10-jarige aansprakelijkheid, verlenging door Corona?

2 antwoorden [Laatste bericht]
Libeer
Offline
De voorlopige oplevering van de gemene delen van een appartementsgebouw vond plaats op 30/4/2010. Volgens de basisakte is de datum van voorlopige oplevering de aanvangsdatum van de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer.
Omwille van problemen in bijna alle wooneenheden met loskomend bezetwerk door een conceptfout  is er nog geen definitieve oplevering gebeurd. Waar zich problemen hebben voorgedaan werden deze iedere keer opgelost door de aannemer.
Begin februari 2020 werd bij aangetekend schrijven aan de aannemer gevraagd om over te gaan tot de definitieve oplevering met de bedoeling dit te kunnen doen voor het verstrijken van de datum van 30/4/2020, datum waarop de 10-jarige aansprakelijkheid zal aflopen. In dit schrijven werd ook gevraagd of de aannemer akkoord kon gaan om de laatst nieuw vastgestelde bezetwerkproblemen alsnog te herstellen. Tot op heden is hier geen antwoord op gekomen (waarschijnlijk door een opschorting van activiteiten omwille  van Corona) . Kunnen we aan de aannemer best voorstellen (via aangetekend schrijven?) om de 10-jarige aansprakelijkheid te verlengen tot de rondgang van de definitieve oplevering heeft plaats gevonden? Het was de bedoeling om de nog niet herstelde bezetwerk problemen te laten opnemen in het verslag.
Zijn er juridische gronden om deze verlenging te bekomen?
jclibeer
nescio1
Offline
u hebt de draagwijdte van de 10-jarige aanspr.. niet begrepen
Astrid Clabots
Offline
10-jarige aansprakelijkheid - CORONA

Geachte

De tienjarige aansprakelijkheid is onderhevig aan een vervaltermijn. Bij volmachtenbesluit van 9 april 2020 is voorzien dat deze vervaltermijn eenmalig wordt verlengd ingevolge COVID 19 voor zover deze zou verstrijken in de periode van 9 april tot met 3 mei.
Maar dat is dan ook het enige.
Voor de rest geldt de vervaltermijn onverbiddelijk.

Astrid CLABOTS
CLABOTS