Schouwrenovaties deelname kosten

10 antwoorden [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline


In een residentie van 10 appartementen is er een eigenaar die zijn niet-condenserende aardgasketel wegens 'versleten' dient te vervangen door een condenserende aardgasketel.
De schouw is hiervoor niet in orde en dus dient ze hiervoor aangepast te worden. Voor de twee bovenste appartementen is de aansluiting gebeurd via een rechtstreekse uitgang in het dak en niet in de gemeenschappelijke schouw (maar wel voorzien). De vraag is nu in welke kosten dienen zij mee te betalen.
1.Er is een schouwinspectie gedaan. Dienen zij deze factuur mee betalen ?
2.Er is een verslag opgemaakt nav deze schouwinspectie. Dienen zij hierin mee te betalen ?
Volgens de nieuwe wetgeving delen de eigenaars die geen gebruik maken van een bepaalde kost hier ook niet in mee te betalen. Geldt dit ook hiervoor ?
Er zijn 2x2 appartementen aangesloten op een schouw en 2x3 appartementen aangesloten op een schouw. Het is niet verplicht om alle appartementen tegelijk laten aan te sluiten maar hoe gebeurd de betaling dan en de stemming ?  
Voor de goedkeuring van de aanpassing van de schouw is een 2/3 meerderheid nodig. Maar voor het bepalen van de betaling van de kosten is er 50%+1 nodig. Wie dient dan wat te betalen ?
Als de twee bovenste appartementen nu niet moeten meebetalen in de schouwrenovatie moeten zij dan wel meestemmen over de betaling ervan ?

 

Syndicimmo

't appartement
Offline
statuten
Als de statuten bepalen dat deze schouwen gemeenschappelijk zijn dan dienen alle appartementen die er KUNNEN op aansluiten in de kosten te delen (en dus deel te nemen aan de stemming terzake). Het volstaat dat ze er gebruik KUNNEN van maken. Als ze uit vrije wil er geen gebruik van maken ontslaat hen dat niet van deelname in de kosten.
Vergelijk: Ik gebruik de lift nooit, ik ga altijd via de trap naar de vierde verdieping. Moet ik nu niet meer delen in de kosten van de lift? Ik denk dat de vraag oratorisch is.
Astrid Clabots
Offline
Schouw - VME

Geachte


Indien de schouw, gemeenschappelijk deel, aanpassing behoeft, worden de kosten daarvan verdeeld zoals de statuten dat voorschrijven.
 

Afgaande op wat u schrijft, lijkt het mij primordiaal dat u goed bespreekt, binnen de AV wat bouwtechnisch de beste oplossing voor heel het gebouw is.

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS

IB_leuven
Offline
shuntschouw en individuele schouw
Wat is de toestand indien er enkele appartement een individuele schouwaansluiting hebben en andere appartementen aangesloten zijn op een gemeenschappelijke schouw ; type shunt.
Concreet 
4*4 appartementen aangesloten op shunt schouw
4 dak appartementen onmiddellijke aansluiting plat dak
10 appartementen aangesloten via een individuele koker
2 appartementen hebben geen schouw (elektrische verwarming) 

in de basisakte staat dat de schouwen gemeenschappelijk zijn. Moet iedereen dan delen in de totale renovatiekost? Ook die met elektrische verwarming?
 

 
't appartement
Offline
gemeenschappelijk gebruik
Zij die gebruik KUNNEN maken van de gemeenschappelijke schouw dienen bij te dragen, ook als ze er geen gebruik van maken omdat ze uit eigen wil op electrische verwarming zijn overgeschakeld.
IB_leuven
Offline
hun appartement / studio
hun appartement / studio heeft enkel elektrische verwarming van bij de aanvang. Ze hebben hiervoor niet zelf gekozen..

 
lebragard
Offline
basisakte.........
IB_leuven
In welk jaar werden de statuten vh gebouw opgemaakt ?
Wegens de diversiteit van de schouwen kan ik me moeilijk voorstellen dat de basisakte bepaalt dat AL de schouwen gemeenschappelijk zijn !
 
Lieve en Marc
Offline
Condensatieketels nieuwe aansluitingen aan schouw
Wij hebben een gelijkaardige situatie en stellen nogmaals de vraag of hier het nuttigheidscriterium niet kan of mag toegepast worden.
Bij de stemming werd TIJDENS de BAV (stond dus niet op de agenda) gevraagd dat degenen die niet betrokken waren niet zouden meestemmen. Nochtans zou het reservefonds voor de aansluitingen tussenkomen, ook dus ons aandeel.
Wij wonen onder het dak en hebben al meer dan dertig jaar een eigen schouw via een dakdoorgang recht boven de ketel met reeds vijftien jaar een condensatieketel.
Nu zouden we moeten meebetalen en een stuk van onze spaarrekening kwijt spelen ook al hebben we er niets mee ta maken en mogen zelf niet meestemmen.
Lieve en Marc
lebragard
Offline
nuttigheidscriterium.....
# Lieve en Marc

Nuttigheidscriterium mag kan hier niet toegepast worden.
Agemeen = bij gelijk nut steeds volgens aandelen.

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/nuttigheidscriterium


MAAR : is dit wel logisch ? Realistisch ? We merken dat in de praktijk het er wel anders aan toe gaat en de AV andere beslissingen neemt . Waarom ook niet , de AV kan en mag dat.
Waarom niet alle onkosten gewoon delen door het aantal mede-eigenaars , toch makkelijk niet...Iedereen groot app. of klein , iedereen betaalt evenveel voor :
- het onderhoud
- de renovatie
- de syndicus
- de tuin
ect..... 

Waarom de wet volgen ? Allez , waarom : het kan toch veel makkelijker.....

Grootbezitters , NV-investeerders in app. , syndici , belangengroepen willen niet liever dan "iedereen betaalt evenveel" voor de syndicus , voor het onderhoud ect...onder het motto :iedereen heeft toch hetzelfde nut en gebruik van.......maar neen , eindelijk duidelijke taal , lees het vonnis , de rechter is van oordeel dat het nuttigheidscriterium enkel kan toegepast worden op de " particuliere gemene delen ".

Gedaan met het marchanderen . Duidelijk voor iedereen.
 
IB_leuven
Offline
basisakte - schouwen gemeenscahppelijk
In welk jaar werden de statuten vh gebouw opgemaakt ?   in jaar 1996
Wegens de diversiteit van de schouwen kan ik me moeilijk voorstellen dat de basisakte bepaalt dat AL de schouwen gemeenschappelijk zijn !

er staat genoteerd: de hierna volgende zaken behoren in onverdeeldheid toe aan alle medeëigenaars van het gebouw in verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen:   (waaronder vermeld )

- de schouwen, verluchtingspijpen met kappen en schachten over de hele hoogte ervan 
en verder: in het algemeen alle delen van het gebouw bestemd tot het gebruik van alle kavels van het gebouw.

in de realiteit is er volgende toestand:
4 shuntshouwen met telkens 4 aangesloten appartementen
4 appartementen op bovenste verdieping met eigen dakdoorvoer
10 appartementen die elk een afzonderlijke koker gebruiken als schouw
2 studio's die elektrisch verwarmen

om het noc complexer te maken zijn er een 4-tal appartementen die reeds een nieuwe ketel hebben geplaatst maar niet condenserend, waarvan zo een ketel van type B aangesloten werd op een shuntschouw, die nu het probleem meebrengt dat er op dezelfde shunt geen combinatie met condesatieketels mogelijk is. 

 

 
lebragard
Offline
gemeenschappelijk....
Statuten zijn van 1996...
Werder deze gecoördineerd ? zo ja dan heeft men bij de coördinatie "dat" over het hoofd gezien , men had de schouwsituatie kunnen rechtzetten.

Nu zijn de schouwen gemeenschappelijk en eventuele aanpassingen zijn te dragen door de gemeenschap, volgens de bepalingen in de statuten. (bepalingen in de satuten in tegenspraak met de wet worden wel overruled)

Schouwen en condensatieketels, CV ketel appartement vervangen :  3 mogelijkheden

lees aandachtig volgende link:
https://doval.be/cv-ketel-appartement/noot : maak een plan van aanpak op mbt. de CV ketels , AV of BAV
men kan toch niet "en petit comité" gaan beslissen of "cavalier seul" gaan uitvoeren het zijn werken weliswaar een deel privatief maar de schouw is en blijft gemeenschappelijk , daar is toestemming voor nodig van de AV. (schouw aanpassing , kap en breekwerk)