Moet de syndicus de email adressen van mede-eigenaars mededelen?

Syndicus vs privacy email adressen van eigenaarsDe discussie of de syndicus de contactgegevens van mede-eigenaars moet mededelen aan de andere mede-eigenaars is door de nieuwe wet op de mede-eigendom definitief afgesloten met een volmondig ja. Helaas is de wet niet volledig duidelijk - zoals ook wel op andere punten - of gegevens zoals email adressen ook hieronder vallen. Het NICM neemt nu het standpunt in dat het email adres wel degelijk gecommuniceerd kan worden.

Het is een oud zeer: mede-eigenaars in een appartementsgebouw wensen onderling te kunnen communiceren om bepaalde aangelegenheden te bespreken. Gezien ze niet allen zelf in het appartementsgebouw wonen, hebben ze hiervoor echter elkaars adressen nodig. De jaarlijkse algemene vergadering kan immers nog lang op zich laten wachten, terwijl ook daar niet alle mede-eigenaars aanwezig zijn. Vroeger werd de vraag naar de adresgegevens van de mede-eigenaars nogal eens negatief beantwoord door de syndicus, met als argument dat dit de privacy van de mede-eigenaars zou schenden. De Privacy Commissie heeft echter vroeger reeds het standpunt ingenomen dat dit argument geen steek houdt en dat de adressen wel degelijk nodig zijn om zijn rechten als mede-eigenaar te kunnen laten gelden.

De nieuwe wet op de mede-eigendom heeft dit expliciet bevestigd en zegt: “...mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen “. Helaas heeft de wetgever de kans gemist om meteen duidelijk te maken wat er moet gebeuren met een vraag om de email adressen van de eigenaars te krijgen. Communicatie enkel per gewone post is achterhaald vanwege langzaam en duur. Immers, in een mede-eigendom van 100 appartementen zou u 100 fotocopies moeten maken, 100 enveloppen schrijven en meer dan 50€ portkosten uit eigen zak moeten betalen om uw mede-eigenaars één enkele keer te bereiken.

Het doorgeven van email adressen is echter het nieuwe punt waar sommige syndici zich op de privacy van hun klanten beroepen om dit te weigeren. Het Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigendom (NICM) heeft nu echter een uitgebreide analyse gedaan en een volledige argumentatie opgebouwd, waarbij ze tot de conclusie komen dat het doorgeven van email adressen wel degelijk te verantwoorden is. Indien uw syndicus meent dat hij u de email adressen niet mag bezorgen, kunt u hem dus naar de analyse van het NICM verwijzen, die u hier terugvindt. Een syndicus die niet bang is van onderlinge communicatie tussen zijn mede-eigenaars heeft hier sowieso vaak geen probleem mee, zoals we uit eigen ervaring al ondervonden hebben.

Tip: om een waterdichte oplossing te hebben, kunt u het mededelen van de email adressen als agendapunt op de volgende algemene vergadering laten zetten (zie hier voor de procedure). Zorg voor een invulformulier en vraag de syndicus van dit mee te sturen met de uitnodiging van de vergadering, of geef eventueel uw eigen email adres mee zodat u alle adressen kunt verzamelen en doorgeven aan de syndicus. Of gebruik volgende tip om de syndicus te bypassen.
 

De beste optie is echter nog steeds van een website voor uw gebouw aan te maken, zoals u bijvoorbeeld gratis en op een een paar minuutjes tijd kunt doen op deze site. Dan kunt u immers via de site elektronisch communiceren met uw mede-eigenaars, zonder dat iemand zijn private email bekend moet maken. De email adressen zijn immers enkel gekend in het elektronische systeem, wat op zijn beurt zorgt voor een automatische verdeling naar de deelnemers. Zo is iedereen zijn privacy verzekerd en vermijdt men dat email een middel wordt om een bepaalde mede-eigenaar te bestoken met ongewenste mails. Bovendien hoeft u dan geen verder beheer van de adressen te doen, gezien elke eigenaar zelf zijn adres kan aanpassen op de site.

Klik hier voor een video animatie met een overzicht van de mogelijkheden.

 


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Naturlijk dat

Naturlijk dat beroepssindicussen dit wilden tegenhouden. Stel je voor, er is een groot probleem met het beheer en 1 eigenaar kan met 1 e mailbericht alle eigenaars  bereiken.