Uitstel aanpassing liften – een kleine update

Uitstel voor aanpassing van liftenHet beloofde uitstel voor de modernisering van de liften lijkt er wel degelijk te komen, maar helaas zijn de definitieve wetteksten nog steeds niet klaar. Op de site van het Comité tegen het verplicht moderniseren van liften vinden we de verslagen van de laatste vergaderingen op het kabinet van minister Vande Lanotte. Een samenvatting.

Het uitstel is nog steeds gepland en zal gelden voor de meeste maatregelen die tegen 1 januari 2013 genomen hadden moeten worden. Zoals geschreven, er zijn nog geen definitieve teksten maar het lijkt in volgende richting te gaan:

Wat zeker moet gebeuren tegen 1/1/2013:

  • Indien de liftkooi niet volledig gesloten is (traliehek, ...) moet er een kooideur komen, ofwel een elektronisch veiligheidsgordijn komen wat de lift doet stoppen wanneer iemand bijvoorbeeld zijn hand uit de kooi wil steken.
  • Positieve vergrendeling: de deuren op een verdieping mogen nooit kunnen openen wanneer de liftkooi niet op die verdieping staat.

Het ziet er naar uit dat de andere maatregelen uitgesteld zullen worden. Men overweegt ook een tolerantieperiode voor de wel verplichte maatregelen te voorzien, voor zover men tenminste zijn bestelling voor 1/1/2013 geplaatst heeft. Wij zouden hier echter nog niet van uit gaan zolang het niet op papier staat.

Er is echter een belangrijke uitzondering: het uitstel geldt niet voor gebouwen waar een professionele activiteit is gevestigd op één van de verdiepingen. Als op de eerste verdieping een werkgever (zelfstandige, vrij beroep, ...) zijn beroep uitoefent en hij stelt een secretaresse te werk, dan is er sprake van een professionele activiteit en moeten de vroeger gedefinieerde maatregelen onverkort uitgevoerd worden tegen 1/1/2013!

Wat nu precies aanzien wordt als professionele activiteit is ons inziens nog niet 100% duidelijk. Daarom hebben we volgende gevallen voorgelegd aan de diensten van minister Vande Lanotte:

  1. Een zelfstandige is gevestigd op de eerste verdieping (al dan niet samen met een vennoot), maar stelt geen personeel te werk en ontvangt geen klanten.
  2. Een zelfstandige op de verdieping stelt geen personeel te werk, maar ontvangt wel klanten (voor vergaderingen, tandarts, ...)
  3. Een zelfstandige op de verdieping heeft een werknemer, maar ontvangt geen klanten (handelsonderneming).

Bij het publiceren van dit artikel hadden we nog geen antwoord. Wanneer we meer informatie ontvangen, leest u het hier.

Update 17/6/2012: In het laatste verslag van het Comité tegen de modernisering lezen we "Een voorstel tot aanpassing van het KB is onderworpen aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming van de Arbeid, die haar advies zal uitbrengen op 22 juni 2012. Op 26 juni is er een vervolgvergadering voorzien de tekst van het KB aan te passen om rekening te houden met het advies van de Hoge Raad. Voortgaande op dit advies zal het Kabinet de tekst herzien en zal deze voorleggen aan de Raad van State, die haar oordeel moet geven binnen de 30 dagen die daarop volgen. De publicatie van het KB zal dus niet mogelijk zijn vóór september 2012." Rijkelijk laat dus...

Update 11/7/2012: Uit kennelijk welingelichte bron vernemen we dat het uiteindelijk besluit er nog anders zou uitzien, waarbij de meer recente liften eerder vernieuwd zouden moeten worden en de oudste het laatst, om het kort samen te vatten. De teksten zouden naar verluidt in september in het Staatsblad verschijnen. Wij zullen er natuurlijk over berichten zodra er eindelijk voldoende duidelijkheid is.

Andere artikels over liften

- Financiering van liftmodernisering - Koninklijk besluit modernisering liften
- KB uitstel liften (12/2012) - Moet eigenaar op gelijkvloers meebetalen aan de lift?
- Uitstel modernisering liften (6/2012) - Lifteigenaar veroordeeld na val in lift
- Eigenaars aangeklaagd na dood van kind  

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Maaike Floor schreef in GVA

Maaike Floor schreef in GVA van 29 juni dat alle aanpassingen aan de liften slechts verplicht zijn tegen 1 januari 2023 .Vele lezers zullen opgelucht (her)ademen . Een ontgoocheling nadien is echter niet uitgesloten voor bepaalde onder hen als de officiele tekst volgt .
Alleszins een reuze proficiat voor het " Comité tegen de verplichte modernisatie van oudere liften " die er altijd in geloofd heeft , aanhield en tot resultaten kwam .

Het kabinet van Minister Van

Het kabinet van Minister Van De Lanotte zal weinig goeds te horen krijgen de laatste dagen . Wij blijven in het duister wat betreft  de uit te voeren werken tegen 1 januari 2013 . Nu zou het al voldoende zijn de minimum bestellingen te plaatsen tegen die datum , uitvoering later ! Wat moet een syndicus nu aanraden te doen ? Uiteindelijk zal hij verantwoordelijk zijn indien er iets mank loopt en dat de vereiste ( ?) werken niet uitegevoerd werden .

"professionele activiteit is

"professionele activiteit is gevestigd op één van de verdiepingen" wil dat zeggen "NIET op de begane grond"?

Inderdaad, volgens de

Inderdaad, volgens de informatie die we hebben zou het enkel gaan om een activiteit op de verdiepingen. Ook logisch, een professionele activiteit op de begane grond gebruikt de lift niet.

Maar, zoals gemeld, de kogel is nog niet door de kerk dus voorzichtigheid is geboden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom