Hoe lang is uw VME al bij dezelfde syndicus?

veranderen van syndicus ?

- waterschade plafond door insijpeling via terras bovenbuur, sinds juli uiteindelijk een expert gestuurd op ons aandringen nadat hij 2 (vriendjes?) aannemers op ons afgestuurd heeft die telkens met eenn nepoplossing kwamen waar nu uiteindelijk blijkt dat er wel een bouwconstructiefout zou zijn. Vanaf het begin had ik om een expert gevraagd maar de syndicus kwam steeds met drogredenen, expert met verlof, past niet binnen uw vrije dagen, .....
verdraait onze woorden, spoort eerst aan om te procederen tegen de aannemer (zonder die eerst van de feiten op de hoogte te brengen) die zal pas weten wat er aan de hand is na het verslag van de expert (hopelijk toch). Dit is wat de druppel bij mij doet overlopen
- weigert tussentijds, na verscheidene verzoeken van mede-eigenaars, ons op de hoogte te brengen van de stand van de rekening
- mede-eigenaars van 3 appertementen hadden hun bijdrage in mei niet betaald, syndicus stuurt pas in augustus (aan alle mede-eigenaars) een mail dat er achterstallige betalingen zijn en dat de VME op de rand van een faillissement staat.
- voor de expert werd er in een bijzondere algemene vergadering beslist (op aandringen van de syndicus) om op voorhand 1400 € te storten op de rekening, goedgekeurd door de BAV, maar de eigenaars van de 3 appartementen weigeren te betalen, alhoewel duidelijk in de statuten staat dat de terrassen behoren tot de gemeenschappelijke delen
- syndicus heeft zelf al 2 keer gedreigd om zijn ontslag in te dienen :
1ste keer toen ik niet akkoord was met het feit dat de 2de 'aannemer-dakwerker' de herstelling in mijn opdracht zou uitvoeren in regie, ik vroeg een offerte om voor te leggen aan de mede-eigenaars, offerte die ik (wij) nooit gekregen hebben omdat die aannemer-dakwerker volgens hem een andere 'grote' opdracht heeft
2de keer omdat de eigenaars van de 3 appartementen hun bijdrage voor het voorschot voor de expert niet hebben betaald, volgens de statuten is het zijn taak om voor elke achterstal binnen de 14 dagen een aanmaning te sturen, aangetekend. Wij hebben hem nu via mail gevraagd om dit dringend te doen.
Hij heeft duidelijk laten blijken dat hij ons ook nog kosten dient aan te rekenen voor het feit dat hij hier telkens was als die 2 'aannemers' (die hij zelf op ons afstuurde en geen degelijke oplossing boden) en de expert kwamen. Hij kwam ook telkens een uur voor zijn afspraak toe, uur dat hij mee zal rekenen (1 eigenaar woont op 1 uur rijden afstand onze appartementen en werd nooit tijdig verwittigd dat de syndicus vroeger kwam)
- op elke algemene vergadering intimideert hij de mede-eigenaars met grootspraak en rechtbanken
- mede-eigenaars vinden dat de lasten te hoog liggen en hebben sinds november vorig jaar, ondanks hun verzoeken nog geen enkel zicht op de stand van de rekeningen, de kosten die er betaald werden of nog moeten betaald worden, ontvangen.
- normaal moet de algemene vergadering plaats vinden 2de helft van november, nog geen uitnodiging ontvangen, vorig jaar hebben we ook via een aangetekend schrijven moeten aandringen op de bijeenroeping van de algemene vergadering.
- en nog vele kleine zaken, maar dat gaat mij hier te ver brengen

Veranderen van syndicus of niet ? blijft hij intussen verantwoordlelijk voor het afhandelen van de lopende zaken, zoals de problemen met het waterlek (sinds juli) waar we nog geen stap verder staan ?
nadibo