Taken van de voorzitter van de algemene vergadering

Steekkaarten voorzitter algemene vergaderingDe nieuwe wet op de mede-eigendom verplicht dat de functie van voorzitter van de algemene vergadering waargenomen wordt door een mede-eigenaar. Nu worden sommige mensen afgeschrikt door de onduidelijke verwachtingen of door een gebrek aan kennis van hun bevoegdheden. Om dit te verhelpen, hebben we een aantal steekkaarten samengesteld die als leidraad gebruikt kunnen worden – niet enkel voor de voorzitter, maar ook voor andere mede-eigenaars die het verloop van de vergadering beter willen inschatten.


De steekkaarten proberen een antwoord te geven op vragen zoals:

  • Wat zijn mijn taken als voorzitter van de vergadering?
  • Hoe verloopt de wisselwerking met de syndicus?
  • Hoe en wanneer moet ik de vergadering afsluiten?
  • Hoe worden de stemmen geteld en welke meerderheden zijn nodig voor de verschillende punten?
  • Wat zijn de vormvereisten van en beperkingen aan volmachten?
  • Wie mag deelnemen aan de vergadering en aan de stemming?
  • Hoe kan ik de orde handhaven in geval van problemen?
  • Andere vaak gestelde vragen

Bij de verschillende punten verwijzen we, waar mogelijk, eveneens naar de toepasselijke artikels en paragrafen van de wet op de mede-eigendom. Zo kunt u, in geval van discussie, geloofwaardiger argumenteren waarom er zus of zo beslist dient te worden. U kunt eventueel de wetteksten afdrukken om bij de hand te hebben, of op een computer meenemen. De volledige tekst vindt u hier. U zorgt er ook best voor dat u een - al dan niet elektronische - kopie van de statuten van uw mede-eigendom bij de hand heeft.

Zelfs indien u al meerdere keren een algemene vergadering geleid heeft, kunnen deze kaarten dienst bewijzen. De wet is immers recent gewijzigd en is vrij complex, terwijl de meeste eigenaars in de zaal misschien wel mondig zijn, maar weinig kennis hebben van wat mag en wat moet.

Druk het document af en neem het mee naar de algemene vergadering, ook indien u zelf geen voorzitter zal zijn. Dit kan immers een steun zijn voor de mede-eigenaar die de taak op zich zal nemen en kan anderen helpen te overtuigen zich kandidaat te stellen, gezien alles mooi geregeld is en ze zich dus niet onzeker hoeven te voelen.
Kent u andere die er nut van kunnen hebben? Deel het artikel dan via Facebook, email of ander media via de knoppen helemaal links op het scherm.

Opmerking: de kaarten zijn bedoeld als steun voor de voorzitter en andere deelnemers van de vergadering, maar ze hebben geenszins de ambitie om de volledige wet weer te geven of op elke mogelijke vraag te antwoorden. De belangrijkste punten worden echter behandeld en als u bijkomende suggesties of correcties heeft, kunt u deze kwijt via ons contactformulier of via een commentaar onderaan dit artikel.

Praktisch

De beste manier om de vergadering efficiënt en kort te houden, is nog steeds een bespreking en verstrekking van informatie, voor aanvang van de vergadering. Op Quimmo.be kunt u gratis en zonder technische kennis een website voor uw mede-eigenaars laten aanmaken. Hier kunt u het hele jaar door van gedachten wisselen, zodat op de vergadering sneller en met minder discussies beslist kan worden.

Klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden.


Steekkaarten voor de algemene vergadering

U kunt de steekkaarten downloaden door op de koppeling in het vak "Documenten" rechtsboven te klikken. Dit vak is enkel zichtbaar wanneer u aangemeld bent. Indien u niet aangemeld bent, gelieve rechtsboven eerst uw gebruikersnaam en wachtwoord  in te voeren.
Nog geen gebruikersnaam op Quimmo.be? Klik hier om u gratis te registreren. Het is zo gebeurd en daarna kunt u documenten van de site downloaden.

Andere artikels over de Algemene Vergadering

Hoe bereid je een AV niet voor? Taken van de voorzitter van de AV
Teveel aan volmachten op de AV Commissaris van de rekeningen - taakbeschrijving
Wettelijke voorschriften AV Gehuwden beiden op de AV?
AV voor ontslag syndicus Geluidsopname van de AV
   

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

VOORZITTER, SECRETARIS

VOORZITTER, SECRETARIS VERPLICHT??
Het antwoord wordt mij alsmaar onduidelijker bij het lezen van ieder zijn opinie, zelfs die van Quimmo... Hoe zit het nu echt?
Ik ben mede-eigenaar EN onbezoldigd syndicus van een kleine mede-eigendom van 6 appartementjes. Ik doe alles wat een echte syndicus doet. Maar hoe moet het nu eigenlijk op onze tweede AV die binnenkort doorgaat?
1) Is er een voorzitter en secretaris verplicht?
2) zo ja, wat doe ik indien niemand zich kandidaat wenst te stellen, net zoals bij de eerste AV?
 

Angélique Van Herrewege
Syndicus
Residentie BAROLO

Ik ben eigenaar van een

Ik ben eigenaar van een eigendom in een vakantiedomein. Er werd op de AV een stemming voor een uit te voeren werk gedaan, en 63% stemde voor (dit via diverse volmachten) Nu zijn er 23 eigenaars die dit aanvechten en willen doordrijven dat er 75% zou akkoord gaan met de werken. Is het niet zo dat er minimum 20% van de eigenaars (van 950 eigendommen) zich kan verzetten tegen een genomen beslissing ? en wat met 1 persoon die volmachten ronselt ? kan dit ook zomaar ? graag reacties

Kan de echtgenoot (die zelf

Kan de echtgenoot (die zelf geen mede-eigenaar is) van een mede-eigenaar zetelen in de raad van mede-eigendom of optreden als voorzitter van de eigenaarsvergadering?

Voorzitter worden ? Hoe ?

Voorzitter worden ?
Hoe ? Wie? Wanneer? door wie wordt die voorzitter aangesteld?
Moet die in de RVM zitten? en door de voorzitter VME of secretaris ? of syndicus in beperkte kring en zonder tegenspraak andere eigenaars aangesteld zijn!
Dank voor info

De wet zegt het heel simpel:

De wet zegt het heel simpel: "De algemene vergadering moet door een mede-eigenaar worden voorgezeten". Het hoeft dus geen lid van de raad van mede-eigendom te zijn, al is dit vaak wel zo.

De voorzitter wordt aangesteld door de algemene vergadering. Normaal vraagt men wie kandidaat is en stemt de vergadering over de aanstelling. In de meeste gevallen is de stemming niet het probleem, het is soms moeilijker een kandidaat te vinden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Onze syndicus heeft ons laten

Onze syndicus heeft ons laten weten dat dit slechts een formaliteit is en dat de voorzitter op de AV de bevoegdheid om de AV voor te zitten kan overdragen  op de syndicus. De voorzitter wordt dan gevraagd om de notulen te ondertekenen.  Op de laatste AV (september 2012) liet de voorzitter weten dat hij de AV niet voorbereid had en heeft deze dus overgedragen aan de Syndicus. Trouwens ook alle agendapunten werden opgevraagd door de syndicus. Is deze werkwijze aanvaardbaar?

Eigenlijk niet. De wet zegt

Eigenlijk niet. De wet zegt letterlijk "De algemene vergadering moet door een mede-eigenaar worden voorgezeten.", er staat nergens "... die dan zijn bevoegdheden kan overdragen aan de syndicus".

Er kan wel wat "gespeeld" worden met de taakverdeling tussen beiden, maar het is zeker geen goed idee de syndicus vrij spel te geven, de bedoeling van de wet is precies van de controle bij de mede-eigenaars te leggen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Wat als er geen "voorzitter"

Wat als er geen "voorzitter" is? Is de algemene vergadering dan wettelijk in orde? En wat met de eventueel genomen besluiten?