Modernisering van de liften 2013 - oproep tot protest

Oproep tot protest tegen de modernisering van de liftenHet koninklijk besluit tot modernisering van de liften legt een hele rist voorwaarden op waaraan de liften in België tegen 2013 (deels 2018) moeten voldoen. De nodige aanpassingen betekenen een financiële kater voor vele mede-eigendommen, terwijl het nut van sommige eisen in vraag wordt gesteld. De beschuldigingen aan het adres van de liftenfirma's, dat deze eisen deels het gevolg zijn van hun lobbywerk, blijven dan ook niet uit. Hieronder vindt u een gastartikel van het AES, met een oproep tot actie.

Gastartikel:

Zoals u weet (zie vele artikels in het Eigenaarsmagazine) verdedigt het AES sedert jaren de belangen van de eigenaars tegenover de liftenbouwers.

De onderhandelingen over het Koninklijk Besluit (KB) van 9 maart 2003 inzake de modernisering van liften waren een hevige strijd. De vertegenwoordigers van uw syndicaat moesten afrekenen met de onwil van de grote liftenbouwers. De werkgroep werd voorgezeten door een bediende van een grote liftenfirma, in de verslagen van de vergaderingen werd systematisch de inhoud verdraaid en we moesten vechten om rechtzettingen te bekomen. Desondanks is het AES erin geslaagd om het principe van een risico analyse af te dwingen in plaats het eenvoudig aftoetsen van de conformiteit van de lift aan de normen die waren opgesteld voor nieuwe liften (de fameuze ‘checklist’). Deze laatste zou immers onvermijdelijk hebben geleid tot het verplichten van overdreven grote werken voor de meerderheid van de liften.

Toch slaagden de vertegenwoordigers van de liftensector erin om, via een ministerieel rondschrijven, de verplichting om een beroep te doen op de checklist in plaats van op de risicoanalyse terug te laten invoegen in de tekst.

Dat was de gelegenheid voor een nieuwe strijd voor het AES en voor de andere verengingen die de eigenaarsbelangen verdedigen. Uiteindelijk heeft de bevoegde Minister het rondschrijven veranderd en opnieuw de mogelijkheid van een risicoanalyse volgens de methode Kinney ingevoerd.

We stellen echter vast dat de meeste controle-organismen voor de liften (EDTC) deze methode niet willen toepassen, alhoewel deze de factuur voor de modernisering fors kan milderen.

Het AES zal het volledige KB inzake de modernisering van liften blijven betwisten en dit omwille van de volgende redenen :

  • Het is niet gezegd dat “modernisering” noodzakelijk leidt tot meer veiligheid
  • Men moet de risico’s van liften trouwens relativeren : er valt gemiddeld één dode per jaar – één dode te veel weliswaar – maar rechtvaardigt dit de enorme inspanning die gevraagd wordt aan de eigenaars ? Bovendien is een belangrijk deel van de aanbevolen maatregelen bedoeld om de veiligheid van het personeel van de liftenfirma’s die werken uitvoeren te verzekeren. Moeten deze maatregelen dan niet ten laste genomen worden door de liftenbouwers zelf ?
  • De liftenbouwers zijn veroordeeld geweest tot het betalen van astronomisch hoge boetes wegens onwettige prijsafspraken. Dit betekent dat alle eigenaars gedurende jaren prijzen hebben betaald voor interventies die kunstmatig waren opgeblazen. We stellen vast dat de prijzen sedert de veroordeling niet gedaald zijn en stellen ons dus vragen … De facturen voor modernisering blijven astronomisch hoog, tenminste als het één van de vier veroordeelde firma’s is die het werk uitvoert.
  • Tenslotte is het steeds duidelijker dat de termijnen die voorzien zijn in het KB materieel niet kunnen gehaald worden, gelet op het aantal betrokken liften.

Onder de tegenstanders van het KB bevindt zich het “Comité tegen de verplichte modernisering van liften”, die trouwens de medestander was van het AES in de verschillende etappes van de strijd waarvan hierboven sprake. Het Comité heeft volgende dinsdag 13 september een onderhoud met Minister Magnette.

Bij die gelegenheid heeft het AES een brief geschreven naar Minister Magnette met ons standpunt en onze bezwaren.

Met dit schrijven roepen wij u allen op tot actie ! Wij vragen u om de Minister aan te schrijven op volgend mail-adres: info@magnette.fgov.be of paul.magnette@magnette.fgov.be en om ons eventueel een copie van uw schrijven te laten geworden. Belangrijk is dat u er op aandringt om het KB van 9 maart 2003 grondig te herzien en om in elk geval de termijnen van 2013 en 2018 (afhankelijk van de werken die moeten uitgevoerd worden) te verlengen omdat deze toch niet kunnen gerespecteerd worden.

Wij bezorgen u geen modelbrief, maar vragen om zelf uw boodschap aan de Minister te formuleren.

Wij danken u bij voorbaat voor de moeite die u zich wil getroosten. Wij hopen dat we met zijn allen erin slagen om het gezond verstand te laten zegevieren. Indien u deze actie wil steunen, kunt u dit ook doorsturen naar andere appartementseigenaars die u kent.

Het bestuur van het AES.

Dit artikel is een gastartikel van het AES.

Update: Onder andere naar aanleiding van de protesten heeft minister Magnette beloofd de termijnen en de invulling opnieuw te bekijken. Zie ook dit artikel.

Update 2: er wordt effectief een KB voorbereid met uitstel en herwerking van een aantal punten. U hoeft dus niet meer naar de minister te schrijven.

Andere artikels over liften

- Financiering van liftmodernisering - Koninklijk besluit modernisering liften
- KB uitstel liften (12/2012) - Moet eigenaar op gelijkvloers meebetalen aan de lift?
- Uitstel modernisering liften (6/2012) - Lifteigenaar veroordeeld na val in lift
- Eigenaars aangeklaagd na dood van kind  

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Op de laatste vergadering van

Op de laatste vergadering van de Raad van Mede-eigendom heeft onze syndicus verteld dat ook onze lift niet voldoet aan de richtlijnen.
Onze lift is 9 jaar oud en heeft als beveiliging van de deuren slechts een oog als censor tegen het dichtgaan. Onze syndicus zegt dat de nieuwe richtlijn een lichtgordijn eist tegen het sluiten van de deur.
Wat zegt de wet hieromtrent
Vanhamel M.

Vraag aan uw syndicus een

Vraag aan uw syndicus een kopie van de risico-analyse van de ETDC die deze opgesteld heeft, daar zou u meer informatie moeten kunnen terugvinden.

Zelf ben ik ook geen specialist in liften, maar ik had de eis van een lichtgordijn altijd begrepen als van toepassing op liften die een traliewerk hadden ipv volle deuren ("een elektronisch veiligheidsgordijn of een kooideur"). In dat geval zou men zijn hand tussen de tralies kunnen steken terwijl de lift beweegt en is een lichtgordijn dus wel nodig. Dit leek me niet van toepassing op het sluiten van de deur, maar ik kan me vergissen. Meer informatie vindt u in elk geval op deze link: http://statbel.fgov.be/nl/modules/regulation/arrete_royal/20030309_ar_se...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom