 1 BW. Wanneer in de statuten van het gebouw een verdeling van de gemeenschappelijke kosten is bepaald die evenwichtig is, dan kan de algemene vergadering deze verdeling niet wijzigen tegen de zin in van bepaalde medeëigenaars, tenzij wanneer er sprake is van gewijzigde omstandigheden.”135
Dit is m.i. toch een zeer belangrijke uitspraak waarmee de Algemene Vergadering rekening moet houden wanneer men over wenst te gaan tot wijziging van de lastenverdeling, aangezien men hierdoor niet zomaar tot dergelijke wijziging kan beslissen.

Astrid Clabots
Offline
wijziging verdeling kosten - meerderheid - VME


Geachte

Jammer, de afwezigen hebben in dit geval ongelijk...
Op basis van hoger vermelde gegevens lijkt mij een kans op slagen klein.
Tenzij inderdaad kan aangetoond worden dat deze beslissing nu een onrechtmatig nadeel veroorzaakt.

Studie van de concrete feitelijke omstandigheden is hier op zijn plaats. Niet in het minst nu er gevestigde rechtspraak bestaat en echt al wel kan ingeschat worden welke de slaagkansen zijn en waarom deze gunstig dan wel ongunstig zouden zijn...

Astrid CLABOTS
CLABOTS
 

lebragard
Offline
statuten zijn wat ze zijn....

De afwezigen hebben in dit geval ongelijk....maar dat betekent niet dat de afwezigen hun rechten niet kunnen laten gelden om de genomen beslissing al dan niet aan te vechten bij de vrederechter.

De statuten van het gebouw zijn wat ze zijn en tegenstelbaar ook aan/voor de vrederechter .
Verder bepalen de statuten (volgens de vraagsteller) dat de gelijkvloerse mede-eigenaars NIET moeten bijdragen in de lasten mbt. de lift.

Het is overduidelijk dat indien de syndicus en de AV een beslissing (laat) nemen om een lastenverdeling te wijzigen , dat de mede-eigenaars van het gelijkvloers , financiële schade lijdt en daarom beroep kunnen doen bij de vrederechter om die beslissing te laten vernietigen.

Een verwijzing naar , enerzijds de gevestigde rechtspraak en anderzijds naar de statuten zal noodgedwongen , resulteren in een gunstig gevolg bij een vrederechter.
(oorzaak fout schade en verband tss fout en schade is er,  als advocaat moet u dan de slaagkansen toch kunnen inschatten op bv. 99% nietwaar ?)ps. de gevestigde rechtspraak , vermeldt in #2 , is inderdaad toch een zeer belangrijke uitspraak waarmee de Algemene Vergadering rekening moet houden wanneer men over wenst te gaan tot wijziging van de lastenverdeling, aangezien men hierdoor niet zomaar tot dergelijke wijziging kan beslissen.