Vreemde bewoners

34 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
In ons gebouw van 6 appartementen heeft 1 eigenaar zijn appartement verhuurd aan de Sociale Huismaatschappij. Er is toen een Surinaamse vrouw met haar twee kinderen in komen wonen. Sinds december is de dame niet meer gezien, de brievenbus puilde uit van brieven. Van de kindjes ook geen spoor, tot ze in maart plots terug daar waren (de kindjes). Er was toen een (Surinaamse???) jongedame dewelke zou oppassen op de kinderen en die naar school doen en gaan afhalen. De jongedame heeft nooit met iemand gesproken in het gebouw. Na een goede maande was iedereen terug weg. De politie heeft toen tweemaal komen aanbellen met de vraag of wij de bewoonster nog hadden gezien... Of de jongedamen. Toen één van de bewoners in die periode vroeg aan de kinderen waar hun mama was, zeiden die : in Aruba... Na de leegstaand van de laatste weken zijn de kinderen plots weer terug. Vandaag vroeg een medebewoner aan een geleurd iemand die in de gang rondliep wat hij daar kwam doen. De man antwoorde toen dat hij en zijn vrow kwamen toezien op de kinderen. Ik heb al enkele buren over de vloer gekregen met de volgende vragen :
- kunnen (mogen) vreemden hier zo maar binnen en buiten?
- die "vreemden hebben de sleutel van de voordeur, kan dit zomaar?
- wat met het reglement van inwendige orde? Moeten die vreemden nu on de twee weken hun gang en trap poetsen zoals is beschreven in dit reglement?
- kunnen wij optreden tegen de "vreemde mensen"? zij hebben niets getekend...

Alvast bedankt,
Lowie
't appartement
Offline
overlast?
Als die niets verkeerd doen zie ik niet in wat het probleem is.
Hun huidskeur is irrelevant.
Dat ze u "vreemd" zijn speelt ook niet. U kunt niet eisen dat enkel mensen die u kent daar mogen wonen.
Sleutel: hoe zouden ze hun deur moeten openen zonder sleutel?
Huurders mogen niet verplicht worden de gemene delen van het gebouw te poetsen! Dat zou lijfsdwang én zwartwerk zijn.
Lowie
Offline
Beste, Blijkbaar ziet u ons
Beste,
Blijkbaar ziet u ons als racist. laat me duidelijk stellen dat dit helemaal niet het geval is.Er woont  boven mij een gezin,afkomstig uit Ghana. Ze spreken geen Nederlands en slechts een beetje Engels. Ik doe heel veel voor die mensen en hun kinderen (ik ga zelfs mee met de kinderen op oudercontact in de school, en dit zonder de ouders omdat ze er niets van verstaan). Er woont ook een holebi-koppel : geen enkel probleem, meer zelfs dat zijn enorm goede vrienden geworden. Wij zijn heeeeeel ruimdenkend. Maar als er in een gebouw van 6 appartementen vreemde personen rondlopen, die overal toegang toe hebben, EN die voor elke bewoner onbekend zijn, dan heb ik daar vragen bij. Kleur, geaardheid, geloofsovertuiging : dat maakt niet uit. Zou u het op prijs stellen mocht u in een klein gebouw met 6 appartementen wonen, en er liepen mensen in de gangen die je niet zou kennen? Wat bij overlast? 
In ons reglement van inwendige orde staat in dat elke bewoner van een appartement, om de twee weken zijn gemeenschappelijke gang en trap dient te poetsen. Daar is op meer dan 40 jaar nog nooit iemand van afgeweken. Waar haalt u het om te zeggen dat dit lijfsdwang is én zwartwerk. Hoe kan men zwartwerk doen als je uw eigen gang poetst?
SIEBE
Offline
Vreemde bewoners
Beste Lowie,

Met vreemde bewoners bedoelt u met zekerheid mensen die ge(be)kend zijn in jullie VME.
Hoe anders benoemen ?

Het is heel logisch dat u moogt en moet weten wie er rond loopt in uw gebouw.
Bovendien is het volgens mij door de GDPR zelfs verplicht op te geven wie de appartementen bewoond of huurt.
Wat in geval van schade, of een ongeval ( brand, ... ? ).
Bovendien hebben de huurders dezelfde beurtrol om hun gemeenschappelijke gang en inkom te poetsen. Zie geen enkele wetgeving dat verbieden. Is hier bij ons zo ( en hebben allemaal autochtone en blanke bewoners ).

Bewoners mogen zelfs geen sleutels van het gebouw bezorgen aan vreemden, zonder dat deze bekend zijn gemaakt en met welke doeleinden.

Zou zeker de verhuurder hierover aanpakken en vragen om het RIO te laten naleven.
Dit heeft zeker niets met afkomst, kleur of nationaliteit te maken enkel naleving van de gangbare normen en waarden in het gebouw.
nescio1
Offline
slavenarbeid, inderdaad

U kan niemand verplichten zwartwerk of dwangardeid te verrichten.
 
Een VME heeft het recht NIET, zeker tegenover een bewoner-huurder schoonmaken ”om niet” op te leggen. Het kan geassimileerd worden met het opleggen van ”slavenarbeid”
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1948121030&table_name=wet Art. 4
en wordt in elkgeval gemakkelijk gezien als zwartwerk.
 
 
Legt zij de verplichting toch op dan kan, versta moet, de VME aanzien worden als werkgever met alle gevolgen op juridisch, sociaal, belastingtechnisch, verzekeringstechnisch gebied, etc.
 
 

 
Alhoewel :
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwäbische_Kehrwoche
https://en.wikipedia.org/wiki/Kehrwoche
https://www.youtube.com/watch?v=rIqZwn0jBbw
(geconsulteerd op 06-06-2019)
 
 
SIEBE
Offline
# 4 Nescio
Helemaal niet akkoord met uw reatie, die volgens mij nergens op slaat.
Hier is helemaal geen sprake van zwart werk of slavenarbeid.
In een VME ( zeker de kleinere ) hebben de bewoners een buurtrol ( beurtelings hun gang en trap ) te poetsen in samenspraak met hun buur.
Staat ook zo in hun RIO. Waartoe dient het RIO anders.
Het is een geval van regels van de goede huisvader. Zij moeten niet het ganse gebouw poetsen.
Volgens uw reactie zullen er dan honderden VME's in de fout zijn. Ik ken zelf tientallen VME's waar dezelfde beurtrol toegepast wordt. Heeft niets met verzekeringen, ongevallen te maken = een private klus. Als ge in uw appartement valt, is de VME ook niet verantwoordelijk.
 
't appartement
Offline
gedwongen arbeid
Nescio heeft gelijk. Hij zuigt niets uit zijn duim.
Het is tegelijk zwartwerk én dwangarbeid.
Zoals ik ook aangaf in mijn vorige reactie.

Ik heb wegens die redenen een aantal jaren mee een flinke boete moeten betalen, opgelegd aan een VME waar ik deel van uitmaakte.
Een malcontente huurder die geen dwangarbeid aanvaardde heeft toen klacht neergelegd bij de sociale inspectie en bij de fiscus...en we hadden "prijs".

En wat gaat er gebeuren denkt u indien één van uw bewoners van de trap valt en zijn nek breekt? Zelf gemene delen onderhouden is uit den boze! Als ge uw nek breekt door te poetsen in uw privatief dan is er niets aan de hand (de kapotte nek uitgezonderd).
MAAR!: Poetsen in de gemene delen is werken voor een derde. De derde is een rechtspersoon, namelijk de VME!

Wat in het RIO staat moet compatibel zijn met de fiscale en sociale wetten van het land.
nescio1
Offline
rol syndicus B.I.V.?

 
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
 
Art. 1
……
In het kader van de uitoefening van het beroep, ………en dienen zij de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende deze uitoefening te eerbiedigen, onder meer:
……..
 
 
Art. 78
De vastgoedmakelaar-syndicus respecteert de bepalingen ………….en de verplichtingen die hem als zodanig worden opgelegd krachtens de wet, de statuten of de reglementen van een goed en die niet strijdig zijn met de dwingende wettelijke bepalingen, ……….
 
 
SIEBE
Offline
# 4 EN # 6
Absoluut oneens met jullie reactie.
Zoals jullie het voorstellen zijn er duizenden VME's in de fout.
Hier is absoluut geen sprake van zwartwerk  slavenarbeid.
Zij kuisen enkel de gang en trap op hun verdiep met een beurtrol met de andere buur.
Of promoten jullie de onderhoudsfirma's ??
Wat gebeurt er als een bewoner gewoon van de trap valt ?? Of struikelt in de gemeenschappelijke tuin over een molshoop, en breekt zijn enkel.

Jullie slaan 2 zaken door elkaar : zijn eigen verdiep kuisen,  en alle gemeenschappelijke delen kuisen. In het laatste geval is het correct maar in het eerste zeker en vast niet.

Hopelijk reageert advokaat Clabots hier eens op.

Zoals jullie het voorstellen, ondergraven jullie alle basisakten, notuten, statuten en RIO's.
En kunnen wij de oude en nieuwe wetten gewoon naast ons neerleggen.
SIEBE
Offline
huurder
Tik op Google in : nieuwe regels om kosten tussen huurder en verhuurder te verdelen ...
                          www.tijd.be)netto)vastgoed

Vlaams woninghuurdecreet 01.01.2019

Vraagje wat te doen bij sneeuwruimen :
De bewoners van het gelijkvloers zijn wettelijk verplicht sneeuw te ruimen op straffe van boete ( zo ook volgens de gemeentelijke/politionele wetgeving ). Huurders wonen op het gelijkvloers : ruimten voor het gebouw, voetpaden, fietspaden ...  zwartwerk of slavenarbeid ? En wat met eigenaars ( niet huurders ) ?

Huurders moeten zelfs hun dakgoot ( bij appartementen gemeenschappelijk en huizen ) onderhouden en vrijmaken van vuil tegen verstopping.
't appartement
Offline
wat baten kaars en bril....

Jullie slaan 2 zaken door elkaar : zijn eigen verdiep kuisen,  en alle gemeenschappelijke delen kuisen. In het laatste geval is het correct maar in het eerste zeker en vast niet.
"Zijn verdiep" bestaat niet. Alle verdiepen behoren tot de gemene delen.

Hopelijk reageert advokaat Clabots hier eens op.
Zij is de wetgever niet. De wetgever verbiedt zwartwerk, dus ook aan de gemene delen.

Zoals jullie het voorstellen, ondergraven jullie alle basisakten, notuten, statuten en RIO's. En kunnen wij de oude en nieuwe wetten gewoon naast ons neerleggen.
De wetten niet neerleggen, integendeel: wel correct toepassen!

Ik ken geen enkele basisakte waarin staat dat de eigenaars van een privatief in een gebouw dat onder de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom ressorteert de gemene delen moeten poetsen! Geen enkele notaris gaat zich daar aan wagen.

 

't appartement
Offline
nogmaals: kaars, bril, niet willen zien, enz..

De bewoners van het gelijkvloers zijn wettelijk verplicht sneeuw te ruimen op straffe van boete ( zo ook volgens de gemeentelijke/politionele wetgeving ). Huurders wonen op het gelijkvloers : ruimten voor het gebouw, voetpaden, fietspaden ...  zwartwerk of slavenarbeid ? En wat met eigenaars ( niet huurders ) ?

Sedert wanneer behoort de openbare ruimte, in dit geval het voetpad, tot de gemene delen? Deze maatsregel komt uit het politiereglement en staat volledig los van de VME en de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom.
De discussie gaat enkel over het onderhoud van de gemene delen, voetpad behoort daar niet toe.


Huurders moeten zelfs hun dakgoot ( bij appartementen gemeenschappelijk en huizen ) onderhouden en vrijmaken van vuil tegen verstopping)
Gebrek aan kennis....een app. huurder kan slechts gehouden worden het PRIVATIEF dat hij huurt te onderhouden. Het onderhoud van een dakgoot mag NOOIT ten laste gelegd worden van de huurders. Dat is een eigenaarskost. Ingeval van een app. gebouw een verantwoordelijkheid van de VME omdat dakgoten tot de gemene delen behoren.

Lowie
Offline
Beste mensen, Bedankt voor de
Beste mensen,
Bedankt voor de talrijke reacties. Ik vrees datmen mijn vraag niet goed begrepen heeft. Het gaat hier wel degelijk dat elke bewoner (huurder of eigenaar) het stukje overloop voor zijn deur en "zijn-haar" trap naar beneden moet kuisen om de twee weken. Het gaat uiteraard niet om al de verdiepingen te poetsen...Dit is dus geen slavenwerk, maar een verplichting voor elke bewoner.
We hebben met een aantal eigenaars enkele jaren geleden geprobeerd om een externe firma aan te stellen om alle gemeenschappelijke delen te poetsen. Helaas is dit voorstel verworpen. Ik zie trouwens ook geen eigenaars dewelke ver van hier wonen, dat die zouden komen poetsen. Meer dan 40 jaar is alles goed gegaan, en nu wordt er plots een probleem gemaakt over het stukje poetsen dat elke bewoner moet doen. Iedere bewoner heeft dat reglement trouwens ondertekend voor akkoord toen ze hier kwamen wonen. Hier wonen 7 mensen, en plots lopen hier een flink aantal vreemden zo maar binnen en buiten... Od dat nu Belgen, Europeanen, Afrikanen zijn of Amerikanen dat maakt ons niets uit, doch de medebewoners stellen zich ernstige vragen hierover. Is er geen jurist dewelke hier een pasklaar antwoord op kan geven? Alvast bedankt.
't appartement
Offline
onwettelijk
Wel, de ondertekening van zo een verbintenis is onwettelijk!
Het gevolg is eenvoudig: u kan niemand verplichten ze te ondertekenen!
Dat het zo ging in het verleden heeft geen enkele waarde.

Trouwens de VME mag ook de eigenaars niet verplichten om te poetsen. Zelfde regel als voor huurders: geen dwangarbeid, geen zwartwerk.

Nogmaals: welke schade veroorzaken die "binnen- en buitenlopende vreemden"?
Met hoeveel lopen die tegelijk binnen en buiten? Doen ze -aantoonbaar- iets verkeerd?
SIEBE
Offline
kuisen
Lowie, Ik versta uw vraag maar al te goed, zie mijn reacties.

Maar ja sommigen zouden beter die plaat afzetten : kaars, bril niet willen zien...

Indien de andere reacties juist : vrederechters pas op voor burn out en overwerken gezien
massa's VME's ( zeker de kleinere ) hetzelfde toepassen. Fiscus er is dus ook veel zwart werk te ontdekken. En advokaten een extra bron van inkomsten ?

Heb zo juist een tiental huurovereenkomsten en RIO's gelezen van verhuurdersmaatschappijen, en sociale verhuur maatschappijen.

Deze zijn volgens bovenstaande organisaties allemaal in overtreding; en het waren niet van de minste.
SIEBE
Offline
onwettelijk
waar is de bliksem ingeslagen ?
Hopelijk redeneert uzelf niet zo in de VME's waar u betrokken bent.
't appartement
Offline
toch
Uiteraard wel want ik ben consequent!
Ik eis steeds dat de wet wordt toegepast door alle betrokken partijen.
Dat geldt zeker voor de syndicus (bv. zie mijn draad wettelijke boekhouding) maar evenzeer voor de mede-eigenaars. Die laatste categorie lijdt dikwijls aan het moemoekes en vavakes syndroom (= "wij weten alles TOCH beter zeker") dat ook hier af en toe de kop opsteekt.
SIEBE
Offline
huurders
't appartement
Offline
sociale verhuursector
Dit betreft de sociale verhuursector.
Die valt niet onder de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom!
Want er is geen mede-eigendom! En dus geen gemene delen in de zin van die wetgeving!
SIEBE
Offline
huurder
een huurder is een huurder. zo kan men bezig blijven.

Is het in deze sector dan geen slavenarbeid en zwartwerk ??
lees blz. 58 en 60   en        voor appartement blz. 62 A. Onderhoud

Dus de wetten zouden verschillend zijn per sector ??
Zie dat niet in de wetgeving staan.

En in het zwart tewerkstellen is tewerkstellen tegen betaling zonder aangfite te doen.
TS maakt daar nergens gewag van, ikzelf ook niet.

Misschien kunt u ons een kopie bezorgen waar dit allemaal vermeld staat in de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom.
't appartement
Offline
eens lezen
SIEBE
Offline
eens lezen
Had het artikel al lang gelezen. Vind nergens een wettelijke bepaling dat het verboden is.
Maak toch eens een onderscheid tussen de gemeenschappleijke delen ( tuin, voetpaden, inkomhall, kelders ... ) en de hall en trap voor uw eigen deur.
Dat is een duidelijk  ONDERSCHEID. Dus de voetmat voor uw deur moet geklopt en gereinigd worden door de VME en niet de bewoner ??

Wetsartikel uit de nieuwe wet op de gedwongen mede eigendom aub. Geen forum onderzoeks artikel of enquete.
't appartement
Offline
wetsartkel
De wet zegt letterlijk (art577-2 §7) “ieder mede-eigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijk zaak”. Nergens kan hieruit afgeleid worden dat de mede-eigenaar moet bijdragen door het leveren van “arbeid”.

Het volstaat dat ook maar één eigenaar of één huurder de kat de bel aanbindt en de VME zit in troebel water! Fiscaal en sociaal....
Om het nog eenvoudiger uit te drukken: "De kruik gaat te water zolang ze niet barst".
SIEBE
Offline
wetsartikel
Is geen steekhoudende opmerking.

https://www.zimmo.be/blog/2018/01/22/welke-kosten-mag-een-verhuurder-doo...

Indien de huurder dan toch niet mag kuisen volgens u; dan zo maar.
't appartement
Offline
ook de eigenaar niet
Link werkt niet.
Ook een eigenaar mag niet in het zwart poetsen.
 
SIEBE
Offline
#23
't appartement
Offline
niet dit onderwerp
De geciteerde info gaat niet over het onderwerp van deze "discussie".
Ik geef het op. Paarlen voor de zwijnen....
Triest forum.
chrisguillaume
Offline
"zwartwerk" bij kuisen gemeenschappelijke delen
Ik zal het zeer simpel houden; Bij kleine gebouwen kuisen de bewoners/huurders hun trapzaal/verdiep, en om beurt de gang beneden. Dit om een dure onderhoudsfirma te vermijden. Hier kan geen sprake zijn van "zwartwerk"; Het is een beurtrol, overeengekomen op een A.V. Er wordt niets aan niemand betaald, zwartwerk veronderstelt betaling "in het zwart". Mij is bekend dat iemand  dit ook doet voor de gehandicapte bovenbuur, als gratis dienstverlening. Waar zijn we toch problemen aan het zoeken ?
Ik zie echt niet in  dat de sociale inspectie zich hiermede gaat bezighouden.
 
SIEBE
Offline
# 27
Correcte reactie. Eindelijk een klare kijk op een gedeelte van de topic.
't appartement
Offline
helaas verkeerd
U kunt de huurders of eigenaars niet dwingen dat te doen!
Dat is dwangarbeid!

Indien alle huurders/eigenaars akkoord gaan dan gaat de vaas te water zolang ze niet breekt. Maar één dwarsligger kan de vaas met een vingerknip doen breken.

De grootte van het gebouw speelt daarbij geen rol. De regels zijn hetzelfde voor kleine en grote VME's.

Werken uitgevoerd tegen vergoeding in natura (ik doe dit nu, morgen doe jij dat) zijn evenzeer zwartwerk. Een betaling in geld is daar niet voor nodig om als dusdanig te worden gekwalificeerd.

Bovendien: Als er een beurtrol wordt vastgelegd dan strookt dat niet met de wetgeving die zegt dat alle lasten betreffende gemene delen gedragen moeten worden in verhouding tot de aandelen in de gemeenschappeljke delen. Dat is dwingende wetgeving.
 
nescio1
Offline
# 26, volhouden

                          wat baten kaars en bril als den uil niet zienen wil


https://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=wat baten kaars en bril