Commissaris van de rekeningen: voorbeeld taakbeschrijving

Taken en bevoegdheden commissaris van de rekeningenSinds de nieuwe wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 is de functie van “commissaris van de rekeningen” of rekeningcommissaris wettelijk verplicht in elk appartementsgebouw wat valt onder de wet op de gedwongen mede-eigendom, ook deze van minder dan 20 woonkavels. De wet op de mede-eigendom spreekt over een commissaris “wiens verplichtingen en bevoegdheden bij het reglement van mede-eigendom worden bepaald”. Op vraag van veel Quimmo.be gebruikers geven we hier een voorbeeld van een type taakbeschrijving.

Even samenvatten wat de wet precies oplegt:

  • Er moet jaarlijks een commissaris van de rekeningen aangeduid worden door de algemene vergadering.
  • De commissaris mag, maar moet geen mede-eigenaar zijn.
  • Er wordt niet gestipuleerd dat het geen lid mag zijn van de raad van mede-eigendom, maar men kan dit proberen te vermijden om de schijn van belangenvermenging te vermijden. De syndicus mag om evidente redenen geen rekeningcommissaris zijn, al heeft de wetgever dit jammer genoeg niet expliciet vermeld.
  • De wet zegt niet dat het om een professionele revisor moet gaan, al wordt er wel gelobbyd om in deze richting bij te sturen.
  • Mede-eigendommen vanaf 20 woonkavels moeten een boekhouding voeren via een door de koning vastgelegd genormaliseerd rekeningstelsel, maar dit is op het moment van publicatie van dit artikel nog steeds niet vastgelegd. Gezien de mede-eigendommen uitstel hebben gekregen tot 2013 om hun statuten aan te passen, is het nuttig op de publicatie van het rekeningstelsel te wachten alvorens de statuten definitief aan te passen met deze functiebeschrijving.

De volgende taakbeschrijving dient enkel als leidraad of “checklist” met de meeste aandachtspunten en kan, in functie van de wensen van elke VME, ingekort of uitgebreid worden. Of u kunt de kern vermelden in het reglement van mede-eigendom, en de rest eerder als een richtlijn aan de commissaris bezorgen.


Taakomschrijving van de commissaris van de rekeningen

U kunt de taakomschrijving downloaden door op de koppeling in het vak "Documenten" rechtsboven te klikken. Dit vak is enkel zichtbaar wanneer u aangemeld bent. Indien u niet aangemeld bent, gelieve rechtsboven eerst uw gebruikersnaam en wachtwoord  in te voeren.
Nog geen gebruikersnaam op Quimmo.be? Klik hier om u gratis te registreren. Het is zo gebeurd en daarna kunt u documenten van de site downloaden.

Praktisch:

  • Het is aan te raden dat de raad van mede-eigendom of de syndicus enkele weken voor het versturen van de uitnodigingen van de AV aan de huidige commissaris vragen of deze zich kandidaat stelt voor een nieuwe termijn. In het andere geval is het immers nodig reeds een alternatief klaar te hebben op de AV, zodat dit gestemd kan worden, zoniet zit u zonder commissaris. Via uw private forum op Quimmo.be kunt u eventueel een oproep voor andere kandidaten lanceren en bij gebrek aan vrijwilligers tijdig op zoek gaan naar een externe commissaris.
  • Bedenk dat er een verplicht boekhoudstelsel komt voor grote mede-eigendommen (>= 20 kavels). Kennis van boekhoudkundige principes is in dat geval geen overbodige luxe voor de commissaris.

Andere artikels over boekhouding in de VME

Rekeningstelsel eindelijk gepubliceerd Commissaris rekeningen - taakbeschrijving
Boekje commissie boekhoudkundige normen Wet op mede-eigendom - financieel beheer

 

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Daar kunnen we u helaas niet

Daar kunnen we u helaas niet op antwoorden. Bij een vrijwillige mede-eigenaars kan het mandaat eventueel zonder financiële verloning opgenomen worden of kan de algemene vergadering een vergoeding vastleggen. Bij professionelen kunt u dit best aan henzelf vragen. Ik vermoed dat de kostprijs ook zal afhangen van het feit of het om een grote of kleine mede-eigendom gaat, of de syndicus een professioneel of een vrijwilliger is, enz.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom