Verhuisschade in gemene delen: boete of beloning?

Forfait verhuisschadeNet zoals in vele appartementsgebouwen, waren er ook in onze mede-eigendom jarenlange frustraties ten gevolge van verhuisschade in de gangen en liften. Ons huishoudelijk reglement stelt duidelijk dat er met een verhuislift verhuisd moet worden en dat een verhuis op voorhand gemeld moet worden, zodat er iemand een oogje in het zeil kan houden. Toch bleef dit dode letter en was het eerder de uitzondering dan de regel dat een eigenaar meldde wanneer zijn vorige huurder zou vertrekken en zijn nieuwe zou inhuizen. Schade in de gangen werd dan ook systematisch te laat ontdekt en kwam daardoor ten laste van de VME, in plaats van ten laste van de veroorzaker van de schade.


Ook in dit gastartikel over ordehandhaving in de VME wordt ingegaan op mogelijke sancties die men zou kunnen opleggen aan mogelijke overtreders, waaronder een boete. Er zijn echter twee problemen met het vaststellen van overtredingen en het opleggen van boetes. Eerst en vooral moet er altijd iemand paraat staan om de vaststelling te doen. Het artikel waarnaar verwezen wordt vermeldt onder andere "Vooraleer de syndicus deze boete kan opleggen moet hij de nodige bewijzen verzamelen hetzij door foto’s, vaststellingen door een deurwaarder of geschreven verklaringen van medebewoners". Dat is al niet gemakkelijk in geval van een snelle en onaangekondigde verhuis. Ten tweede heeft het krijgen van een boete bij veel mensen het effect dat ze hun stekels opzetten en de boete gaan aanvechten.

Daarom hebben we in onze VME beslist om het over een andere boeg te gooien en te werken met een combinatie van een forfaitaire verhuisvergoeding, gekoppeld aan een beloning voor de eigenaars die de regels wel volgen.
De forfaitaire verhuisvergoeding dient in de eerste plaats om eventuele schade aan de gemeenschappelijke delen te herstellen. Tevens zorgt de syndicus met deze inkomsten voor het aanbrengen van een uniform naamplaatje op brievenbus en bel, zodat dit geen zootje wordt. Het feit dat er een forfaitaire vergoeding is, betekent natuurlijk niet dat iemand die schade veroorzaakt vrijuit gaat. Het blijft in de eerste plaats de bedoeling om de kosten op de veroorzaker te verhalen.

De beloning is in feite een korting op de forfaitaire verhuisvergoeding. We hebben het forfait bewust vrij hoog vastgelegd, op 100€ per verhuis. Indien de eigenaar echter minstens 3 dagen op voorhand meldt dat een verhuis zal plaatsvinden, krijgt de eigenaar 50€ korting. Indien hij niets meldt, betaalt hij de volle pot. Dit moet de eigenaars aanmoedigen om pro-actiever te zijn, waarbij de syndicus of een eigenaar een oogje in het zeil kan houden tijdens de verhuis.

Samengevat werkt de procedure als volgt:

 • Een mede-eigenaar verhuurder, zordt dat zijn huurder op de hoogte is van het reglement en zorgt eventueel ook voor het vastleggen van een verhuisvergoeding tussen hemzelf en de huurder.
 • Mogelijkheid 1
  • Indien er een verhuis plaatsvindt, meldt de mede-eigenaar dit op voorhand op de syndicus.
  • Er wordt op gelet dat er niet via de lift verhuisd wordt en dat er geen schade optreedt.
  • De eigenaar betaalt de 100€ forfaitaire verhuisvergoeding min 50€ korting.
 • Mogelijkheid 2
  • Iemand verhuist zonder de syndicus te verwittigen.
  • Tweemaal per jaar neemt de syndicus de namen op alle bellen en brievenbussen op. Dit is een eenvoudige vaststelling met weinig kans op discussie.
  • Indien er een naam gewijzigd is zonder dat de eigenaar de syndicus verwittigd had, betaalt hij het volle forfait van 100€.
 • De syndicus zorgt voor een uniform naamplaatje op bel en brievenbus.


Wij hebben er goede hoop op dat de meeste verhuizingen nu op voorhand gemeld zullen worden en dat schade die niet tijdig opgemerkt is, gedekt kan worden door de inkomsten van de verhuisvergoedingen. In elk geval zien onze bellen en brievenbussen er al heel wat netter uit.

Een dergelijk systeem van korting in plaats van boete kan misschien nog van toepassing zijn op andere aspecten van het huishoudelijk reglement.

Indien u in uw VME andere oplossingen voor dit of andere problemen uitgewerkt heeft die onze lezers kunnen helpen, kunt u deze natuurlijk altijd kwijt in een reactie onderaan deze pagina.

Andere artikels over het handhaven van de orde

- Als syndicus het reglement doen naleven - Forfaitaire vergoeding voor verhuisschade

 
   

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2014 Quimmo.be