Algemeen waterverkoopreglement in Vlaanderen gaat in op 1 juli

Waterverkoopreglement Vlaamse Regering 1 juli 2010Op 8 april jl. is het nieuwe algemeen waterverkoopreglement op voorstel van minister Schauvliege goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit waterverkoopreglement regelt de rechten en plichten van klant en exploitant bij de verdeling van drinkwater. Het reglement gaat in op 1 juli 2011. Het bevat ook de specifieke eis van aparte bemetering die vooral van toepassing zal zijn op mede-eigendommen zoals appartementsgebouwen.

Het reglement is natuurlijk veel omvattender dan enkel een nieuwe regel voor appartementsgebouwen. Het regelt namelijk de meeste aspecten van drinkwatervoorziening, zoals de informatieverstrekking over lekken, regels m.b.t. het afsluiten van de toevoer, een verplichte keuring van de binneninstallatie bij ingebruikname, onderbrekingen, facturatie, afvoer van regenwater, en zo voort. De persdienst van minister Schauvliege was zo vriendelijk ons de volledige tekst te bezorgen, die u hier terugvindt. Een samenvatting van het waterverkoopreglement vindt u op de website van de minister.

Specifiek voor mede-eigendommen is de verplichting tot installatie van individuele watermeters voor elke wooneenheid. Deze verplichting is bij ingaan van het reglement onmiddellijk van toepassing op nieuwbouw. Voor bestaande gebouwen zonder individuele watermeters is er echter een overgangsregeling voorzien. Deze mogen verder werken op de vroegere manier, tot op het moment dat er een grondige renovatie van de binneninstallatie gebeurt.

De tekst zegt letterlijk: "Bij bestaande gebouwen met meerdere wooneenheden wordt de niet-individuele bemetering tijdelijk behouden. Als ten gevolge van een renovatie van de binneninstallatie individuele bemetering technisch mogelijk wordt, plaatst de exploitant voor elke wooneenheid een watermeter. De exploitant kan aftakkingen uitrusten met een systeem voor afstandslezing.". Het is dus aan de exploitant om de individuele bemetering te plaatsen, niet aan de VME.

Tot de installatie van de individuele meters blijft de verdeling van de kosten zoals voorheen deel van het takenpakket van de syndicus: "Bij bestaande gebouwen waarvoor niet-individuele bemetering tijdelijk toegestaan is, berekent de beheerder van het gebouw de correcte verdeling van de integrale waterkosten onder de bewoners van het complex."


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Hallo, het is niet duidelijk;

Hallo, het is niet duidelijk; is het verplicht afzonderlijke watermeters (dwz afzonderlijke contracten met leveringsbedrijf) of is het verplicht afzonderlijke tellers te plaatsen? Een teller is hetgeen afgebeeld staat op de foto; dit is ook zeer correct en kan afgelezen worden, juist zoals een watermeter, met het verschil dat er maar maar één contract is met het leveringsbedrijf voor verschillende tellers.
Tine

> Mijn zoon verkoopt op datum

> Mijn zoon verkoopt op datum van 15 juli zijn appartement...

Discussie verplaatst naar http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/verdeling-kosten-bij-verkoop