Condensatieketels op een gemeenschappelijke schouw is niet mogelijk.

Lieve en Marc
offline
Hieronder het artikel van Astrid Clabots.
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/centrale-verwarming/4266...
Wij willen dit even aanvullen (heb meer dan 15 jaar - als studiebureau - tientallen appartementsgebouwen terug " in orde " gekregen) met zowel type B- systemen als type C- systemen.
1. In een appartementsgebouw met een gemeenschappelijk schouwsyteem type SHUNT is het niet mogelijk - individueel - om een gascondensatieketel te plaatsen.
​Dit is gewoon verboden om technische/ veiligheidsredenen. 
​2. Het is nog steeds toegelaten, bij vervanging, om een toestel van het type B (open/ atmosferisch) toestel te plaatsen - onder bepaalde voorwaarden.
​Het rendement van de nieuwe generatie type B toestellen is vrij hoog.
​De winst van deze noieuwe generatie is vrij behoorlijk tegenover de oudere generatie toestellen, doch blijft inderdaad lager dan de condenserende toestellen.
​Systemen met een continu draaiende circulatiepomp pomp hebben een hoger electriciteitsverbruik.
​3. Wil men overgaan tot het gebruik van condensatieketels dan dient het hele schouwsysteem aangepast en dienen ALLE eigenaren gelijktijdig over te gaan tot het plaatsen van gascondensatieketels.
​Het aanpassen van het schouwsysteem betekent in de regel het ganse schouwsysteem uitbreken en vervangen door een systeem met bv. concentrische buizen.
​Indien het schouwsysteem ergens midden het appartement ligt is dat haast niet doenbaar, tenzij men het hele gebouw laat leegkomen en tot een grondige verbouwing overgaat.
Veelal lopen in hetzelfde kanaal de gasleidingen, electriciteitsleidingen, waterleidingen,enz... die dan dienen verlegd.
​Soms dienen gedeelten van keukens/ badkamers uitgebroken om een nieuw schouwsysteem te kunnen realiseren.
​Een grondige voorstudie is inderdaad nodig!
​Dit is haast onbetaalbaar (+/- 10.000,00 EUR per appartemenet - ketel inbegrepen).
​4. Het gevaar voor condensatie is een theoretisch gegeven en afhankelijk van het schouwsysteem. Wanneer de installatie voldoet kwa voldoende luchtaanvoer (wettelijk verplicht) en men er voor zorgt dat de rookgassen niet kunnen afkoelen (schouw bovendaks te isoleren, schouwkappen van het type statische zuiger zonder afdekkapjes) dan zal deze condensatie haast niet voorkomen.
(In mijn praktijk nog niet tegen gekomen-  doch deze stelling kan evolueren.).
Het schouwsysteem type SHUNT bestaat meestal uit kokers uit specifiek beton (temperatuurbestendig/ waterafstotend) dat ommetseld wordt middels een kleine spouw.
​Indien het schouwsysteem bestaat uit metselwerk- dat in de regel aan de binnenzijde gecementeerd wordt - kan er inderdaad een probleem zijn met gevaar voor schade bij de buren door condensatie/ absorbtie van de waterdampen in het metselwerk.
5. Het is juist dat we zoveel mogelijk energie dienen te besparen omwille van ecologische redenen.
En dat zal iedereen geld kosten.
​Het rendement (kosten/ baten) is meestal negatief: het toestel is al lang versleten vooraleer men er de winst heeft uitgehaald.
​Alle eigenaren in een appartementsgebouw hiervan overtuigen is moeilijk (omwille van de kost).
​6. Onze conclusie: we dienen de huidge schouwsystemen zoveel mogelijk te blijven gebruiken todat deze problematiek een algemen hoogtepunt begint te krijgen én er oplossingen/ nieuwe technieken worden gevonden om aan dit probleem een (betaalbare)oplossing te kunen geven.
Lieve en Marc
Van Wynsberghe Jan
offline
Uw stelling kan ik als
Uw stelling kan ik als profesionele syndicus alleen maar bijtreden want dagelijks stoten wij net zoals u op een muur van onwetenheid. Dagelijks horen wij het fabeltje dat condenserende ketels verplicht zijn wat absoluut niet waar is.

Bijv. in vijf gebouwen hebben wij problemen met het schouwkanaal. Deze gebouwen zijn uitgerust met een galva enkelwandige buis met dakextractor waarin er gaten zitten. Tot op vandaag hebben wij verschillende schouw"specialisten" gecontacteerd die vertellen dat we de schouwbuis moeten vervangen door een dubbelwandige buis waarop condenserende ketels aangesloten moeten worden omdat dit verplicht zou zijn.  Nu moet je mij eens vertellen hoe je dit aan een algemene vergadering vertelt waar er verschillende eigenaars een verwarminsgketel hebben van twee of drie jaar oud. 
Lieve en Marc
offline
Condensatieketels zijn niet altijd verplicht.
We kunnen niet anders dan op zoveel mogelijk plaatsen onze stem laten horen om al die " cow boy " verhalen de wereld uit te helpen.
Een stuk van het probleem is inderdaad ook om betrouwbare installateurs te vinden: gebrek aan degelijke opleiding met kennis van de hedendaagse reglementen ontbreekt dikwijls bij ouderen die zich niet hebben laten bijscholen, bij jongeren die er de moeite niet voor doen, enz..... Er is een " structureel " probleem kwa opleiding.
We hebben pas nog zo'n cow- boy/ schouwveger - met CERGA opleiding- gehad die onterechte afkeuringen uitschreef wat betreft de diverse verplichte verluchtingen en ook niet wist hoe een schouwtrekmeting correct dient uitgevoerd, enz....
​Installateurs die goed werk willen leveren zijn dikwijls ook vragende partij naar het terug invoeren van een soort concierge die ter plaatse alles mee wat helpt organiseren/ realiseren, zo kunnen ze " hun geld " (goed) verdienen.
​In sommige gebouwen is er dikwijls een lid van de RvME die dit op zich wil nemen.
​Ik zou als Syndicus dat gewoon eens als agendapunt op de AV zetten en hulp vragen in deze. Het is inderdaad niet mogelijk voor een Syndicus - met alle respect - om bv. at 7:30 u. mensen te gaan binnen laten (die dan maar om 9:00 u. opdagen), permanent beschikbaar te zijn om bij problemen er plaats te komen, enz... enz.... 

​Anderzijds vind je ook niet gemakkelijk installateurs die prijs willen maken en/ of werken willen uitvoeren als het wat moeilijk is: liever gemakkelijk werk waarbij ze er zeker van zijn dat ze geen verlies maken.

Wat betreft het hernieuwen van een galvabuis ' met gaten '.
​Ik ken de situatie ter plaatse niet, dus een beetje " gokken ".
​Meestal begint een galva- schouwbuis te roesten aan het uiteinde omdat daar vaak condensatie optreed. Als het voor gas is wordt deze onderweg niet vaak " aangevallen ": er gaat alleen waterdamp en CO2 doorheen; als er ondeweg afkoeling plaats grijpt en condensatie, dan kan ze natuurlijk ook lager aangetast worden.
Het bovendakse stuk dient bij voorkeur geïsoleerd en beschermd tegen de weerstomstandigheden.
​Bij vernieuwing zou ik opteren voor INOX of eventueel dubbelwandig ALU.

​Ik ken uiteraad de situatie ter plaatse niet, doch met wat vindingrijkheid moet hiervoor toch een oplossing te vinden zijn (bv. met een gepensioneerde loodgieter die nog wat wil bijklussen en nog wat beroepsvoldoening/ fierheid heeft?).
Lieve en Marc
nescio1
offline
regelgeving ?