2 zichtrek. binnen 1 VME - van 1 naar 2 VME's

2 antwoorden [Laatste bericht]
duif
Offline
Beste

Onze VME bestaat uit 9 eigenaars, waarvan 5 enkel een garage bezitten, 1 enkel een appartement en 3 een garage+appartement. 

Onze bijdragen storten we volgens aandeel op 1 zichtrekening. We hebben ook een rekening voor reservekapitaal.
Nu zijn er eigenaars die graag willen dat we naar 2 zichtrekeningen  en 2 rekeningen voor reservekapitaal gaan. 

Voor de garages een zichtrekening en een rekening voor reservekapitaal en voor de appartementen net zo.

Kan dit binnen 1 VME?

Er gaan ook stemmen op om 2 aparte VME's te maken 1 voor de 8 garages en 1 voor de 4 appartementen. Dan heb je automatisch aparte rekeningen.

Onze akte dient toch nog aangepast aan de nieuwe wet op mede-eigendom en we zouden dit dan meteen kunnen laten wijzigen.

Welke voor of nadelen biedt de opsplitsing in 2 heel kleine VME's?

Graag uw mening. Met dank.
Quimmo
Offline
Lijkt me te vermijden

Ik zie niet echt een reden waarom er geen 2 zichtrekeningen mogelijk zijn, al wordt volgens mij de opsplitsing beter in de boekhouding gedaan.

2 VME's zou ik zeker vermijden, voor zover de opdeling van uw gebouw het al toe zou laten:

  • nieuwe aktes bij de notaris
  • eigenlijk zouden er 3 VME's zijn, twee aparte en een derde voor het geheel
  • 1 syndicus voor VME 1, 1 voor de tweede en 1 voor het geheel (mag dezelfde zijn, maar kan ooit anders gestemd worden)
  • 1 algemene vergadering voor VME1, 1 voor de tweede en 1 voor het geheel, met aparte notulen, ...
  • op termijn aparte reglementen voor elke VME
  • etc.

Mijns inziens is dit enkel voor zeer grote VME's waar er duidelijk onderscheiden gebouwen zijn en elk zijn eigen weg wil gaan. En zelfs dan is het heel wat rompslomp.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid CLABOTS oud
Offline
Goede middag, Toch even
Goede middag,

Toch even bijkomend nuanceren.
Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de mede-eigendom per 1 september 2010, is één belangrijke nieuwigheid dat er in grote appartementsgebouwen 'deelverenigingen' opgericht kunnen worden.
Het principe is immers één vereniging per mede-eigendom.

Uit praktische overwegingen - zoals ook in uw casus het geval is - werd dan inderdaad vaak de vraag gesteld naar de mogelijkheid van het oprichten van deelverenigingen.

Voortaan is dit mogelijk, met dien verstande dat er inderdaad in een groep van appartementsgebouwen deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid opgericht kunnen  worden die gezien hun rechtspersoonlijkheid autonoom kunnen beslissen.

Let wel : opdat men van deze mogelijkheid (deelvereniging  gebruik kan maken, moet er sprake zijn van een gebouw of groep van gebouwen die bestaan uit ten minste 20 kavels (appartementen, garages, enz. inbegrepen).
Ik vrees dat u niet aan deze voorwaarde voldoet.

Wél is het inderdaad mogelijk om deelverenigingen op te richten zonder rechtspersoonlijkheid. Deze bereiden dan beslissingen voor zodanig dat deze nadien kunnen worden genomen door de VME.
Het strekt tot aanbeveling om dan goed te voorzien op welke wijze kosten en lasten worden geventileerd.
Verschillende rekeningen zijn dan ook mogelijk, maar deze zullen toch alleszins op naam van de overkoepelende VME staan : de deelverenigingen hebben immers geen rechtspersoonlijkheid !


Besluit :
- aparte deelverenigingen : pro = besluitvorming (voorbereiding ..) door hen die het aanbelangt; nadeel : geen rechtspersoonlijkheid dus geen eigen rekening.
- 1 VME met verschillende rekeningen : zou in deze kunnen volstaan, aangezien jullie met zo weinigen zijn. Bij de besluitvorming is iedereen wel actief bij alle punten betrokken.Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom