9 of 21% btw

7 antwoorden [Laatste bericht]
Hansvdl
Offline
Ik probeer uit te zoeken hoeveel % btw betaald moet worden op herstellingen en onderhoudsfacturen voor de gemeenschappelijke delen (en ook voor de privatieve delen trouwens). Wij hebben 21 kavels met 2 aparte gebouwen en gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage. 
Na 10 jaar zou de btw 9% worden ipv 21%. Voor privéwoningen is de aanvangsdatum van die 10-jaar periode duidelijk nl. vanaf het in gebruik nemen van de woning. Voor een appartementsblok bestaande uit privatieve en gemeenschappelijke delen is het mij helemaal niet duidelijk. Wat bv. voor een nieuwe parlofooninstallatie die gedeeltelijk privatief en gedeeltelijk gemeenschappelijk is? Alle eigenaars hebben een verschillende datum voor het in gebruik nemen van hun appartement. Volgens mij gaat het echter om de ouderdom van het gebouw.

Ik heb mij laten vertellen door onze syndic dat de begindatum de datum van de basisakte zou zijn. In dat geval zou de 9% regeling gelden voor ons. 

Is er enig verband met de 10 jaar periode die geldt voor de Wet Breyne? Ik neem aan van niet want die zou aanvangen (alweer volgens onze syndic) op de dag van de voorlopige aanvaarding van de gemene delen. In dat geval zitten wij pas aan 8 jaar en zou dus het 21% tarief gelden.

Wie weet hier meer van? 
SIEBE
Offline
6% BTW
TS : het is 6% BTW  ipv 9%

Syndicus is correct : zal 21 % BTW zijn.

Normaal 6% van toepassing vanaf 9 jaar + 1 dag in gebruik, dit is reeds mogelijk als 10 de jaar reeds gestart is.

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen
https://www.tijd.be/vastgoed/renoveren/wanneer-betaalt-u-6-procent-btw/1...
ronald de wilde
Offline
1ste bewoning
Het jaar van de 1ste bewoning (domicilie / aangifte btw - oké ingebruikname)(*) is het aanvangsjaar, na 10 jaar kan de 6% (en dus niet 9%, zoals hiervoor ook reeds is rechtgezet) geldig zijn. Dus bewoning vóór 1/1/2011 is 2020 het 10°jaar.
Kàn geldig zijn: het moet gaan om werken aan het gebouw zelf en er dient voldaan aan het gebruik ervan (gewone bewoning, niet professioneel gebruik). Altijd ook de uitzonderingen nagaan, maar ook de eerste vuistregel toepassen: zijn de werken zo dat ze als 'onroerend door bestemming' kunnen worden beschouwd.
Twistpunt nogal eens: wat met het nazicht van de 'brandhaspels' in een gebouw? Die haspels zijn 'eigen' aan het gebouw, dus 6%.
En zo kun je wel een tijdje doorgaan, als CvR (in de eerste plaats). 
Om bij die laatste te blijven, goed weten dat niet elke syndicus het volledig onder de vingers heeft of voldoende aandacht geeft, weet dat niet-weinig firma's dat ook niet hebben, ook de grotere.

(*) Mogelijks wringt bij jullie hier het schoentje.

Ron
Hansvdl
Offline
Bedankt voor jullie advies.
Bedankt voor jullie advies. Sorry voor mijn verschrijving, het is natuurlijk 6% en geen 9%.

Toch is het mij nog niet helemaal duidelijk. Het gaat hier om een appartementencomplex van 21 kavels. Die bestaan gedeeltelijk uit gemene delen. Wat met reparaties daaraan, bijvoorbeeld vervangen van TL-balken door LED lampen in de ondergrondse garage? Welke begindatum wordt hier gehanteerd? Voor alle mede-eigenaars geldt een andere datum van ingebruikneming. Sommige appartementen worden bewoond door huurders.

Nogmaals, onze syndic beweert dat dit de datum is die op de basisakte staat. In ons geval is dat 9 april 2010 en zou dus het 6% tarief gelden.


 
SIEBE
Offline
6%
10 de jaar is ingezet : dus 6% BTW
Voor de electriciteit garages : 6% BTW
Parlofoons vast binnen en buiten : 6% ( privatief en gemeenschappelijk )

U bewoont het appartement sinds 2010 : dus voor zowel de privatieve als de gemeenschappelijke delen : 6%
Eigenaars die later zijn ingetreden 2012 : privatieve herstellingen : 21%, gemeenschappelijke kosten : 6% 

In jullie geval is de ingebruikname van de gemeenschappelijke delen 2010, dus eerste ingebruikname gemeenschappelijke delen = 2010, dus hiervoor 6%

www.vdvaccountants.be/data/documents/btw_werken_in_onroerende_staat.pdf
= interessante leesvoer.
Hansvdl
Offline
Inderdaad interessant maar
Inderdaad interessant maar moeilijk leesvoer. Als je naar de laatste bladzijde 17 van dit artikel gaat zie je dat er een periode van > of < 5 jaar wordt gesproken en niet 10 jaar. Of heb ik dit verkeerd geinterpreteerd? De juiste periode en dus zeker de aanvang van die periode is voor mij erg belangrijk. 

1) Op de basisakte staat een stempel met de datum 7 april 2010 (deze datum zou volgens onze syndic gebruikt moeten worden).
Op dat moment waren de werken al begonnen aan het appartementsgebouw.
2) Onze eerste factuur is betaald in november 2010.
3) Wijzelf zijn verhuisd in juni 2012, nadat de inrichting (schilderen, inbouwkasten, e.d.) compleet was.
4) De voorlopige privatieve oplevering was in april 2012

Welk hiervan is de juiste datum die gebruikt moet worden  voor de aanvang van de 10 jaar periode? Of is er nog een andere datum? 
SIEBE
Offline
6%
ronald de wilde
Offline
nogmaals
Beste Hansvdl,

het is de 1ste bewoning die de periode van 10 jaar gaat bepalen, niet de betaling van een 1ste of andere factuur die werd betaald.
Die 10 jaar is eigenlijk de basisperiode, als er soms 5 jaar opduikt heeft dat te maken met een tijdelijke aanpassing om één of ander wat te stimuleren en gewoonlijk nog met bijkomende voorwaarden.
En, een begonnen jaar geldt voor een vol jaar.

Ron