Hoe verloopt uw jaarlijkse AV?

Dit is geen fictie .... algemene vergadering, VME en syndicus

Ik ben het inderdaad eens met Chrido : deze syndicus zou dringend moeten ontslagen worden ! De vraag is echter : hoe ? De Raad van mede-eigendom, evenals de recent aangestelde rekeningencommissaris, is deze syndicus geheel toegewijd en wil zelfs niet horen wat een kritisch opgestelde mede-eigenaar te zeggen heeft én de andere mede-eigenaars durven op de algemene vergadering niets te zeggen of willen daar openlijk geen kleur bekennen. Op minder dan vijf jaar tijd zijn reeds meer dan 10 kavels van eigenaar veranderd.

Heeft het in deze context dan nog wel zin om een gebouw aan te maken op Quimmo ?
(trouwens, misschien kan het gebouw op Quimmo reeds bestaan maar werden niet alle eigenaars uitgenodigd ? Is dit mogelijk ?)

Alle suggesties en raadgevingen zijn vanzelfsprekend welkom !
Maria Riding

U zal toch gestructureerd oppositie moeten voeren

Indien u via het contactformulier even laat weten om welk gebouw het gaat, kunnen we wel eens kijken of het bestaat. Maar de kans is klein dat het al aangemaakt is gezien een dergelijk beheer meestal geen transparantie wenst.

Maar het gaat er om dat u het kunt aanmaken en uw mede-eigenaars zelf uitnodigen. Dan kunt u in de loop van het jaar de gang van zaken aankaarten en dan heeft u tegen de AV misschien mede-eigenaars die mee achter u gaan staan. Indien u het enkel moet hebben van uw overtuigingskracht op de vergadering zelf mag u het vergeten, dat lukt nooit als mensen al niet op voorhand zich sterk gemaakt hebben dat ze oppositie gaan voeren.

De andere optie is, zoals de syndicus zelf zegt, verhuizen. Maar ik zou liever hem zien vertrekken dan zelf mijn woonst opgeven. De enige andere optie die u anders nog rest is een echt zware fout proberen te vinden maar dat gaat u veel tijd, moeite en ergernis kosten. Lid worden van de raad van mede-eigendom en de zaak van binnenuit bekijken is natuurlijk ook een optie maar geen gemakkelijke.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Hoe verloopt uw jaarlijkse AV?

Dit is geen fictie, maar is het ware verhaal van de manier waarop de algemene jaarlijkse vergaderingen worden georganiseerd en verlopen in de VME (meer dan 60 appartementen) waar ik een appartement bezit :
- een dikke maand op voorhand convoceert de syndicus de leden van de Raad van mede-eigendom om de vergadering voor te bereiden ;
- 14 dagen op voorhand verstuurt de syndicus dan de uitnodigingen met de agendapunten aan de eigenaars;
- de eigenaars nemen enkel kennis van de agendapunten : behalve een algemene rekenlijst wordt er geen documentatie naar de eigenaars opgestuurd;
- "de algemene vergadering dient en is er om de eigenaars op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van de VME" ... dixit de syndicus; alles wat je moet of mag weten wordt je medegedeeld op de algemene vergadering, .... (noch de VME, noch de syndicus, beschikken over een website waar documenten en facturen kunnen geconsulteerd worden);
- het is op de algemene vergadering zelf dat je bepaalde zaken omtrent je gebouw verneemt en dat je onmiddellijk een beslissing dient te treffen (zonder over de nodige documentatie die als staving van hetgeen door de syndicus naar voren wordt gebracht, te beschikken of gezien te hebben); ... iedereen moet akkoord gaan met de voorstellen van de syndicus en de ja-stemming gebeurd natuurlijk ook;
- alle stemmingen over al de te stemmen agendapunten worden op één blad papier aan de eigenaars overhandigd, met verzoek ja of neen te schrijven achter ieder agendapunt !
- de vergadering wordt geopend door de voorzitter van de Raad van medeeigendom, die dan het woord geeft aan de syndicus;
- de syndicus blijft ononderbroken aan het woord gedurende 2 à 3 uur; hij overtuigt alle eigenaars dat hij zijn werk zeer goed doet en maakt zelfs grapjes en vertelt verhaaltjes en anekdotes, om de vergadering plezant te maken; onderwijl lopen verscheidene kelners bedrijvig rond tussen de eigenaars om bestellingen van drank  te noteren en te serveren; tot vijf maal toe komen ze bestellingen opnemen : men kan vragen wat men wenst: koffie , pils, bruin bier, trappist, wijn, porto, whisky .....
- O wee ! diegene die durft ambetante vragen te stellen, of te protesteren ... hij of zij wordt onmiddellijk de mond gesnoerd en bestempeld als lastig en schandalig ! Wie niet content is moet maar verkopen ! (dixit de syndicus);
- op één of soms twee stemmen na, stemmen dan alle eigenaars unaniem of met overgrote meerderheid JA op alles wat de syndicus zegt of voorstelt;

Vraag : moet men hieruit concluderen dat deze VME een ideale VME is waar geen discussies zijn en alles perfect verloopt en iedereen zeer tevreden is ? Op alles JA stemmen, zonder zich vragen te stellen, is hier de boodschap !
Maria Riding

Indien dit zo verloopt is het

Indien dit zo verloopt is het hoogstdringend nodig dat en RVM de zaak in handen neemt en in het ultieme geval ervoor pleit de syndicus te ontslagen.  De nieuwe wet van medeeigendom geeft de leiding van de vergadering in handen van de RVM of een van de leden van de VME.  Het initiatief ligt bij de VME om dergelijke situatie te stoppen en de leiding in eigen hand te nemen.