KB Modernisering Liften - Uitstel eindelijk officieel

KB uitstel liften gepubliceerd dec emberWe hebben de halve Quimmo site al volgeschreven met artikels over de modernisering van de liften, met updates, voorstellen, petities, geruchten en nog eens nieuwe aanpassingen. Nu is het eindelijk zo ver en krijgen tienduizenden VME's rechtzekerheid. De aanpassingen aan het koninklijk besluit over de modernisering van de liften zijn immers goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad! Een korte samenvatting.


De uiterlijke datums van de aanpassingen zijn zoals in een vorig artikel al beschreven was:

  • Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld vanaf 1 april 1984 worden de modernisaties uitgevoerd uiterlijk op 31 december 2014.
  • Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 worden de modernisaties uitgevoerd uiterlijk op 31 december 2016.
  • Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld voor 1 januari 1958 worden de modernisaties uitgevoerd uiterlijk op 31 december 2022.

Hoe ouder de lift, hoe meer respijt dus. De aanpassingen mogen daarbij de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit niet in het gedrang brengen.

Na de aanpassingen van uw lift moet er verplicht een keuring gebeuren door dezelfde EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle) die de risicoanalyse van uw lift gedaan heeft.

Wat het onderhoud van de lift betreft, zegt het KB dat dit moet gebeuren overeenkomstig de instructies van de producent. Indien er geen dergelijke instructies zijn, moet het onderhoud ten minste eenmaal per jaar gebeuren voor privé liften en tweemaal per jaar voor de andere liften. Inspectie gebeurt minstens eenmaal per jaar, of vaker (details in de wettekst).

De volledige tekst van het koninklijk besluit vindt u in het Staatsblad.
Informatie over het vorige KB leest u in dit artikel.

Andere artikels over liften

- Financiering van liftmodernisering - Koninklijk besluit modernisering liften
- KB uitstel liften (12/2012) - Moet eigenaar op gelijkvloers meebetalen aan de lift?
- Uitstel modernisering liften (6/2012) - Lifteigenaar veroordeeld na val in lift
- Eigenaars aangeklaagd na dood van kind  

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be