Laden van elektische wagens in de garages van appartementen

Na ons vorig artikel over het opladen van elektrische fietsen in appartementen, nu een overzicht over het opladen van auto's. Zowel qua energiekosten als qua infrastructuur is dit een complexer verhaal dan voor fietsen. Maar op termijn zullen weinig appartementsgebouwen er aan ontsnappen. Op een van de volgende algemene vergaderingen zal u zeker de vraag krijgen.

Vroeg of laat zal een eigenaar op uw algemene vergadering de vraag stellen om zijn of haar elektrische wagen of deze van een huurder in de garage te kunnen opladen. Zich hiertegen verzetten heeft weinig zin, de eigenaar kan zich dan proberen te beroepen op de wet op de mede-eigendom om dit op eigen kosten te kunnen doen. En vroeg of laat komt er toch jurisprudentie die in de mogelijkheid voorziet. Europa wil zelfs opleggen dat in nieuwe of gerenoveerde residentiële gebouwen voor elke parkeerplaats een oploaadmogelijkheid voorzien wordt. Om te vermijden dat iedereen een aparte oplossing probeert te krijgen is het best dat de VME voor eens en voor altijd een aanpak vastlegt.

Update: de vernieuwde wet op de mede-eigendom geeft nutsmaatschappijen en mede-eigenaars meer rechten voor het aanleggen van leidingen in de gemene delen.

Bij fietsen zou u nog kunnen kiezen voor gemeenschappelijke oplaadpunten, zoals in het vorige artikel beschreven. Voor wagens is dit erg moeilijk in een appartement. U weet ook dat er altijd wel een asociale mede-eigenaar is, die het vertikt zijn of haar wagen te verplaatsen wanneer deze opgeladen is - en zo de laadplaats blokkeert voor de anderen. In de toekomst gaan er trouwens steeds meer elektrische wagens en plug-in hybrides komen, die allemaal opgeladen zullen moeten worden wanneer de eigenaars 's nachts thuis zijn.
Opladen aan de private staanplaatsen of garageboxen zal dus meestal de oplossing zijn.

Snel laden

Met een oplossing voor snel laden kan een elektrische wagen in minder dan een uur voor een groot deel opgeladen worden. Hiervoor wordt dan een "wallbox" of laadpaal aan de parkeerplaats geplaatst met een speciale stekker (bijvoorbeeld Mennekes stekker) voor het opladen van wagens.
Een dergelijke aansluiting kan 22 of meer kilowatt vermogen vergen, wat niet aan te raden is via de bestaande bekabeling van gewone stopcontacten. Aangeraden wordt van bekabeling te voorzien die 32 Ampère aankan, wat betekent dat er 10mm2 doorsnede van de geleiders nodig is. Dit zijn dikke, moeilijk buigzame kabels die vandaag waarschijnlijk niet naar de individuele parkeerplaatsen gaan.
Bovendien is het mogelijk dat de volledige aansluiting van het appartementsgebouw verzwaard zal moeten worden, indien hier niet meer voldoende reservecapaciteit voorhanden is. Dit kan u best navragen bij uw netbeheerder.

Langzaam laden

Mits de nodige voorzieningen zou een elektrische wagen langzaam via een gewoon stopcontact opgeladen kunnen worden. Een lege accu opladen kost dan wel ongeveer 8 uur, zodat dit enkel bruikbaar is voor mensen die thuis komen van het werk en 's avonds hun wagen niet meer nodig hebben.

Maar zelfs hier zal men moeten nakijken hoeveel ampère het circuit van de garages kan leveren. Indien meerdere wagens tegelijk opgeladen zullen worden, is het mogelijk dat het maximum overschreden wordt.

Afrekening van de elektriciteit

Indien de oplaadpunten aan de individuele garages komen dan kan er eventueel een aparte teller per garage geplaatst worden, zoals beschreven in het artikel over de fietsen.

Anderzijds bestaan er ook intelligente systemen die het verbruik van elke bestuurder doorsturen naar een centrale website, waar de eigenaar van de wagen en de syndicus toegang toe hebben. Voor sommige van deze systemen zal u dan weer een internet aansluiting in de garages nodig hebben. Deze technologie verandert dermate snel dat u zich best informeert op het moment dat de beslissing aan de orde is.

Beslissingsproces en kostenverdeling

Het moeilijkste met het invoeren van deze oplossing is het beslissingsproces. Enkel indien met kiest voor langzaam laden, op een gewoon stopcontact op een aparte teller, zou de eigenaar in kwestie zijn wagen kunnen aansluiten zonder hiervoor langs de algemene vergadering te moeten passeren (tenzij verboden in het reglement van mede-eigendom). In andere gevallen zal er een stemming met een 3/4 meerderheid nodig zijn op de AV en zal de eerste eigenaar die een elektrische wagen koopt sowieso in de minderheid zijn. Het dient dus goed aangepakt worden en de andere eigenaars kunnen best op voorhand al goed geïnformeerd worden om weerstand te vermijden.

In het algemeen en om de andere eigenaars mee te krijgen, dient er vastgelegd te worden dat de gebruikers van deze aansluitingen alle onmiddellijke en latere meerkosten op zich nemen, ook van bijkomende administratie, latere herstellingen, vaste kosten van de aansluiting, eventuele verhoogde verzekeringspremie, keuringen en inspecties, enz.

Tip: indien u zelf vragende partij bent, schrijf dan een A4-tje met een goede argumentatie en de nodige geruststellingen voor uw mede-eigenaars. Vraag de syndicus die bij de uitnodiging voor de algemene vergadering te voegen. En overleg ook op voorhand met de syndicus, die er al dan niet ervaring mee zal hebben.

Indien de stemming toch negatief is, kan de vrager zich eventueel nog beroepen op deze clausule van de wet: "Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet."

Verdeling van de kosten

De leidingen naar de garages

Indien er leidingen naar de garages gelegd moeten worden of aansluitpunten voorzien moeten worden, is het evident dat elke eigenaar instaat voor zijn of haar eigen kosten. Er kan best al eens gepolst worden wie in de nabije toekomst ook een elektrische wagen overweegt, dan kan tenminste de leiding al tegelijk getrokken worden. Dit is op zich een kleine kost, in vergelijking met het opnieuw leggen op een later moment.

Het verzwaren van de aansluiting van het gebouw en een bijkomende kast/teller

Dit is een moeilijker punt. De andere eigenaars gaan niet bereid zijn om hier aan mee te betalen, gezien zij er geen behoefte aan hebben. Alle kosten gaan dus op rekening van de vrager komen.

Indien alle eigenaars redelijk zijn, lijkt het ons eerlijk te stemmen dat de vrager de aansluiting en jaarlijkse vaste kosten betaalt. Wanneer er later een tweede garage gebruik van wil maken, betaalt deze gebruiker de helft van de aansluitkosten aan de eerste gebruiker terug. Wanneer er een derde is, betaalt deze 1/3 van de kosten aan de twee vorige, enz. Zo blijven de kosten eerlijk verdeeld. Indien er dwarsliggers zijn is het dan weer moeilijker dit afdwingbaar te maken. U zou eventueel kunnen stemmen dat er voor volgende installaties die deze regel volgen geen stemming meer nodig is op de AV, maar wel een meldplicht aan de raad van mede-eigendom en de syndicus (die toch voor de werken in de gemeenschappelijke delen zal moeten zorgen). Indien iemand niet akkoord is met de kostenverdeling geldt de automatische goedkeuring niet en zal deze opnieuw een stemming in de AV moeten laten doen.

Verdere tips

  • De installatie dient door een erkende installateur te gebeuren en gekeurd te worden.
  • Vraag best na bij de verzekering of dit geen invloed kan hebben op de premie.
  • Het is niet steeds nodig de laadoplossing aan te kopen bij uw leverancier van elektriciteit, vraag dit best na.

Concrete ervaring met elektrische wagens kan u altijd kwijt in de reacties onderaan dit artikel.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be