Vlaamse Dakisolatienorm - Dakisolatie verplicht voor uw appartement

Vlaamse dakisolatienorm voor uw appartementDe Vlaamse dakisolatienorm die in werking treedt op 1 januari 2015, zal strafpunten toekennen aan woningen (ook appartementen!) met ontoereikende dakisolatie. Vanaf 2020 zal u zelfs niet meer mogen verhuren zonder dakisolatie. Sommigen denken dat dit enkel een probleem is voor de appartementen die zich direct onder het dak bevinden, maar niets is minder waar!


Wat is de Vlaamse dakisolatienorm?

De Vlaamse dakisolatienorm stelt dat woningen een minimale dakisolatie moeten hebben, met een R-waarde hoger dan 0,75m2K/W. Dit stemt overeen met een laag isolerend materiaal van 3 à 4 cm. Wanneer een woning hieraan niet voldoet zullen er strafpunten toegekend worden, te cumuleren met strafpunten voor andere parameters van woonkwaliteit (zie deze link). De strafpunten m.b.t. dakisolatie gaan in stijgende lijn tussen 2015 en 2020. Een woning die 15 of meer strafpunten heeft kan ongeschikt verklaard worden, waardoor ze niet meer verhuurd kan worden.

Periode Strafpunten daken >16m2
met R-waarde lager dan
0,75 m2K/W
1/1/2015 - 31/12/2017 3
1/1/2018 - 31/12/2019 9
Vanaf 1/1/2020 15

In de tabel ziet u dat, vanaf 2020, appartementen zonder dakisolatie gewoon niet meer verhuurd zullen mogen worden, zelfs indien ze verder perfect uitgerust zijn.

Details over de norm vindt u op Energiesparen.be.

Toepassing op appartementen

In sommige VME’s is er in het verleden heel wat discussie geweest rond het aanbrengen van dakisolatie. Het dak behoort immers tot de gemeenschappelijke delen, zodat het aanbrengen van isolatie door de algemene vergadering gestemd moet worden en in principe door de gemeenschap betaald zal moeten worden. In veel VME’s werd dit punt daarom weggestemd, omdat men vond dat de gemeenschap van eigenaars niet moest betalen voor iets waar enkel de bewoners van de bovenste verdieping voordeel van hadden.

We kunnen deze illusie meteen de wereld uithelpen. Precies om dit soort problemen te vermijden is er beslist dat het ontbreken van dakisolatie strafpunten en een slecht EPC zal opleveren voor ALLE appartementen in het gebouw, dus ook deze van de andere verdiepingen. Indien u dus een gebouw van vijf verdiepingen heeft zonder dakisolatie, zal het appartement op gelijkvloers evenveel strafpunten krijgen als dat op de vijfde verdieping en zal het vanaf 2020 zelfs niet meer verhuurd mogen worden! Het zal dan trouwens ook erg moeilijk worden uw appartement nog te verkopen.


Veel VME’s zijn zich nog niet hiervan bewust en er kan gevreesd worden dat velen (te) laat tot de actie zullen overgaan om een project op te starten, net zoals met de modernisering van de liften het geval was. In tegenstelling tot de liften denken we echter niet dat u dit keer op uitstel zal mogen rekenen. Bovendien waren er bij de liften niet direct sancties voorzien als er geen aanpassingen gebeurden, terwijl er met de dakisolatienorm echt wel een verbod op verhuring komt!

Subsidieregeling voor de VME

De andere vraag is dan wat er gebeurt met eventuele subsidies. Simpel, als er nog subsidies voor energiebesparende maatregelen van toepassing zijn wanneer u met uw project start, zullen deze door de syndicus in naam van de vereniging van mede-eigenaars aangevraagd moeten worden.

Behalve subsidies kan het ook zijn dat minder kapitaalkrachtige eigenaars problemen krijgen door deze eisen. In dat geval loont het de moeite de energielening te bekijken.

Conclusie

Indien nog niet gebeurd, raden we ten stelligste aan te onderzoeken of uw appartement vandaag al dakisolatie heeft. Indien niet, wacht dan niet te lang met het uitwerken van een voorstel voor de algemene vergadering. Men kan vermoeden dat de aannemers het druk zullen krijgen naarmate de deadline nadert, zodat de kosten stijgen terwijl de subsidies intussen misschien weggevallen zijn (of vervangen door boetes!). Begin dan ook direct met het aanleggen van een spaarpot in de vorm van een reservefonds, zodat niet alle kosten in één jaar samen komen.

Opmerking: ook dubbel glas wordt een verplichting, maar dit is eerder een zaak van de individuele eigenaar dan voor de VME.

Enquête: is het dak van uw appartement al geïsoleerd en is uw VME zich wel bewust van de problematiek?

Niet nodig, recent gebouw
13% (72 stemmen)
Ja, al aangepast
11% (59 stemmen)
Neen, voorstel ligt op tafel
28% (158 stemmen)
Neen, nog niet bekeken
36% (202 stemmen)
Weet niet
12% (65 stemmen)
Totaal aantal stemmen: 556


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Het voorstel om het dak te

Het voorstel om het dak te isoleren volgens de nieuwe normen werd door 1 eigenaar (van de 3) weggesgtemd op de AV (slechts 71% van de stemmen ipv 75 %). Kan dit afgedwongen worden via de Vrederechter? Heeft dit een kans op slagen?
Zo ja, wie betaalt dan de kosten? De 2 ja-stemmers of alle 3 de eigenaars? Wie betaalt de gerechtskosten?
DC Da Vinci

Hieronder enkele uittreksels,

Hieronder enkele uittreksels, lees meer in de Wet op de mede-eigendom

"Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet."

"In afwijking van artikel 577-2, §7, wordt de mede-eigenaar van wie de vordering, na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, door de rechter gegrond wordt verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Wat dakisolatie betreft

Wat dakisolatie betreft .Volstaat het de werken te laten uitvoeren door een erkende maatschappij en de betaalde factuur voor te leggen om in orde te zijn tegen 2020 ? Of moeten er waardes voorgelegd worden voor en na de werken ?

Wij hebben een appartement in

Wij hebben een appartement in een appartementsgebouw van 6 appartementen. (2 appartementen per verdiep). Ons appartemenet bevindt zich op het eerste verd. en wordt verhuurd. In het gebouw zijn 4 appartementen bewoond door eigenaars en 2 door huurders. Het dak is nog niet geisoleerd. Wie zal er allemaal moeten bijleggen voor de isolatie van het dak?
Dirk
Borsbeek

Herlees uw basisakte. Normaal

Herlees uw basisakte.
Normaal verdeling volgens quotiteiten.
 http://Isolatienormen maken renovatie appartementsgebouwen noodzakelijk

Vraag: ons appartementsgebouw

Vraag: ons appartementsgebouw heeft op het gelijkvloers een winkel die achteraan verder is uitgebouwd waardoor dus een bijkomend stuk dak bestaat dat alleen dienstig is voor deze winkel. Deze winkel wordt verhuurd. Het is dus geen woning of appartement dat ' bewoond' wordt. Geld hiervoor ook de nieuwe dakisolatienorm?
Lieve en Marc

Vermits de factuur (1993)

Vermits de factuur (1993) niet vermeldt welke isolatie er gebruikt werd vraag ik mij af hoe er kan nagegaan worden of deze voldoet aan de normen.  Via een EPC ?  Kan dit via een staal beoordeeld worden ?

Dak opensnijden, nagaan welk

Dak opensnijden, nagaan welk soort isolatie en welke dikte, dak terug dichtplakken.
In documentatie R- waardze opzoeken.
Lieve en Marc

Wij zijn in ons

Wij zijn in ons appartementgebouw op dit moment het dak aan het isoleren. We genieten ook van de nog lopende subsidies. Maar hoe zit het met de vloer isolatie ? Wij bezitten wel een kelder + een kruipruimte. Hier komt in de winter enorm veel koude door de vloer. Moeten hier de medeeigenaars ook in tussenkomen ?