Meer dan 140 tuchtdossiers bij het BIV, niet duidelijk hoeveel syndici

BIV tuchtprocedures syndici en vastgoedmakelaarsZoals u misschien wel weet, vallen professionele vastgoedmakelaars-syndici onder de verantwoordelijkheid van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars als tuchtinstantie. Er wordt onder mede-eigenaars veel over geklaagd dat het BIV te weinig gevolg geeft aan klachten over syndici. Misschien is het daarom dat ze deze cijfers vrijgegeven hebben over het eerste kwartaal van 2011.

Enkel al in het eerste kwartaal van 2011 waren er 141 tuchtdossiers over vastgoedmakelaars bij het BIV. Uit de statistieken blijkt niet hoeveel van deze dossiers over de functie van vastgoedmakelaar gaan en hoeveel specifiek betrekking hebben op syndici, maar we kunnen er van uitgaan dat er zeker ook syndici bij waren. Een aantal dossiers resulteerden in vrijspraak of een berisping, maar het valt toch ook op dat er 21 schorsingen en 35 schrappingen van makelaars zijn geweest. Het BIV vermeldt er wel bij dat er in het betreffende kwartaal aan Nederlandstalige kant uitzonderlijk veel dossiers waren omdat er een controleactie is geweest m.b.t. het al dan niet verzekerd zijn.

Deze cijfers lijken er toch op te wijzen dat niet alles bij het BIV zomaar onder de mat geveegd wordt, al blijft er ook kritiek op de gevolgde procedure waar de klager niet aanwezig mag zijn en op de transparantie van het geheel. Maar het lijkt ons toch wel degelijk de moeite om, naast andere stappen, ook klacht in te dienen bij het BIV indien uw professionele syndicus zwaar in de fout zou gaan.

Het rapport van het BIV kunt u hier raadplegen.

Nuttige links:

Opgelet: ook andere groepen zoals advocaten en boekhouders kunnen syndicus van een mede-eigendom zijn. Zij vallen niet onder het BIV maar onder hun respectievelijke tuchtinstanties.

Andere artikels over problemen met de syndicus

Hoe onze syndicus vervangen? 140 tuchtdossiers bij het BIV
Syndicus weigert adressen door te geven Geluidsopname van de alg. vergadering
Hoe email adressen van eigenaars opvragen 500.000€ fraude bij één enkele syndicus
Nieuwe tuchtprocedure bij het BIV (2018)  

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Graag uwadvies omtrent

Graag uwadvies omtrent volgende. Ik ben als mede-eigenaar syndicus. Mag/kan mijn vrouw uitgesloten worden als er gestemd wordt omtrent mijn mandaat?

Vraag verplaatst naar het