Vernieuwd EPC versie 2013

Nieuw EPC versie 2013Sinds geruime tijd is het verplicht om een Energie Prestatie Certificaat (EPC) te kunnen voorleggen bij verkoop of verhuring van een appartement of huis. Het is zelfs verplicht de EPC score in uw advertentie te vermelden. Omdat het EPC certificaat voor leken echter niet gemakkelijk interpreteerbaar bleek, is er vanaf vandaag (15 januari 2013) in Vlaanderen een gewijzigd en uitgebreid model van EPC certificaat van kracht. Houd hier dus rekening mee, zowel bij aankoop, verkoop als bij verhuring van uw appartement.


Het vernieuwde EPC certificaat heeft, onder andere, een uitgebreidere schaal om ook extreem energiezuinige of extreem verspillende woningen te kunnen aanduiden. Verder is ook het “protocol” wat de energiedeskundige moet gebruiken bij de opmeting, gevoelig uitgebreid en moeten er onder andere ook foto’s en andere documenten ter staving bijgevoegd worden. Er is ook meer ruimte voor de deskundige om zelf aanbevelingen mee op te nemen in het certificaat, waar deze vroeger automatisch door de het computerprogramma van de overheid gegenereerd werden. Nodeloos te zeggen dat dit alles het EPC ook duurder zal maken voor de aanvrager.

Dit alles betekent ook dat men een tijdlang in een overgangsperiode zal zitten, waarbij sommige eigenaars van appartementen nog een EPC zullen voorleggen volgens het oude systeem en anderen hun certificaat volgens het nieuwe systeem berekend hebben gekregen. Het Vlaams Energieagentschap lijkt niet te vermelden in hoever de beide certificaten vergelijkbaar zijn, maar men kan vermoeden dat de resultaten niet helemaal identiek zullen zijn, gezien het gewijzigde protocol. In elk geval zal het voor koper en huurder een tijdlang een wat vreemde indruk geven als hij appartementen vergelijkt.

Meet informatie over het EPC vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Artikels over Aankoop, Verkoop en Verhuring

Wet mede-eigendom: overdracht Online registratie en typecontract verhuring
Vernieuwd EPC versie 2013 Brochure huurwetgeving
Checklist aankoop appartement Hoe betere EPC score krijgen
Bijdrage bouwpromotor in de lasten Vijf misverstanden over het EPC

 

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Wij hebben een

Wij hebben een appartementsgebouw met ca 28 appartementen.
Volgens de basisakte is het dak privatiefbezit van de 6dakappartementen.
Wie is hier verantwoordelijk voor de dakisolatie?
Vanaf 2020 mag er immers in een gebouw zonder dakisolatie mogen er geen appartement verhuurd of verkocht worden. Dit wijst op een collectief belang. De eigenaar van een deel dak kan dan immers medebewoners verkoop of verhuur onmogelijk maken.

Is er voor een groen dak een andere isolatie voorschrift als voor een gewoon plat dak?

Wie kan mij hier verder helpen?