Vlaamse Bijdrage Energiefonds

3 antwoorden [Laatste bericht]
MarkDM
Offline
Ik kreeg een brief van de electriciteitsleverancier van de algemene delen (zie bijlage).
Blijkbaar moeten we 94,44 € per jaar betalen omdat er niemand gedomicilieerd is op dat adres. Maar dat kan ook niet, de algemene delen zijn geen bewoonbaar adres.

Ik overweeg om die teller toe te wijzen als tweede aansluiting van een bewoond appartement. Dan betalen we maar 5,04 Euro. Of is er een betere oplossing ?
BijlageGrootte
Energiefonds1.pdf340.84 KB
nescio1
Offline
verwijderd

verwijderd
Astrid Clabots
Offline
energietaks - tweede verblijf


Geachte

Ik heb er op het eerste zicht moeite mee dat deze situatie wordt gelijk gesteld met "een tweede verblijf".

Mij lijkt het het onderzoek waard om een "bezwaar" in te dienen.

Het lijk mij verdedigbaar te stellen dat de gemene delen een verlengde vormen van éénieders hoofdverblijf ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

ronald de wilde
Offline
nieuw Vlaamse Energiefonds
Met dit item is weerom mijn aandacht op scherp gesteld.
Indertijd ben ik naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen de "Turteltaks" (taxatie op basis het verbruik).
Als compensatie heeft de Vlaamse overheid, na veroordeling, in 2017 die heffing vervangen door een verhoging van de Bijdrage kosten groene stroom en warmtekrachtkoppeling (WKK), met zowat 4,00 euro/jaar voor iedereen.

Vanaf 1/1/2018 echter bestaat een nieuw (!) Vlaams EnergieFONDS (niet meer -HEFFING), waarbij de aanrekening gebeurt op basis van het punt, en daar het onderscheid tussen bv. vaste en niet-vaste bewoners/gemene elek.punten.

Ik denk dat de overheid nu sterker staat, haar lesje wel geleerd, waarbij tegelijk haar verloren gewaande inkomsten nu volledig worden teruggewonnen.

Mter Clabots, mij lijkt gewoon bezwaar indienen op basis van 2°verblijf een maat voor niks om hier gewin uit te halen, veeleer is te overwegen om terug naar het Grondwettelijk Hof te stappen wegens schending van het gelijkheidsbeginsel. Maar dan dient uitgemaakt of de overheid niet in de fout gaat bij het bepalen van de doelgroepen en de tarificatie ervoor.
En waarschijnlijk is de bezwaartermijn aldaar reeds overschreden.

Dat nog terzijde dient ook gezegd en dus overwogen wat de baten op termijn zullen zijn, met een overheid die toch alle gaten en mogelijkheden zoekt om toch maar aan geld te geraken. De gedorven Turteltaksgelden zijn inmiddels weer teruggewonnen, zeker na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof om de verworven gelden in 2016 en 2017 te laten behouden door de overheid. Snel heeft die de overgang gemaakt met nieuwe verhogingen en andere.
't Moet de moeite waard blijven om op de achterste poten te gaan staan, ook al omdat gemeenschappelijke kosten nog eens individueel worden opgedeeld.

Een middel zoeken om gemeenschappelijke meters te koppelen aan privatieve kan een mogelijkheid om te ontwijken, maar schept tegelijk de moeilijkheid om nadien de kosten weer te scheiden en dus aan te kunnen rekenen (zonder discussie).

Bedankt "MarkDM", om me er weer van wakker te laten liggen. 't Zijn natuurlijk weer geen kapitalen-te-winnen, 't gaat hem om het principe en zelfs dat staat ter discussie in deze, met een grijpgrage overheid.

Ron