Commissaris van de rekeningen: voorbeeld taakbeschrijving

Taken en bevoegdheden commissaris van de rekeningenSinds de nieuwe wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 is de functie van “commissaris van de rekeningen” of rekeningcommissaris wettelijk verplicht in elk appartementsgebouw wat valt onder de wet op de gedwongen mede-eigendom, ook deze van minder dan 20 woonkavels. De wet op de mede-eigendom spreekt over een commissaris “wiens verplichtingen en bevoegdheden bij het reglement van mede-eigendom worden bepaald”. Op vraag van veel Quimmo.be gebruikers geven we hier een voorbeeld van een type taakbeschrijving.

Even samenvatten wat de wet precies oplegt:

  • Er moet jaarlijks een commissaris van de rekeningen aangeduid worden door de algemene vergadering.
  • De commissaris mag, maar moet geen mede-eigenaar zijn.
  • Er wordt niet gestipuleerd dat het geen lid mag zijn van de raad van mede-eigendom, maar men kan dit proberen te vermijden om de schijn van belangenvermenging te vermijden. De syndicus mag om evidente redenen geen rekeningcommissaris zijn, al heeft de wetgever dit jammer genoeg niet expliciet vermeld.
  • De wet zegt niet dat het om een professionele revisor moet gaan, al wordt er wel gelobbyd om in deze richting bij te sturen.
  • Mede-eigendommen vanaf 20 woonkavels moeten een boekhouding voeren via een door de koning vastgelegd genormaliseerd rekeningstelsel, maar dit is op het moment van publicatie van dit artikel nog steeds niet vastgelegd. Gezien de mede-eigendommen uitstel hebben gekregen tot 2013 om hun statuten aan te passen, is het nuttig op de publicatie van het rekeningstelsel te wachten alvorens de statuten definitief aan te passen met deze functiebeschrijving.

De volgende taakbeschrijving dient enkel als leidraad of “checklist” met de meeste aandachtspunten en kan, in functie van de wensen van elke VME, ingekort of uitgebreid worden. Of u kunt de kern vermelden in het reglement van mede-eigendom, en de rest eerder als een richtlijn aan de commissaris bezorgen.


Taakomschrijving van de commissaris van de rekeningen

U kunt de taakomschrijving downloaden door op de koppeling in het vak "Documenten" rechtsboven te klikken. Dit vak is enkel zichtbaar wanneer u aangemeld bent. Indien u niet aangemeld bent, gelieve rechtsboven eerst uw gebruikersnaam en wachtwoord  in te voeren.
Nog geen gebruikersnaam op Quimmo.be? Klik hier om u gratis te registreren. Het is zo gebeurd en daarna kunt u documenten van de site downloaden.

Praktisch:

  • Het is aan te raden dat de raad van mede-eigendom of de syndicus enkele weken voor het versturen van de uitnodigingen van de AV aan de huidige commissaris vragen of deze zich kandidaat stelt voor een nieuwe termijn. In het andere geval is het immers nodig reeds een alternatief klaar te hebben op de AV, zodat dit gestemd kan worden, zoniet zit u zonder commissaris. Via uw private forum op Quimmo.be kunt u eventueel een oproep voor andere kandidaten lanceren en bij gebrek aan vrijwilligers tijdig op zoek gaan naar een externe commissaris.
  • Bedenk dat er een verplicht boekhoudstelsel komt voor grote mede-eigendommen (>= 20 kavels). Kennis van boekhoudkundige principes is in dat geval geen overbodige luxe voor de commissaris.

Andere artikels over boekhouding in de VME

Rekeningstelsel eindelijk gepubliceerd Commissaris rekeningen - taakbeschrijving
Boekje commissie boekhoudkundige normen Wet op mede-eigendom - financieel beheer

 

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Is een schriftelijk verslag

Is een schriftelijk verslag van de commissaris op de AV  noodzakelijk?

Mag een commissaris die geen eigenaar is de vergaderingen van de Raad Van Mdeeigenaars bijwonen en zich bemoeien en mee beslisse over beleids aangelegenheden ?

Willy Strobbe

WILLY

Mag een voorzitter van een

Mag een voorzitter van een VME, ook commisaris van de rekeningen zijn ?


Het is niet verboden door de

Het is niet verboden door de wet. Er bestaan verschillende meningen of het nu al dan niet aan te raden is, maar persoonlijk zie ik er niet echt kwaad in.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

In onze residentie 33

In onze residentie 33 woonkavels ,is er ook veleden jaar op de alg. vergadering geen commissaris aan geduid ,syndicus heeft er zelfs niet over gesproken ,de boeken werden na gezien door RVM, heb dan enkele maanden later gezegd dat er een commisaris moest zijn, volgens hem is dat niet nodig, nu hebben we op 7 maart alg verg. gisteren werden de boeken onder toezicht van de syndicus nagezien door de RME ik ben daar ook lid van maar wilde niet meedoen ,de voorziter RME zij dat ik dan maar moest vertrekken, heb ik gedaan. nu gaat de syndicus vragen op de alg.verg  of er iemand commissaris wil zijn, zegde er bij zal toch niemand zijn ,en gaat dan vragen dat de RME het verder mag doen
En wat hun bedoeling is,dat er geen commissaris zal zijn
TOEK

Zie

Zie http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Als commissaris moet hij

Als commissaris moet hij vantwoordelijkheid durven opnemen en zoveel mogelijk de syndicus het vuur aan de schenen leggen om regelmatig - liefst iedere maand - de rekeningen te gaan opvragen er controleren, eventueel de gedane afspraken met de te doene werken ook contoleren - desnoods deze onder druk zetten zodat deze zich geen stommiteiten durft veroorzaken. Een syndicus die dit niet kan verdragen of toelaat is niet te vertrouwen. Daarbij de wet is voor mij twee rechten lijnen waar we moeten tussen lopen, doch als onze grezagsdragers - gelijk in welk ambt - het niet kunnen, waarom moeten wij het dan doen?
Ten slotte is het met ONZE EIGEN EURO'S dat zij de grote zwier zwaaien, en iemand die daar de controle over heeft moet duidelijk en hard optreden, zeker als commisaris.

De commissaris moet haar op

De commissaris moet haar op zijn tanden hebben, dat zeker. Maar een maandelijkse controle lijkt me misschien wat teveel van het goede. Ik denk dat u moeilijk een vrijwilliger zult vinden om dit te doen, of dat u een extern kantoor vorstelijk zou mogen betalen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

hoe wordt er gestemd bij de

hoe wordt er gestemd bij de aanstelling van een Commissaris v/d Rekeningen ?

openbaar of geheim ?

De wet zegt niets bijzonder

De wet zegt niets bijzonder over de stemming voor de commissaris.

In het algemeen geldt sinds de nieuwe wet het principe dat alle stemmingen openbaar zijn, gezien de tegenstemmen en onthoudingen met naam in de notulen vermeld moeten zijn.

Ik kan me voorstellen dat de functie van commissaris in een mede-eigendom waar veel wantrouwen heerst enigzins delicaat is, maar uiteindelijk zal toch iedereen voor zijn overtuiging moeten uitkomen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

 Wat kost een commissaris der

 Wat kost een commissaris der rekening van gebouwen ? alsmede-eigenaar ? als boekhouder ?