Geluidsoverlast door kinderen op bovenste appartement

4 antwoorden [Laatste bericht]
nonno
Offline
Wij zijn een blok van 6 appartementen waar het al 35 jaar rustig wonen is. De eigenaar van het bovenste appartement is verhuisd, en verhuurt nu haar appartement aan een alleenstaande moeder met drie kinderen tussen 2 en 12 jaar oud. Alhoewel wij reeds meermaals kinderen in onze appartementen hebben gehad, hebben we hier nooit last van gehad. Nu is het echter niet meer te doen. Roepen, met de deuren gooien, met skateborden op de linoleum van hun appartement crossen zodat het tot beneden een fel lawaai geeft... Er zijn al enkele medebewoners dewelke de bewoonster hier op attent hebben gemaakt, doch er is geen beterschap. Hoe kunnen we hier het best op reageren? Moet de sindicus hier optreden, of is dat geen taak voor hem?
Quimmo
Offline
Het is denk ik niet aan de

Het is denk ik niet aan de syndicus om politieagent te spelen en te bemiddelen tussen buren, alhoewel u natuurlijk altijd eens kunt polsen of hij daartoe bereid is. Een externe persoon met een mandaat kan misschien iets meer indruk maken.

Staat er iets over geluidshinder in uw reglement van mede-eigendom of het huishoudelijk reglement? Ook huurders zijn hieraan gebonden en moeten zich hiernaar schikken. U kunt haar hierop wijzen en zeggen dat u indien nodig verdere stappen zult ondernemen. De vrederechter is natuurlijk een laatste stap, in sommige steden is er echter ook buurtwerking van overheidswege georganiseerd die eventueel ook tussenbeide kunnen komen bij problemen tussen buren.

Ook nog een nuttige post: http://www.quimmo.be/nl/forum/wonen-in-een-appartement/geluidsoverlast

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Van Wynsberghe Jan
Offline
Volgens mij is één van de
Volgens mij is één van de statutaire taken, vastgelegd in de basisakte, het doen naleven van het reglement van orde. Het is dan wel zo dat een syndicus moet optreden als politieagent maar buiten het versturen van een aangetekende ingebrekestelling geen middelen heeft om dit te doen naleven tenzij de AV beslist om per overtreding een privaatrechterlijke boete op te leggen.
Quimmo
Offline
Zie ook artikel

Hierbij verwijs ik ook naar het recente gastartikel van dhr Van Wynsberghe: http://www.quimmo.be/nl/blog/syndicus-reglement-inwendige-orde-naleven-0033

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
Ik heb persoonlijk een beetje

Ik heb persoonlijk een beetje moeilijk met het 'opleggen' van boetes in statuten bij niet naleving ervan, in dit geval bij lawaaioverlast.

Vooreerst stel ik mij de vraag op welke basis 'de boetes' geïnd kunnen worden. Diegene die ze moet toepassen zal immers over de nodige aantoonbare bewijslast moeten beschikken en de kans dat dit voor de vrederechter dient te gebeuren, lijkt me vrij groot.

Houd er bijkomend rekening mee dat wanneer dienaangaande niets in de statuten werd opgenomen maar enkel in een reglement van inwendige orde, dat wanneer dit reglement niet conform de wettelijke bepalingen tegenstelbaar werd gemaakt, de inhoud geen toepassing kent op genieters van een persoonlijk en zakelijk recht of op diegenen die toelating tot bewoning hebben.

Bijkomend vraag ik mij af op welke basis de VME dan een vordering gaat stellen.

De VME is enkel en alleen bevoegd voor gemeenschappelijke aangelegenheden wat m.i. betekent dat wanneer de lawaaioverlast zich tot één of twee eigenaars beperkt, dat we dan moeten spreken van eventuele abnormale burenhinder waarop m.i. toepasing moet worden gemaakt van artikel 544 B.W., een vordering die niet vanuit de VME kan worden gesteld.

M.a.w. de individuele eigenaar(s) zal/zullen dan de nodige stappen moeten zetten.

Uiteraard kan het geen kwaad dat de syndicus een brief stuurt naar de mede-eigenaar die het recht verleent dusdanig deze zijn huurder 'op de vingers kan tikken'.