Zoeken

Zoekresultaten

verdeling der aandelen:deel 2

... gemeenschappelijke lasten waardoor op basis van het nuttigheidscriterium het gelijkvloers in deze betreffende lasten meer bijdraagt ...

Forumonderwerp - nutty - 5 nov 2013 - 12:05 - 2 reacties - 0 bijlagen - 0 groups

nut invoering nuttigheidscriterium

... nuttigheidscriterium De tweede mogelijkheid voor de verdeling van de lasten is het  nuttigheidscriterium. Dit heeft een subsidiair karakter daar het  ... wet van 2 juni 2010. De toepassingen waarvoor het nuttigheidscriterium in de praktijk kan  gehanteerd worden zijn de ...

Forumonderwerp - nutty - 27 sep 2013 - 08:18 - 8 reacties - 0 bijlagen - 0 groups

Moet een eigenaar op gelijkvloers bijdragen in de kosten van de lift?

... volgens: a. Het waardecriterium (aandelen) b. Het nuttigheidscriterium c. Een combinatie van beiden Het waardecriterium vormt het hoofdcriterium. Het nuttigheidscriterium vindt haar basis in het ‘objectief nut’ ...

Blog - Quimmo - 30 nov 2012 - 18:57 - 1 reactie - 0 bijlagen - 0 groups

aanpassing verdeelsleutels kossten

... het waardecriterium (volgens aandelen) OF volgens het nuttigheidscriterium (objectieve nut) OF op basis van een combinatie van ...

Forumonderwerp - LizzyZK - 8 aug 2012 - 11:45 - 4 reacties - 0 bijlagen - 0 groups

Basisakte

... verdeeld volgens het waardecriterium (aandelen) , het nuttigheidscriterium of een combinatie van beiden. Binnen jullie akte ...

Forumonderwerp - Lemmens Robert - 29 okt 2010 - 11:48 - 7 reacties - 0 bijlagen - 0 groups

plaatsen van een nieuwe lift

... om de lasten om te delen naar evenredigheid van het nut (nuttigheidscriterium) wanneer partijen dit beslissen. M.a.w. ofwel staat ... door de mogelijkheid te bieden het waardecriterium met het nuttigheidscriterium te combineren, wat m.i. de meest eerlijke methode is. ...

Forumonderwerp - tenapparts - 5 jan 2012 - 19:43 - 8 reacties - 0 bijlagen - 0 groups

Betwisting beslissing algemene vergadering

... partijen beslissen om die kosten om te slaan volgens het nuttigheidscriterium (dus ifv. het objectief nut dat de eigenaars in bepaalde ...

Forumonderwerp - excelsior - 23 nov 2010 - 12:19 - 6 reacties - 0 bijlagen - 0 groups

syndicus blijft geconfronteerd met een onwettige lastenverdeling

... de lasten en kosten op basis van het waardecriterium, het nuttigheidscriterium of de combinatie van beiden REEDS ONDER DE WET VAN JUNI ...

Forumonderwerp - guy moerkerke - 17 jul 2011 - 09:31 - 5 reacties - 0 bijlagen - 0 groups

verdeling kost elektriciteit in het gebouw

... verdeling van de lasten ook gebeuren aan de hand van het nuttigheidscriterium. Bij dit criterium kijkt men naar het objectieve comfort ... Idem voor gebruik van water en elektriciteit. Dit nuttigheidscriterium is is een subsidiair criterium en aldus een afwijking van ...

Forumonderwerp - DEGO - 14 jul 2011 - 11:56 - 4 reacties - 0 bijlagen - 0 groups

stemmen niet gemotiveerde lastenverdelingen

... nut van de kostenpost in kwestie voor een privatieve deel (nuttigheidscriterium) - een combinatie van beide. Staan er in uw oude ... te worden verdeeld op basis van het waardecriterium, het nuttigheidscriterium of de combinatie van beiden. Wanneer dit niet het ...

Forumonderwerp - guy moerkerke - 14 jul 2011 - 09:33 - 5 reacties - 0 bijlagen - 0 groups