2/3 meerderheid

10 antwoorden [Laatste bericht]
Gator0364
Offline
Beste,
gisteren heeft voor ons gebouw een BAV plaatsgevonden ivm een grondige en noodzakelijke gevelrenovatie.  De betreffende renovatie werd reeds in 01/2018 goedgekeurd maar toen werd door de ME bijkomende eisen gesteld.  Een werkgroep heeft hieraan gewerkt en gisteren een voorstel gedaan.  Door het vele uitstellen van de werken werd door de architect en mogelijke aannemers geopperd om de terrassen volledig te verwijderen en te vervangen door nieuwe.  Hieraan is natuurlijk een kost verbonden.  Uiteraard kan de terrasrenovatie gestart worden maar dan bestaat het risico dat de Aa en Ir beslissen tot volledige verwijdering met alle kosten die hieraan verbonden zijn. De ME werd gevraagd of zij bereid waren om deze ongekende kost te betalen.  Indien nee, stemming over grootte nieuwe terrassen. Uitslag: 22 eigenaren aanwezig; 8 ja en 14 neen.
Dit is dus net geen 2/3. De vergadering is geëindigd met de conclusie dat er aangevangen zal worden met het renoveren van de bestaande terrassen met het risico dat ze toch afgebroken moeten worden en de kosten zullen oplopen. Is dit een correcte conclusie?
Bedankt voor jullie expert-opinion ter zake.
Wim
met vriendelijke groeten
Wim Serrien
't appartement
Offline
Neen!
De eerste beslissing werd "ingehaald" door de nieuwe feiten die aanvankelijk niet gekend waren..
De huidige situatie is dus niet meer degene waarover eerder werd gestemd en die destijds werd goedgekeurd.
Aangezien de nieuwe meerwerken niet werden goedgekeurd is er ook
geen geldige goedkeuring voor terrasrenovatie tout court.

8 ja en 14 neen is mijlenver van een 2/3 meerderheid!!!!
Gator0364
Offline
2/3
14/22 is niet zo ver van 2/3 maar mij gaat het om de conclusie na de stemming.  Er wordt nipt geen 2/3 gehaald om de terrassen te vervangen door nieuwe maar ik stel mij vragen bij de conclusie die hieraan gekoppeld werd, nl. iets meer dan 1/3 kiest voor de oorspronkelijke herstelling.  Volgens mij kan dan het geheel niet doorgaan daar niemand een 2/3 meerderheid heeft.  Bijkomend: is voor deze beslissing wel een 2/3 meerderheid nodig? Volstaat hier niet 50% + 1?  De werken behelzen niet alleen betonrenovatie maar ook isolatie enz. ...
met vriendelijke groeten
Wim Serrien
lebragard
Offline
lees ook....
 

Art. 577-7.§ 1. De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van twee derden van de stemmen:
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1

b) over alle werken betreffende de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4, 4°

ect...........

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;

c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;


Noot: met hoeveel quotiteiten werd er gestemd ? aantal stemmen per aanwezige zegt niet veel , zoals 8 ja en 14 neen stemmers : aantal quotiteiten telt !

en

valkuil voor de VME is : bereidt uw dossier minitieus voor , bespaar u de ellende van slecht geleverd werk , niet conform , zonder toezicht ect...
Lees bv. volgende post :

http://quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/wie-doet-voorlopige-oplevering-van-werken-aan-de-algemene-delen-en-hoe


U kan de wet hier vinden en kan het zelf even bestuderen :)
uitreksel uit het B.W , wet mede-eigendom , BIV
https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_burgerlijk_wetboek_versie_01.01.2019_0.pdf

 
't appartement
Offline
2/3
Als er 14 tegenstemmen dan hebt ge met 8 ja stemmen toch niet bijna 2/3 voor?
lebragard
Offline
daar stem je niet mee..........
t appartement ............het resultaat van de stemming is afhankelijk van de quotiteiten men telt niet per "kop" aanwezige mede-eigenaar maar men telt per mede-eigenaar de  quotiteiten die de mede-eigenaar vertegenwoordigt en dat geeft het resultaat weer van die stemming of men de 2/3 meerderheid haalt.
Bijvoorbeeld : Die 8 mede-eigenaars kunnen misschien meeeeeer stemkracht (quotiteiten-aandelen) vertegenwoordigen dan de 14 anderen met misschien veeeel minder aandelen.

 

B.W. Art. 577-6 § 5

Bij het openen van de vergadering spelen aanwezigheden en aandelen (quotiteiten)

B.W. Art. 577-6 § 6

Legt de stemverhoudingen vast (aandelen, quotiteiten) 
lees ook artikel berekening (2014)
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/gekwalificeerde-meerderheid-drie-vierden

't appartement
Offline
dat weet ik
Dat weet ik wel maar TS blijkbaar niet.
Maar ik wilde enkel opmerken dat ook in zijn zienswijze de 2/3 van geen kanten werd bereikt, niettegenstaande hij spreekt van "slechts" een nipt tekort.
lebragard
Offline
vandaar...........
vandaar liefst een duidelijk antwoord....naar de vraagsteller toe omdat er misschien
"slechts" een nipt tekort was rekening houdend met de quotiteiten.
Astrid Clabots
Offline
2/3 meerderheid - beslissing werken


Geachte

Ofwel worden de werken uitgevoerd, ofwel niet.
Men heeft weet van mogelijke meerkosten, en ofwel kiest men of dit avontuur wordt aangevangen, ofwel niet.

Indien men de werken aanvangt en er blijken effectieve meerwerken nodig te zijn, staan de eigenaren - van wie NU geweten is dat zij huiverachtig staat tgo extra kosten die vandaag NIET begroot kunnen worden (lees : blanco cheque) - met de rug tegen de muur.

Ik vraag mij af of men hier geen baat heeft bij een omstandig deskundig technisch verslag van een onafhankelijk expert.

Dan :
- kan men beslissen met kennis van zaken
- een oplossing zoeken met diezelfde volledige kennis van zaken en zoeken naar bijvoorbeeld een oplossing gespreid in de tijd ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Gator0364
Offline
expertise
we werken al verschillende jaren met een werkgroep aan het onderzoek en voorbereiding van deze grondige gevelrenovatie.  Na de BAV heb ik aan de Ar gevraagd om met hoogdringendheid een studiebureau op te geven om de terrassen aan een nader onderzoek te onderwerpen.  De quotiteiten heb ik bij de syndicus opgevraagd. 
met vriendelijke groeten
Wim Serrien
Gator0364
Offline
Quotiteiten
ik heb de quotiteiten opgevraagd:
Nee: 545/884
​Ja:    339/884
met vriendelijke groeten
Wim Serrien