Een derde van de mede-eigenaars krijgt geen adresgegevens van hun syndicus

Syndici weigeren adresgegevensDe wet op de mede-eigendom van 2010 had tot doel de rechten van de mede-eigenaars beter te beschermen. Om hen toe te laten zich te verenigen en zelf een vergadering samen te roepen, is het nodig dat ze aan elkaars contactgegevens kunnen geraken. Daarom stelde de wet nog eens heel expliciet dat deze gegevens op eenvoudig verzoek door de syndicus aan de mede-eigenaars bezorgd moeten worden. Welnu, drie jaar na het ingaan van de wet krijgt meer dan een derde van de eigenaars die er om vragen nog steeds geen adresgegevens van hun syndicus!

In het verleden was de wet misschien niet duidelijk genoeg en beriepen veel syndici zich op het recht op privacy om geen adressen van eigenaars aan anderen te bezorgen (alhoewel de privacy commissie zich vroeger al positief hierover uitgesproken had). Daardoor waren de mede-eigenaars volledig overgeleverd aan de goodwill van hun syndicus want, indien hij weigerde om een buitengewone algemene vergadering samen te roepen, konden ze deze ook niet zelf organiseren. Zo hielden sommige syndici een VME volledig in hun greep.

Daarom zegt de wet van 2010 nu heel expliciet dat de syndicus “...de mede-eigenaars op hun eerste verzoek  ... de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars moet bezorgen”. Zelf hebben we nooit problemen gehad om adressen te krijgen bij de syndici die we kennen, maar dat is nog geen statistiek.

Syndici weigeren adressen mede-eigenaarsWe hebben dan ook een kleine enquête gedaan bij onze lezers. Zeventig antwoorden is nog niet erg veel maar, gezien het resultaat na 10 stemmen altijd boven de 33% is blijven schommelen, maken we ons sterk dat dit vrij nauwkeurig is. Groot is onze verbazing nu we zien dat na drie jaar nog steeds meer dan een derde van eigenaars die adresgegevens opvragen, gewoon wandelen worden gestuurd door hun syndicus. Deze syndici leggen de wet dus gewoon naast zich neer (de syndici die de adressen wel doorgeven zijn waarschijnlijk diegenen die het voor de nieuwe wet ook al deden). Deze mede-eigenaars blijven dus volledig in de greep van sommige onwillige syndici en kunnen zich niet organiseren. Ook een stemming op de gewone algemene vergadering om de syndicus te vervangen maakt weinig kans als deze zich dominant opstelt en de eigenaars elkaar op voorhand niet hebben kunnen spreken. Verdeel en heers, als het ware.

Wij willen u deze reactie van een lezer via ons contactformulier niet onthouden:

Geachte, Na herhaaldelijk vragen weigert onze syndicus nog steeds de adressenlijst van de medebewoners te geven. Hij weet dat het "een recht" is, zegt hij, maar lacht ons uit met het antwoord dat er heel wat procedures lopen hieromtrent, maar er toch geen sancties voor zijn. Hij voegde er al lachend aan toe "probeer maar eens met een advokaat, geen probleem voor mij." Diegenen die zo een lijst vragen zijn er volgens hem enkel op uit ruzie te stoken. Machteloos en woedend gevoel krijg je hierbij als individu in een grote blok appartementen.


Het grootste verwijt aan de recente wet op de mede-eigendom is dan ook het volgende: de wet bevat heel wat goede elementen om de belangen van de eigenaars te verdedigen, maar bijna nergens zijn er echte sancties voorzien voor overtredingen. Ook in ons forum lezen we veel klachten daarover. Daardoor blijven verschillende betrokkenen gewoon ongehinderd hun zin doen, pas als ze het zo bont maken dat er een eigenaar naar de rechter stapt, lopen ze risico om op de vingers getikt te worden. In de meeste VME's blijven ze echter heer en meester.

Om stemmingmakerij te vermijden willen we nog kwijt dat een meerderheid van de syndici wel correct handelen, maar wetten zijn nu net gemaakt om ook de rest in de pas te doen lopen - en dat lukt niet. Als er ooit nog een nieuwe aanpassing aan deze wet komt, lijkt het opnemen van sancties een eerste vereiste, anders is het gewoon een verspilling van papier en inkt.

Wat kan u zelf doen indien u uw mede-eigenaars wil contacteren en de syndicus weigert u de adressen te bezorgen?

  1. Dien een klacht in bij de beroepsvereniging van uw syndicus (voor makelaars is dit het BIV).
  2. Uw syndicus zal waarschijnlijk geen houder zijn van het kwaliteitscertificitaat voor syndici, maar controleer toch maar eens en dien dan ook daar klacht in.
  3. U kunt uw syndicus omzeilen zoals hier beschreven.
  4. Spreek er uw mede-eigenaars over aan op de volgende geplande vergadering, ze moeten zich bewust zijn van eventuele wantoestanden.

We stellen ons de vraag hoe de nieuwe wet in het algemeen nagevolgd wordt, niet enkel door de syndici maar ook door de VME's zelf. In het najaar gaan we daarover een meer uitgebreide enquête houden.

Andere artikels over problemen met de syndicus

Hoe onze syndicus vervangen? 140 tuchtdossiers bij het BIV
Syndicus weigert adressen door te geven Geluidsopname van de alg. vergadering
Hoe email adressen van eigenaars opvragen 500.000€ fraude bij één enkele syndicus
Nieuwe tuchtprocedure bij het BIV (2018)  

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Na herhaalde malen

Na herhaalde malen aangedrongen te hebben bij onze Syndicus, heb ik dan toch 2 dagen voor de vergadering de adressen gekregen. Ik heb rechtstreeks geschreven naar de Privacy commissie en het probleem uitgelegd, verwijzende naar de Wet op de mede-eigendommen Art 577-8 §4-pt16 en hun advies nr 22 dd 11/06/2008-D-D.1. 
​Hun antwoord was possitief verwijzende naar voorgaande wetgeving en advies.
​Eigenlijk zou men bij weigering zich moeten wenden tot de ombudsman of tot de Voorzitter van de federatie.

Goed initiatief om daarover

Goed initiatief om daarover een enquète te houden.
Uit de praktijk.
Wij merken op vele plaatsen dat ca. 90% van de eigenaars de nieuwe wet gewoon niet kennen!
Niet iedereen leest het Staatsblad.
Dit is ook nooit goed gecommuniceerd. Waarom ook eens niet een initiatief nemen om de uitleg over deze nieuwe wet wat dichter bij de mensen te brengen?
Het CIB heeft destijds een brochuurtje uitgebracht, het is haast niet verspreid onder de eigenaars van een VME, het is alleen de wettekst en wat toelichting maar geeft geen aanduidingen hoe eigenaars beter hun appartement kunnen verdedigen.
Dit laat opening aan sommige syndici om " een eigen beleid " te voeren(....).
Vele syndici dienen het ook nog gewoon te worden dat het nu de AV is die het hoogste rechtsorgaan is, die dus de beslissingen neemt, en zij dus het gebouw in se niet meer autonoom beheren, enz....
Hetzelfde geldt voor de rekeningcommissaris die zich vaak boven de AV probeert te zetten, al dan niet in samenwerking met de Syndicus.
Hetzelfde voor de RvME waarvan de meeste eigenaars denken dat zij (nog steeds) de beheerraad vormen. 
Er zijn dan ook nog de eigenaars- dictators die hun eigen willetje/ visie opleggen, denken dat het gebouw van hun is, zich onder voorwendsel dat hij/ zij van voorzitter te zijn van de RvME , zich boven de AV zetten, misbruik maken van het feit dat de mensen toch maar altijd ja knikken, enz....
Anderzijds kun je vasttellen dat vele eigenaars zich niet interesseren in het beheer van hun gebouw/ appartement/ woning.
Vele verhuurders kijken alleen maar naar de opbrengsten, hebben amper interesse voor een AV, laat staan dat ze het verslag lezen, enz...
Evenzo voor de meer begoeden die zich van de kosten niets aantrekken. 
Dit dan ten nadele van de eigenaars/ huurders die wel zuiniger dienen om te springen met hun uitgaven.
Deze categorie kan zich niet altijd verdedigen! Het is vaak een kleine minderheid die gewoon wordt weggelachen, we hoorden zelfs ooit zeggen: " als je dit niet kunt betalen moet je hier niet komen wonen ".
En tenslotte: een VME is geen optelsommetje van alleen maar quotiteiten, het zijn MENSEN die in een al dan niet kleinere/ grotere gemeenschap zich goed moeten kunnen voelen.
Misschien ook daaraan eens denken als men aan een beter beleid wil gaan doen?
Conclusie: er is nog veel werk.
 
Lieve en Marc

Wat voorlichting van de

Wat voorlichting van de eigenaars betreft, proberen we hiermee alvast een aanzet te geven: http://www.quimmo.be/nl/blog/informatie-overzicht-nieuwe-eigenaar-appart...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom