Wetswijziging - Adres van de vereniging van mede-eigenaars (VME)

Adres van de vereniging van mede-eigenaarsVoor uitgaande post van de VME zijn de zaken duidelijk: deze vertrekt vanuit het kantoor van de syndicus en draagt de gegevens van de VME. Bij inkomende post is het een andere zaak. De zetel van de VME is volgens de wet gevestigd op het adres van het gebouw zodat alle (aangetekende) post van de VME naar daar gestuurd wordt. Het probleem is dat niet elke appartementsgebouw een brievenbus voor de VME in de hal heeft en dat daardoor belangrijke post vaak verloren gaat, met soms ernstige gevolgen. De wetgever wilde hier een oplossing voor bieden, maar het is uiteindelijk niet geworden wat eerst gedacht werd.

Om het probleem van de inkomende post voor de VME op te lossen en, gezien de syndicus sowieso de vertegenwoordiger van de VME is, was de wetgever van plan van zetel van de VME op het adres van de syndicus te vestigen. Zo was men er zeker van dat deze post altijd zou aankomen en dat er ook een fysieke persoon was om aangetekende zendingen in ontvangst te nemen. Er is hiertegen echter protest gekomen omdat dit het voor een malafide syndicus wel heel gemakkelijk zou maken om alle "vervelende" poststukken voor de VME te laten verdwijnen. Zie bijvoorbeeld het fraudegeval van een syndicus in het Brusselse.

Daarom heeft de wetgever nu een dubbele oplossing in het leven geroepen. Aangetekende post moet zowel aan de syndicus, op zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, als aan de VME op het adres van het gebouw gericht worden. Zo vermijdt men dat belangrijke stukken in rook opgaan en de VME in het ergste geval de deurwaarder aan de deur krijgt bij niet-reageren op aanmaningen.

De wet gaat in drie maanden na publicatie in het Staatsblad, maar het is natuurlijk nergens voor nodig om hierop te wachten. Indien u belangrijke post heeft voor een VME, stuur deze nu al zowel naar de syndicus als naar de VME, dan zit u veilig.

Enquête brievenbus VMEIntussen wijst onze enquête uit dat slechts een kwart van de appartementsgebouwen een aparte brievenbus heeft, waarvan dan nog meer dan de helft door de syndicus geleegd worden. Als alles bij het oude blijft, zal de nieuwe procedure dus slechts bij 10% van de gebouwen toepasbaar zijn. Tenzij u er absoluut gerust in bent, zorgt u dus best voor een brievenbus op naam van de VME in de inkomhal van uw appartement (of eventueel een extra aanduiding op de bestaande brievenbus van een gevolmachtigde bewoner). En voor een verantwoordelijke om deze post in ontvangst te nemen. Anders komen uw brieven alsnog tussen de reclamefolders te liggen.

 

Neem even deel aan onze enquête en zie de antwoorden van anderen (slechts één vraag):
Heeft uw appartmentsgebouw een aparte brievenbus voor de VME?

Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel.


Update: Wie kan nu een aangetekend schrijven voor de VME in ontvangst nemen?

Wijzelf en meerdere lezers vroegen zich dit af, daarom hebben we de vraag gesteld bij de studiedienst van Open Vld. Het antwoord luidt als volgt:

"Het is volgens de wet nog steeds de syndicus die de wettelijke vertegenwoordiger is van de VME en die dus in eerste instantie kennis moet krijgen van een aangetekend schrijven, zodat hij in actie kan schieten indien nodig. De bedoeling van de wetswijziging is dat ook de VME op de hoogte zou zijn van het bestaan van een aangetekend schrijven. De wijziging beoogt dus vooral een “signaalfunctie”. In gebouwen waar men geen problemen heeft met de syndicus zal dit van minder groot belang zijn dan in gebouwen waar men te maken heeft met een malafide syndicus.

Van belang is dus dat de VME naar aanleiding van een aangetekend schrijven zou kunnen optreden mocht de syndicus dat nalaten; wanneer de VME geen weet heeft dat er een aangetekend schrijven is, zal ze dat immers niet kunnen. Hoewel het niet wettelijk geregeld is – mede omdat het net de bedoeling van de wetgever was met de nieuwe wet op de mede-eigendom de mede-eigenaars te responsabiliseren en meer te betrekken bij het beheer van hun gebouw – is het niet ondenkbaar dat de Algemene Vergadering iemand zou aanwijzen die bijvoorbeeld de brievenbus van de VME leegt (en dus ook de aangetekende zendingen kan gaan afhalen) of de post ter attentie van de VME in zijn brievenbus ontvangt (dit kan bijvoorbeeld aan de postbode ter kennis gebracht worden door op de brievenbus in kwestie een papiertje te plakken waarop duidelijk staat dat de post voor de VME in die bus moet gestoken worden).

In een mede-eigendom waar wel een raad van mede-eigendom is, kan men eventueel een lid daarvan aanduiden, maar zowel in deze gebouwen waar er wel een raad is als in deze waar er geen is, kan de AV een willekeurige mede-eigenaar aanstellen."

Best dus op zeker spelen een een volmacht uitschrijven op naam van een mede-eigenaar. Omdat niemand deze volmacht in naam van de VME kan ondertekenen, dan best ook een kopie van de notulen maken waar beslist is dat deze mede-eigenaar gemachtigd is om aangetekende post af te halen. Met deze documenten kan hij dan naar de post.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

vroeger kon iemand  met de

vroeger kon iemand  met de inschrijving in het handelsregister of als verantwoordelijke vermeld in het staatsblad met deze bewijsstukken en tegen betaling een "volmachtkaart" ontvangen dewelke jaarlijks, alweer tegen betaling, verlengd werd. Anders de naam van een verantwoordelijk gestelde bewoner vermelden ( vb: De heer xxx vertegenwoordiger van de VME xxx)  

Brievenbus voor de VME. Hoe

Brievenbus voor de VME.
Hoe nuttig of nodig de dubbele briefwisseling ook is, er duiken duidelijk ernstige praktische vragen op. Voor een bewoonde ME (residentieel) is het al moeilijk een oplossing te vinden maar hoe moet het dan met mede-eigendommen zonder residentiele bewoning zoals in toeristische centra met alleen vakantie- of week-endverblijven. In die mede-eigendommen komt soms voor langere tijd niemand?
Heeft daar iemand een antwoord op? Ik kijk er naar uit.
raver

Niet echt, neen. Ik denk dat

Niet echt, neen. Ik denk dat dat geval per geval praktisch bekeken moet worden. Eventueel legen van de brievenbus toewijzen aan een eigenaar die er wel geregeld komt of eventueel permanent woont. Een sluitende oplossing zal er waarschijnlijk niet zijn (en in de meeste gevallen zal het ook wel zonder lukken).

Het is ook wel zo dat aangetekende post naar de syndicus EN de VME moet. De dringende zaken worden in principe door de syndicus behandeld. Het is vooral opdat een kwaadwillende syndicus niets zou kunnen "wegmoffelen" dat er ook een kopie naar de VME gaat. Als de kopie dan eventueel later gezien wordt is dat meestal nog geen probleem.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Is het niet eenvoudiger dat

Is het niet eenvoudiger dat een lid van de VME , mederaad van eigendom,EN TEVENS  bewoner, aangeduid wordt om de aangetekende brieven te ontvangen, op zijn naam. Kan eenvoudig afhalen, de sindicus natrekken of deze dezelfde brief heeft ontvangen, enz.
Waarom moet dit allemaal zo moeilijk gemaakt worden ?

Dat kan natuurlijk, maar dan

Dat kan natuurlijk, maar dan moet er op zijn brievenbus ook een duidelijke melding zijn dat dit tevens de brievenbus van de VME is. De postbode moet uiteindelijk weten waar hij terecht kan.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Is een algemene vergadering

Is een algemene vergadering geldig in een blok met 16 kavels wanneer er slechts 5 eigenaars tegenwoordig zijn maar waarvan er twee elk twee volmachten heeft  , dus samen goed om 9 appartementen te vertegenwoordigen ?
Met beleefd groeten

Jawel, de eigenaars moeten

Jawel, de eigenaars moeten niet aanwezig zijn, ze moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Er moet ook de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn.

Het precieze artikel in de wet luidt als volgt: "De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij tenminste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Héél vriendelijk bedankt voor

Héél vriendelijk bedankt voor uw snellle en precies antwoord .
Ik word fan van Quimmo .

Mvg

totopere

Een volmacht geven aan één

Een volmacht geven aan één mede-eigenaar die dan de aangetekende zendingen in ontvangst kan nemen, ....
Wie gaat die volmacht verlenen, of tekenen? De syndicus als wettelijk afgevaardigde van de VME in dergelijke gevallen?
Of gaan alle eigenaars het volmachtformulier moeten onderteken? Wat dan in een gebouw van bvb 50 wooneenheden, waar ieder jaar 2, 3 of 4 appartementen van eigenaar verandert? De raad van mede-eigendom heeft geen enkele bevoegdheid om als vertegenwoordiger op te treden om één iemand volmacht te geven, ....
De raad dient als controle organisme om het beheer van de syndicus "in het oog te houden", extra taken dienen beperkt in tijd en welomschreven te zijn. Een volmacht geven aan een persoon om in naam van de VME aangetekende zendingen te ontvangen valt daar mijn inziens niet onder, aangezien het verlenen van een volmacht niet beperkt in tijd te noemen valt, en waarschijnlijk zal de duur van de volmacht langer zijn dan de duur van het expleciete mandaat dat de Raad gekregen heeft van de AV.  
En wie gaat er naar het postkantoot stappen, met alle bewijsstukken om aan te tonen dat de volmachtverleners effectief eigenaars zijn? Gaat er iemand bij het kadaster (of whatever, bij het hypotheekkantoor) voor ieder pand een eigenaars-bewijs  gaan opvragen om dat dan als authentiek stuk te gebruiken om volmacht te kunnen verlenen? En als het pand dan ook nog eens eigendom is van een vennootchap, de statututen van die vennootschap die aantonen dat meneer X de volmacht heeft om in naamvan de vennootschap te tekenen.
Sorry compleet onwerkbaar op alle gebied.
Er wordt dan ook van eenieder die een aangetekende brief wil sturen naar een VME, (aannemers groot en klein, en anderen) verwacht dat ze de wet op de mede-eigendom kennen, en dus weten dat ze, om rechtsgeldig te zijn niet één maar twee identieke aangetekende schrijvens moeten sturen (één naar de syndicus, en één naar de brievenbus van de VME).
En in erge gevallen zal er dan ooit wel eens discussie ontstaan, wie kan er aantonen dat de 2 aangetekende schrijvens identieke inhoud hebben. Iemand ter kwader trouw stuurt 2 verschillende versies naar de 2 verschillende adressen, en dan ...?  Indien er 2 verschillende versies van één brief verstuurd worden, welk is er dan de correcte? Of nog, naar wie moet de originele brief gestuurd worden, en naar wie de kopie? Wie zal er uberhaupt gemachtigd zijn om beide brieven naast elkaar te leggen en te bevestigen dat de inhoud identiek is. (en om eventueel af te dwingen dat beide brieven vergeleken worden)
Spitstechnologie,... als de RME in naam van de VME een aangetekend schrijven wil sturen naar de syndicus om een (vermoedelijk) probleem of wanprestatie van de syndicus aan te klagen, dan moet er ook een aangetekend schrijven naar zichzelf verstuurd worden om rechtsgeldig te zijn? De syndicus in overtreding kan vanaf heden op zijn twee oren slapen, quasi onmogelijk om in deze geen procedurefouten te vinden en het aangetekend schrijven als nietig te laten verklaren!
Ik ben geen syndicus, of niet tewerkgesteld bij een syndicus, ik ben wel mede-eigenaar. Maar dit gaat te ver, onwerkbaar, onmogelijk, wie dit heeft bedacht of samengesteld heeft alle gevoel met de werkelijkheid verloren vermoed ik. Omdat er een frauduleuze syndicus tegen de lamp gelopen is, een dergelijk wangedrocht van wet samenflansen is bij het haar getrokken. Er zullen altijd misdaden, frauderingen, overtredingen in alle gradaties en vormen begaan worden, maar om bij ieder fraude geval een nieuwe wet uitwerken, die dan nog onwerkbaar blijkt te zijn?

Het is idd niet erg

Het is idd niet erg praktisch, bovendien wijst onze enquete uit dat slechts een 10% van de VME's een brievenbus voor de VME en geleegd door de VME hebben. En ik vermoed dat hier niet direct verandering in komt.

Ik denk wel dat het zal volstaan indien de gevolmachtigde zich met de ondertekende notulen van de AV (en evt een volmacht door de syndicus) aanbiedt op het postkantoor, al zal het waarschijnlijk een tijdje duren alvorens alle postkantoren mee zijn met de nieuwe regels.

Anderzijds is het toch ook een extra veiligheid voor de VME. Bij de recente fraudegevallen stond op een bepaald moment de deurwaarder voor de deur van de nietsvermoedende eigenaars omdat de syndicus alle ingebrekestellingen had laten verdwijnen. Ik vermoed dat, met deze nieuwe regels, de eigenaars sterker zullen staan tegenover de deurwaarder indien de ingebrekestellingen niet aan henzelf gericht zijn geweest. Gewoon het feit van een aangetekende zending te ontvangen, zelfs als er problemen zijn met de aflevering, is trouwens ook al nuttig om een paar belletjes te doen rinkelen en de syndicus te interpelleren over wat er aan de hand is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom