Verdeling kosten waterverbruik via privatieve meters.

13 antwoorden [Laatste bericht]
E. Minne
Offline
Onlangs heeft de AV beslist om privatieve watermeters te laten plaatsen in elke wooneenheid. Het probleem dat zich stelt is dat Waterlink factureert op basis van één meter en de Syndicus dekosten dient te verdelen op basis van de privatieve verbruik van de individuele watermeters. Er zijn vast kosten per wooneenheid, en eveneens worden het aantal gedomicilieerden in elke wooneenheid  in aanmerking genomen voor het bepalen van de korting op de vaste kosten en het verbruik aan basistarief.
​Het totaal van de privatieve afrekeningen zal nooit gelijk zijn aan de globale afrekening van Waterlink: er namelijk steeds water dat bestemd is voor gemeenschappelijk verbruik (kraantjes in de garage voor kuis enz..) bovendien zullen er steeds eigenaars zijn die het hen toegewezen aantal m3 op basistarief overschrijden (en dus gedeeltelijk comforttarief dienen te betalen) alhoewel door de globalisatie van Waterlink die overschrijding kan gecompenseerd worden door eigenaars die minder verbruiken dan het hen toegewezen m3 aan basistarief. Dus het resultaat is dat privatief comfort wordt aangerekend dat in feite niet werd betaald. Er kunnen dus juridisch problemen ontstaan. Uiteindelijk wordt het totaal van de verrekende kosten voor waterveruik afgetrokken van de totale factuur van Waterlink zodat er in voorkomend geval minder wordt doorgerekend via de gemeenschappelijke verdeelsleutel.
Kan iemand opheldering geven?
E. Minne
nescio1
Online
http://nl.wikihow.com/Onnauwkeurigheid-berekenen

De mede-eigenaars vormen een gemeenschap.
 
Binnen een gemeenschap wordt er normaal een zekere zin van solidariteit verwacht. Het lijkt ons dan ook normaal dat de m3’s basistarief terecht komen in een gezamelijke ”pot”.
 
De individuele watermeters laten u toe een verrekening te maken van de m3’s voor hen die meer verbruikt hebben dan uit de ”pot” kan toegekend worden.
 
Hoeveel aftappunten gemeenschap zijn er ? Hebt nu reeds een idee van het aantal verbruikte m3 ? Aantal emmers ?
 
 
Elke meter heeft een (eigen) afwijking.
Het is niet uitgesloten dat door de combinatie van de verschillende meetonnauwkeurgheden het totaal van de privatieve meters hoger ligt dan het verbruik gemeten volgens de officiële meter.
(Dit was in ons gebouw gedurende een tiental jaren het geval).
 
 
Wait and see.
Quimmo
Offline
Waterlink berekening toepassen

Weten jullie precies wie in welke kavel gedomicilieerd is?

Is het niet mogelijk dat de syndicus dan dezelfde berekeningswijze als Waterlink toepast op elke individuele kavel, dit afrekent met die kavels en dat een batig of negatief saldo bij de VME terechtkomt voor algemeen verbruik door de kuisploeg e.d.? Dat lijkt me in elk geval het eerlijkst.

In de AV zou ik dan wel niet laten stemmen dat de huidige methode van Waterlink toegepast wordt, wel dat de methode die op dat moment gebruikt wordt door de leverancier 1:1 gebruikt wordt binnen de VME. Eventueel wel vermeerderd met interne kosten zoals die van een waterverzachter.

De software van de syndicus zal dit misschien niet ondersteunen, maar het is ook niet zo moeilijk hier een excel voor te maken waarin de berekening gebeurt, waarna het ingebracht wordt in het systeem van de syndicus.

 

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

E. Minne
Offline
@Quimmo
Bedankt voor de reactie. Uiteraard kennen wij de gedomicilieerden van elke woonheid: dit kan men opvragen bij de Dienst Bevolking en wordt weergegeven op de factuur van Waterlink. Ik ben bij onze VME de CDR en heb zelf via Excel een programma gemaakt dat de volledige berekening doet per individuele kavel, zoals Waterlink zou doen moest in elke kavel een individuele meter staan van Waterlink. Nu heeft Waterlink slechts één hooofdmeter.
​De syndicus gebruikt nu mijn programma reeds voor alle gebouwen die met privatief geplaatste individuele watermeters werken. Probleem is dat in één van de gebouwen een eigenaar onze afrekening bij de Rechtbank gaat aanvechten omdat hij voor het meerverbruik comforttarief moet betalen dat niet aangerekend werd door Waterlink omdat GLOBAAL wij niet over de ons toegewezen m3 aan basistarief zijn gegaan.
​De uitspraak volgt in januari 2018.
E. Minne
DEGO
Offline
watermeters
Ik had begrepen dat voor ieder appartement een individuele meter zou geplaatst worden door de gemeenschap en niet door de watermaatschappij. Dit zijn dus geen officiële meters.
Dit is bij ons ook het geval. Ik kan u verzekeren dat dit ook problemen geeft: steeds defecte meters, verschillen,.. Deze moeten minstens om de maand gecontroleerd worden.
Bovendien zijn er steeds discuties met de syndicus over de verdeling van de waterfactuur.
Gezien de constructie van onze gebouwen is plaatsing van individuele meters door de watermaatschappij onmogelijk.
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

E. Minne
Offline
@DEGO
Idem hier. Wij gaan dit jaar onze eerste individuele afrekening maken, daarom dat ik me wil informeren in de breedst mogelijke zin. Maar wat ik wel weet is dat de facturatie, globaal, door Waterling ook niet klopt. Zij vragen de gegevens i.v.m. domiciliëring aan in december en krijgen de gegeven van dienst Bevolking van november. Dit kan reeds voor afwijkingen zorgen.
E. Minne
E. Minne
Offline
@quimmo
Bestaat hierover al rechtspraak? Zo te zien zitten er veel gebouwen met deze problematiek.
E. Minne
nescio1
Online
# 3 De uitspraak volgt in januari 2018.
nescio1
Online
#5 verwijt u waterm. en gemeente de regels te volgen ?

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/water/de-jaarlijkse-verbruiksfactuur-voor-water
 
”Het aantal bewoners dat op op 1 november gedomicilieerd is op het adres, bepaalt de korting in het volgend jaar. Het aantal gedomicilieerden op 1 november 2016 bepaalt dus de korting die u krijgt in 2017.
 
E. Minne
Offline
@nescio
Beste Nescio ik verwijt niemand iets. Maar als tussen 1/11 en 31/1 de gezinstoestand in een of meerdere kavels wijzigt is de berekeningsbasis niet meer correct. Ik begrijp dat er ergens een lijn moet getrokken worden maar laat ons zeggen dat de berekening van het verbruik niet perfect is. Mijn vraag was dan ook wat een Syndicus moet doen vertrekkende van een niet perfecte afrekening, wanneer er verschillen opduiken in het aangerekende verbruik normaal/comfort wanneer dit individueel (volgens de privatieve meters) of globaal (volgens Waterlink) wordt afgerekend. Het sop zal de kool niet waard zijn, maar onze Syndicus heeft wel een proces aan zijn broek.
E. Minne
Quimmo
Offline
@EMinne

Ik denk dat het misschien nuttig is de berekening dan nog verder te verfijnen in volgende zin:

1. Globaal wordt bekeken of er comforttarief aangerekend wordt.

a. Indien niet, dan is er ook niets door te rekenen.

b. Indien wel, dan wordt de globale meerkostkost aan comfortarief pro-rata over de kavels verdeeld in functie van de kost comforttarief die ze in geval van een individueel abonnement zouden moeten betalen.

Welke verdeling er ook gebeurt, het is wel belangrijk om dit op de algemene vergadering te laten stemmen en op te nemen in het reglement van mede-eigendom.

U kan overwegen uw excel document hier in het forum te gooien en er een "open source" van te maken zodat iedereen het verder kan verfijnen en eventueel terug publiceren. Maar dat is uw keuze natuurlijk.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Offline
@DEGO

Defecte meters is inderdaad een probleem. Wij hadden een vergelijkbare problematiek, of het probleem dat bewoners nalieten hun meterstand tijdig door te geven voor de afrekening.

Nu zijn we overgegaan op meters die op afstand uit te lezen zijn. Bij de afrekening kan de syndicus alle standen online raadplegen. Ook dacht ik dat men in principe kan zien zien wanneer een meterstand niet meer wijzigt en de meter dus defect is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

E. Minne
Offline
@quimmo
Dit is inderdaad een optie waar we ook hebben over nagedacht. Ik zie 2 problemen: het eerste is dat de veelverbruikers niet zullen aangezet worden tot minder consumptie omdat ze gezien de globalisering van de afrekening, hen toch niets méér wordt aangerekend. Dit gaat dan de bedoeling van de wetgever voorbij. Het andere probleem is dat wanneer bij de globale afrekening toch comforttarief wordt aangerekend, er snel zal verwezen worden naar de eigenaars die gebruik maken van de kraantjes in de garage om bv. hun auto te wassen, hetgeen perfect is toegelaten, als de boosdoeners. Het verbruik via die kraantjes, waarvan eveneens wordt gebruik gemaakt voor het onderhoud van het gebouw, het besproeien van bepaalde tuinaanplantingen enz.
​Als CDR ga ik gewoon met de Syndicus volgende week samen zitten maar mijn standpunt zal zijn: de VME verrekend het waterverbuik zoals Waterlink dit zou doen bij een individuele afrekening. Het totaal van kosten verbonden aan de meters en het waterverbruik wordt afgetrokken van de totale factuur van Waterlink, en hetgeen rest wordt verrekend volgens de aandelen die iedere eigenaar heetf in het gebouw. We zien wel wat er dan van komt.
Allen bedankt voor Uw raad!!!
E. Minne
nescio1
Online
geen foto = forfaitaire boete

In een vacantiepark, dat wij kennen, wordt elke mede-eigenaar opgelegd in een bepaalde periode een foto te nemen van de meterstand van de niet-officiële tussenmeter.
Niet-overmaken van een foto wordt bestaft met een forfaitaire aanrekening van € 500 water.