Poetsen met dienstencheques

11 antwoorden [Laatste bericht]
Ronny Van der Steen
Offline

Hallo,

wij hadden graag de gemeenschappelijke delen van ons appartementsblok laten poetsen door een firma die werkt met dienstencheques.
Is het de taak van de syndicus om hiervoor een gepaste firma aan te spreken?
Is er een belastingsvoordeel vanwege de dienstencheques en zo ja hoe word dit verdeelt onder de verschillende bewoners (12 appartementen)?

Dank bij voorbaat


 

naicwill
Offline
Geen dienstencheques, wel PWA voor poetsen
http://quimmo.be/nl/blog/kuisen-gemeenschappelijke-delen-dienstencheques-pwa

d
us 
Ik woon in een flatgebouw, mag ik de dienstencheques gebruiken voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen? 
 
Neen, de dienstencheque is enkel bestemd voor het poetsen van de privé woning. 
 
Quimmo
Offline
Dienstencheques kan niet

Bij mijn weten is het vandaag nog steeds niet toegelaten om dienstencheques te gebruiken voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen. Er is vorig jaar een wetsvoorstel in die zin ingediend, maar dit is nog niet goedgekeurd.

PWA kan wel, in bepaalde gemeenten. Meer info in dit artikel.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
Een PWA'er inschakelen? Wat
Een PWA'er inschakelen?
Wat is dat precies? U kunt via de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen goedkoop een beroep doen op de diensten van een zgn. PWA'er. Het gaat dan om werklozen of personen die een leefloon ontvangen. Zij kunnen een beperkt aantal uren werken en daarvoor een extra bedrag verdienen bovenop hun uitkering.
 
Kan de VME daarop een beroep doen? Ja. Ook verenigingen van mede-eigenaars kunnen in de meeste gemeenten een PWA'er inschakelen voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen. Om meer te weten over de regeling in uw gemeente, neemt u het best contact op met het plaatselijke PWA-kantoor. In elke gemeente is de regeling immers enigszins verschillend.
 

...

Wil u het volledige artikel lezen? Zoek dan in Google op de bovenstaande tekst.

 
 
inina
Offline
Mag ik bij deze vraag toch
Mag ik bij deze vraag toch even opmerken dat ik onlangs bij de vraag naar een poetsvrouw bij zowel een dienst die werkt met dienstencheques evenals in het PWA kantoor van de gemeente te horen kreeg, dat;

1 poetsvrouwen of mannen nohg zeer moeilijk gevonden kunnen worden.
2. het verboden is om dienstcheques te gebruiken voor werken (poetsen) in de gemeenschappelijke delen.
3. een poetsvrouw met PWA statuut ook Niet in gemeenschappelijke delen mag werken. Er is blijkbaar wel een uitzondering mogelijk voor VZW's.maar dat laatste is ook nog afhankelijk van de gemeente waar je de aanvraag doet.

Dit allemaal onder het voorwendsel van mogelijke ongevallen die dan niet gedekt zouden zijn.
Conclusie geen pôetsman of vrouw gevonden. Indien er mensen die hier andere ervaringen mee hebben dan zou ik dit heel graag vernemen.

vriendelijke groeten
Inina

 
inina
Offline
IK wil aan dit item ook nog
IK wil aan dit item ook nog even toevoegen dat ik wel eigenaar maar geen bewoner ben van mijn appartement. In het verleden is het poetsen van de gemeenschappelijke delen lange tijd tegen betaling gedaan door een mede eigenaar bewoner. Maar deze wil dat nu niet meer doen en de AV wil ook geen professionele poetsdienst aanstellen (te duur). De AV heeft nu beslist dat iedere eigenaar om beurten ALLE gemeenschappelijke delen dient te poetsen. En als dat niet zou gebeuren, er 30€ boete zal aangerekend worden aan de eigenaar die niet heeft gepoetst. Kan dit zo maar?

Ik wens mijn huurder hier niet mee te belasten, het is een gezin met 3 nog kleine kinderen de ouders gaan beide uit werken, en terwijl de vrouw zou poetsen zou ze de peuter alleen moeten laten in het appartement. Bovendien staat er in dit verband geen enkele verplichting in in het huurcontract.

Bovendien vermoed ik dat ook het onderhoud (poetsen) volgens de quotiteiten dient te gebeuren, dus gedeeltelijk en volgens 1.00sten indien er een firma (met factuur) zou worden aangesteld.Ben ben ik hierin verkeerd???

Wanneer ik nu als eigenaar zou moeten gaan poetsen, omdat ik voor deze klus blijkbaar geen externe kandidaat kan vinden. Kan de AV mij dan deze boete van 30€ aanrekenen indien ik eventueel enkel de overloop en de trap naar de eerste verdieping (waar het appartement is gelegen ) zou poetsen? Of kan ik eisen dat er een kuisfirma wordt aangesteld? 
Hoe moet ik zulke toestand aanpakken, en vooral mezelf vrijwaren van boetes, is zulke beslissing trouwens wettelijk en redelijk?

Graag uw meningen hieromtrent. Dank bij voorbaat

Inina

 
Quimmo
Offline
Geen dwangarbeid

Dwangarbeid opleggen kan volgens mij niet. Wat misschien wel zou lukken is een virtueel bedrag voor poetsen (de kost van een poetsfirma) als bijdrage aan het werkkapitaal vastleggen en deze bijdrage kwijtschelden voor wie wel zijn beurtrol opneemt. Dan spreek je niet meer over een verplichting, noch over een boete, maar eerder over een geste naar wie wel poetst.

Poetsen in kleine gebouwen is en blijft een vervelend thema, helaas.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

inina
Offline
Dank voor uw antwoord, ja dat
Dank voor uw antwoord, ja dat is inderdaad misschien een oplossing, maar moet die "virtuele bijdrage" dan ook niet bepaald worden volgens de verdeelsleutels? En wie mag/moet dan de kostprijs bepalen? Mag men bijvoorbeeld de bedragen nemen die gelden voor dienstencheques? 
vriendelijke groeten
Inina


 
Mikechuchie
Offline
Poetsbeurten
Beste Inina,

Ik denk wel met een beetje creativiteit kan je een oplossing vinden zodat je het zlef niet moet doen, maar hoeveel kavels zijn er? als het gaat over een klein gebouw dan is er zeker een oplossing.
Quimmo
Offline
@inina Dat is eerder

@inina
Dat is eerder onontgonnen terrein, we weten ook niet wat de ideale oplossing is. Het lijkt me aan de algemene vergadering om daarover te beslissen, maar een verdeling volgens aandelen en in lijn met wat het kuisen vroeger kostte of zou kosten via een firma, lijkt me redelijk.

Het lijkt me een faire aanpak, maar hoe een rechter zou oordelen indien een eigenaar dit toch zou aanvechten of weigeren te betalen kunnen we niet inschatten. Ik zou in elk geval eens met de syndicus bekijken op welke post deze bijdrage het best geboekt wordt, indien uw VME er een dubbel boekhoudsysteem op nahoudt.

Hoe dan ook, daarmee heeft u nog altijd geen oplossing voor de weken dat er geen kandidaten zijn om te poetsen. De "werkonwilligen" betalen dan wel, maar daarmee is de inkom nog niet gekuist. Indien iemand een betere suggestie heeft horen we het graag.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

inina
Offline
poetsen dienstencheques
Ons gebouw telt slechts 5 appartementen waarvan 4 eigenaars en 1 verhuurd. Voordien werd aan een mede eigenaar die het onderhoud deed 80 tot 100€ betaald bij de afrekening; Nu zou er indien er een beurt wordt overgeslagen 30€ boete moeten worden betaald per keer. Dat is naar mijn mening toch niet fair? In de basisakte staat bovendien dat ook het onderhoud van het gebouw per aandeel moet worden verrekend.
En wat als er een bij is die onvoldoende of niet Alles naar de wens van de andere eigenaars poetst?

Ik vind dat dit zou moeten opgelost woden door een poetsvrouw aan te stellen via de syndicus. Maar de meerderheid wil hier niet voor betalen. En omdat dienstencheques en PWA onmogelijk zijn, is het ook zeer moeilijk om iemand te vinden die maar om de vijf weken de gemeenschappelijke delen van het gebouw wil komen poetsen. Indien iemand een kandidaat zou kennen uit regio St Job- Brecht dan ben ik wel erg geinteresseerd.

Vriendelijke groeten
Inina

 
Quimmo
Offline
Het is en blijft een moeilijk geval

Het is en blijft een moeilijk geval. Het lijkt me niet onfair dat aan iedereen eenzelfde "boete" aangerekend zou worden, gezien het poetswerk voor iedereen evenveel is. Maar hoe dan ook is deze situatie niet echt voorzien in de wetgeving.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom