3 AV's in 1 V?

2 antwoorden [Laatste bericht]
BnL
Offline
Situatie:
1 groot nieuwbouwproject met 3 mede-eigendommen; 1 per afzondelijk gebouw. 

Een beperkt aantal zaken zijn gemeenschappelijk over de 3 mede-eigendommen (verwarminginstallatie, fietsenstalling).

De promotor vraagt op de 1e AV 1 gemeenschappelijke syndicus aan te stellen omwille van de oplevering van die gemeenschappelijke delen en met als extra argument om sterker te kunnen onderhandelen over onderhoudscontracten.  Dit is zo gebeurd.

De jaarlijkse AV wordt nu binnenkort gemeenschappelijk gedaan. Voorlopig zijn ook alle onderhoudscontracten bij dezelfde firma's, wél afzonderlijk per blok. 
 
Juridisch gezien zijn het dus 3 AV's gelijktijdig. De syndicus is telkens dezelfde, maar er zijn in feite wel 3 voorzitters nodig?  Iemand van een andere mede-eigendom kan die van ons niet voorzitten.

Hoe doen we dit praktisch?  Kunnen 2 voorzitters de vergadering kort openen en dan het woord geven aan de 3e voorzitter die dan verder voorzit?

Alvast bedankt!
deskundige
Offline
Beste, Jullie complex
Beste,

Jullie complex betreft een zgn. groep van gebouwen.

Of alle afzonderlijke blokken een eigen (deel)vereniging met rechtspersoonlijkheid vormt moet blijken uit de hoofdsplitsingsakte. Wanneer dit het geval zou zijn, dan betekent dit dat er binnen jullie situatie een hoofdvereniging (bevoegd voor de algemeen gemeenschappelijke delen) en deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid bestaan (exclusief bevoegd voor de zgn particulier gemeenschappelijke delen.

Dit houdt tevens in dat elke deelvme met rp een eigen syndicus, een eigen vergadering moet hebben.

Daarnaast heb je dan nog een syndicus voor de hoofdvereniging.

Uiteraard kan de hoofdvme en elke deelvme door dezelfde syndicus worden beheerd doch ze zullen normaak gezien allemaal afzonderlijk vergaderen.

Voormelde uiteraard onder voorbehoud aangezien geen historische kennis noch inzage in de stukken e.a.

Het zou dus ook kunnen dat het ganse complex onder een eenheidstatuut valt waarbij niet tot de oprichting van bijkomende deelvme's met rp werd overgegaan wat maakt dat het ganse complex in wezen thans één VME betreft en dus geen 4 vme's.
BnL
Offline
Bedankt voor de input,
Bedankt voor de input, deskundige.

Ik heb voor de zekerheid de aktes er nog eens bijgenomen, want het is blijkbaar nog anders ...  Daarom hierbij wat uitleg:

Er is 1 algemene basisakte die de inrichtingen en installaties die gemeenschappelijke eigendom zijn regelt. 

Daarin staat (ietwat verkort) dat de aard van deze gemeenschappelijke goederen zodanig beperkt is dat het geen oprichting van een vme met rp rechtvaardigt en toestaat.  Integendeel de zware en formele regels zouden worden ervaren als ondoordachte bemoeilijking van het beheer ervan.

Hoe gaat het dan wel?  De mede-eigenaars worden vertegenwoordigd door de respectievelijke syndicus van hun gebouw: aangezien er 3 gebouwen/vme's zijn zijn er 3 syndici. Elkeen hiervan beschikt over 1 stem voor het beheer.  Verder worden de regels vastgelegd: voor elke beslissing is éénparigheid van de stemmen nodig; voor het dagelijkse beheer kan 1 beheerder in gemeenschappelijk akkoord aangesteld worden, enz...

Daarnaast zijn er de 3 gewone basisakten van de 3 vme's, elk met rp, telkens met verwijzing naar de algemene basisakte.

Ik ben het met u volledig eens dat elke vme een aparte av heeft.  Maar die 3 av's gaan nu 'toevallig' door op hetzelfde tijdstip en in dezelfde zaal.  De 3 syndici zijn in feite 1 en dezelfde, maar de voorzitter moet mede-eigenaar zijn, dus zijn er sowieso 3 voorzitters (nee, er is niemand tegelijkertijd eigenaar in de 3 gebouwen ;-).

Het lijkt erg raar en misschien om problemen vragen (vandaar dat ik de vraag stel), maar het biedt op dit ogenblik wel degelijk voordelen. 
Immers, alle huidige onderhoudscontracten worden in de 3 gebouwen door de dezelfde firma gedaan.  Bij de 1e AV (periode van voorlopige oplevering), was voor de meesten geen enkele firma gekend, dus is telkens de prijs doorslaggevend geweest, waardoor de stemmingen 3x hetzelfde resultaat gaven.  De syndicus kan ook betere prijzen onderhandelen gezien het schaalvoordeel (ook al zijn telkens 3 aparte offertes nodig).

Als we daarentegen volgend jaar andere onderhoudsfirma's zouden stemmen, lijkt het mij ook aangewezen fysiek volledig aparte av's te doen. De definitieve oplevering zal dan ook gepasseerd zijn, dus da's ook al een gemeenschappelijk element minder.


Dus, ik herhaal nog even de vraag: Om de vergadering praktisch te houden, maar juridisch wel correct te laten verlopen, kunnen 2 voorzitters de vergadering kort openen en dan het woord geven aan de 3e voorzitter die dan verder voorzit?

Het klinkt wat onnozel en formeel, maar de av lijkt me te belangrijk om hier te snel over te gaan en maar 1 voorzitter aan te stellen (op de 1e av is dit wel zo gebeurd).  Kan er bijvoorbeeld iemand die het met een beslissing oneens is, dit achteraf om dergelijke fout aanvechten?