Wetsvoorstel over takenpakket van de syndicus

Wetsvoorstel takenpakket syndicusDe wet op de mede-eigendom beschrijft al summier welke de verantwoordelijkheden van de syndicus zijn. De wet laat echter nog heel wat ruimte voor interpretatie en het is ook allesbehalve duidelijk wat nu al dan niet in het ereloon inbegrepen is. Daarom is er nu een nieuw wetsvoorstel over de minimale dienstverlening van de syndicus, wat hierin duidelijkheid probeert te scheppen.


Op ons forum vindt u heel wat discussies over wat men nu wel van een syndicus mag verwachten en wat niet. Men vindt waarschijnlijk zo veel interpretaties als er syndici zijn en dat zorgt voor heel wat wrevel in vele mede-eigendommen:

  • Mede-eigenaars hebben bepaalde verwachtingen van de syndicus en zien deze niet ingevuld.
  • Syndici factureren bepaalde zaken als extra kosten buiten het ereloon, terwijl de eigenaars dit niet zo zien.

Om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen in deze materie, is er nu een wetsvoorstel van mevrouw Fabienne Winckel (PS), waarin zo maar even zevenenzestig diensten opgelijst zijn. We kunnen dit natuurlijk enkel maar toejuichen. Een dergelijke aanpak zal de kwaliteit ten goede komen en bovendien de prijzen van de verschillende syndici beter vergelijkbaar maken.

U kunt het wetsvoorstel hier terugvinden

Weet wel dat het nog maar om een wetsvoorstel gaat, we zullen echter niet nalaten u op de hoogte te houden wanneer het goedgekeurd wordt. Intussen houdt niets u tegen om reeds inspiratie op te doen bij dit voorstel, wanneer u een nieuw contract met uw syndicus moet afsluiten.

Opmerking: het is ons niet duidelijk of dit wetsvoorstel ook van toepassing zal zijn op de vrijwillige mede-eigenaar-syndicus. Het is ook voor de vrijwilliger een goede leidraad, maar er staan enkele zaken in die voor de niet-professional moeilijk kunnen worden (zoals vervanging tijdens de vakantie).

Met dank aan Dhr. Leyseele om ons opmerkzaam te maken op dit voorstel.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Geachte, Via verschillende

Geachte,

Via verschillende syndici kom ik te weten dat er volgens de ene de aangepaste basisakte van de medeeigendom, aangevuld met het reglement van inwendige orde moet opnieuw verleden worden bij een  notaris.  Volgens andere syndici moet dit niet gebeuren.  Wat is nu juist.  Het publiceren en opnieuw verlijden van deze akte zou volgens mijn informatie rond de 100 euro per eigenaar kosten.  Dit vind ik hoog.  Is het voldoende dat elke eigenaar een nieuwe versie van de uitgebreide basisakte krijgt zonden publicatie en verlijden bij een notaris?    graag uw antwoord aub.


Geachte,

Door verandering van syndicus voor een garagecomplex van 139 private garages wordt door de nieuw syndicus een kost aangerekend in de begroting van 4000 euro private kosten.  Bij navraag bij de syndicus zijn deze kosten

In deze reacties wordt een

In deze reacties wordt een bedrag van 30 euro voorgesteld als de vergoeding voor de syndicus.  Ik vind dit bedrag heel overdreven.  Wat moet er gevraagd worden voor de syndicus in een geragecomplex  ook 30 euro?????   Verschillende syndici zien het niet zitten om dit bedrag te vragen en ik ben hiermee eens dat er een maximum bedrag van 12 euro gevraagd wordt (alle administratiekosten inbegrepen).  Indien een bedrag van 30 euro gevraagd wordt, zie ik het probleem dat vele eigenaars zelf als syndici zullen optreden in kleine appartementsblokken.  De vergoeding die aan een eigenaar-syndicus betaald zal worden, moet dan wel voldoen aan de fiskale wetgeving en moet aangegeven worden aan de inkomsten voor de belastingen.
Geachte,

Door verandering van syndicus voor een garagecomplex van 139 private garages wordt door de nieuw syndicus een kost aangerekend in de begroting van 4000 euro private kosten.  Bij navraag bij de syndicus zijn deze kosten

Eigenlijk is het moeilijk een

Eigenlijk is het moeilijk een uitspraak te doen over een bepaald bedrag. In een gebouw van 5 appartementen is zelfs 30 € waarschijnlijk nog te weinig om het beheer te doen volgens de regels die voorgesteld zijn in het wetsvoorstel. In een VME van 100 kavels kan het dan weer perfect.

Uw vraag van brievenbus van VME in een garagecomplex is idd. een goede vraag en ik zou er het antwoord niet op weten. Is er werkelijk geen adres voor het complex? Hoe zit het met de facturen van de nutsvoorzieningen, staan die ook niet op een bepaald adres?

Wel even een opmerking: vragen stelt u beter in ons forum.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

De minimale dienstverlening,

De minimale dienstverlening, .....
ik lees : 5 vergaderingen per jaar met de raad van mede-eigendom !
Een raad van mede-eigendom is een zeer handig en goed orgaan binnen het beheer van een residentie,  een raad van mede-eigendom is niet verplicht in residenties met minder dan 20 privatieven. 
Als syndicus zou ik met deze minimale dienstverlening alle zeilen bijzetten om geen raad van mede-eigedom te laten kiezen in die "kleine" residenties. Veronderstel dat een syndicus 50 gebouwen in beheer heeft, groot en klein, waarvan 40 een raad van mede-eigendom hebben, samen met de AV gaat dit over een totaal van 250 vergaderingen op een jaar. Wie gaat dat betalen? Wanneer gaat de syndicus nog tijd hebben om de volgens dit voorstel ook nog eens verplichte 250 plaatsbezoeken? Wanneer gaat de syndicus nog tijd vinden om een bij problemen, (brand, herstellingen allerhande , schade allerhande, vernieuwingen allerhande), een BAV samen te roepen, offertes op te vragen, ....
En wie wil er nog lid worden van de raad van mede-eigendom, die hem verplicht tot 5 vergaderingen per jaar (plus de AV)? Zal ieder lid van RME dit onbezoldigd willen doen, of zonder onkostenvergoeding? Is ieder lid van de RME in staat om die vergaderingen tijdens de kantooruren te doen? Of is het de bedoeling dat enkel mensen die om de één of andere reden 'op rust' zijn (pensioen, invaliditeit, ...) in de RME zouden zitten.
Wat niet in het wetsvoorstel staat : de openingsuren van de syndicus. (bijna) Alle vergaderingen van een RME of een AV vallen na 18 uur 's avonds of op zaterdag. 
Is iedereen akkoord om het beroep van syndicus leefbaar te houden, dat de syndicus ten vroegste om 13:00 bereikbaar is? Is iedereen akkoord dat de syndicus tijdens de vergadering van een RME of een AV, zijn telefoon beantwoordt om andere VME's te woord te staan.
Is iedereen akkoord dat de minimum vergoeding van een syndicus 30€ per privatief is?
Waarschijnljk wel, dan kan een syndicus een 25 à 30 gebouwen beheren zoals het hoort volgens de minimale dienstverlening. 

Beste lezer(s), als

Beste lezer(s),

als beroepssyndicus vraag ik me ook af wanneer we nog tijd zullen hebben om ons werk correct - in het belang van de mede-eigenaars - uit te voeren.
Ik lees zelfs in het "Wetsvoorstel tot vaststelling van de minimale dienstverlening van de
syndicus voor het beheer van een gebouw in mede-eigendom" dat de syndicus moet instaan voor het onderhoud en de schoonmaak ($4 h).... dit staat er letterlijk.
Het zal nog leuk worden.

zucht. 

Ik ben het helemaal eens met

Ik ben het helemaal eens met uw analyse. Vijf vergaderingen met de RvME is sterk overdreven. Dan gaat u al geen kandidaten voor de RvME meer vinden die niet in het gebouw zelf wonen. Er gaat 5x vergaderruimte voorzien moeten worden. De vergaderingen zullen 's avonds moeten plaatsvinden, tenzij de werkende leden van de RvME 5x per jaar verlof willen nemen, enz.

Er zal zeker nog aan het voorstel geschaafd moeten worden, maar het feit dat er een duidelijke richtlijn zou komen is op zich wel positief.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Halo, Ik lees over een nieuw

Halo,
Ik lees over een nieuw wetsvoorstel van 23/10/2012 door Fabienne Winckel 5-1818/1 over de minimale dienstverlening van de syndicus (taken pakket).

Er loop toch ook nog een wetsvoorstel van 28/03/2012 Doc 53 2129/001 van de Dames Musin en Déom, dat nog hangend is in de Kamer.
Het gaat over de bezoldigde syndicus niet mede-eigenaar, die moet optreden als vennootschap, en ook een commissaris van de rekeningen moet aanstellen.
Een AV van mede-eigenaars zou geen commissaris maar een verificateur van de rekeningen moeten aanstellen. Voorstel voor belangrijke wijzigingen aan
art. 577-8, 577-8/1 en 577-8/2.
Behoudens vergissing heb ik daar op Quimmo nog niets over gelezen, ben ik juist, en wat zou de draagwijdte kunnen zijn van het wetsvoorstel.
Wat moet er nu gebeuren met de hele reeks wetsvoorstellen en de verplichte aanpassing van de statuten.
Graag een of andere reactie.
Liévin Verhelle
Syndicus

Liévin Verhelle

We publiceren niet elk

We publiceren niet elk wetsvoorstel op Quimmo, tenzij het belangrijk en dringend is om te weten (liften) of inspirerend kan zijn, ook zonder dat het goedgekeurd is (takenpakket syndicus). Er kan immer nog het een en andere veranderen tussen voorstel en goedkeuring, als het al goedgekeurd wordt. We hebben dan ook niet direct commentaren op het door u gemelde voorstel.

We gaan er wel van uit dat u niet kunt blijven wachten om uw statuten aan te passen. De nieuwe wet op de mede-eigendom heeft een aanpassing van de statuten opgelegd, met de bepalingen van de wet zelf: "§2 De syndicus bedoeld in artikel 577-4, §1, derde lid, 4° van hetzelfde Wetboek legt binnen de zesendertig maanden na de inwerkingtreding van deze wet een aan de artikelen 577-3 tot 577-14 van hetzelfde wetboek aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering."

Een coördinatie van de statuten met elke volgende aanpassing van de wet is natuurlijk niet haalbaar, dan blijft elke VME eeuwig bezig. Wij zouden in de eerste helft van volgend jaar de coördinatie doorvoeren aan wat op dat moment definitief is. Het verdient dan wel aanbeveling van latere wetswijzigingen van dwingend recht als bijlage aan de mede-eigenaars te verdelen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom