aan- of verkoop van (on)wettige garage

3 antwoorden [Laatste bericht]
nonno
Offline
t met het onderhoud van de koer voor de garages, dewelke door de eigenaars/bewoners wordt gedaan? Hoe kunnen we de "nieuwe" eigenaar hiertoe verplichten? R zullen ongetwijfeld nog wel vragen opduiken, doch dit is een eerste reactie van mijnentwege op het schrijven van de aannemer. Kan iemand ons hierbij helpen? Alvast bedankt.
Roel De Cleermaecker
Offline
Is er een deel van de vraag
Is er een deel van de vraag weggevallen?

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

nonno
Offline
Aan- of verkoop van (on)wettige garage
Meester De Cleermaeker, Blijkbaar is het eerste deel van de vraag weggevallen. Ik probeer in het kort opnieuw. In 1973 12 appartementen gekocht door de vme. Inplaats van 12 stonder er 13 garages 5van elke garage een stukje afgepakt). Nizemand had dit opgemerkt tot we er in trokken. Via onze advocaat getrazcht om deze garage terug te krijgen. Lukte eerst niet, doch in 1975 was de aannemer bereid om de garage af te staan aan de vme. Nooit bij de notaris voorgekomen ( de dag voor het beschrijven verscheen de aannemer niet meer). Bijna 40 jaar later krijg ik gisteren als sindicus-medebewoner een brief van de kinderen van de aannemer met de mededelin,g dat de garage zal verkocht worden, en dat wij de eerste keuze hebben. Ondertussen hebben wij kosten gdaan aan de garage (nieuwe poort, nieuw dak in roofing, enkele maanden geleden voleldig afgekapt en opnieuw opgevoegd). De garage is gelegen aan een koer dewelke de 12 eigenaars hebben laten asfalteren. De garage welke te koop wordt aangeboden is de 13°, de laatste dus. De persoon dewelke de garage koopt zal dus steeds over onze eigendom dienen te rijden.  En dan rijzen er enkele vragen : 1. mag de koper van de dertiende garage over onze grond rijden? 2. wat met de gemaakte kosten? 3. wat met de beurtrol om de koer proper te houden? Kunnen we iemand deweke geen eigenaar van de koer is, verplichten om deze te onderhouden? 4. wij voorzien de aanleg van een nieuwe koer, dient de eigenaar van die garage mee te betalen voor een koer dewelke niet van hem is?
Roel De Cleermaecker
Offline
Wat een soep. Eerste vraag is
Wat een soep. Eerste vraag is of de garage officieel bestaat... Is deze m.a.w. verkoopbaar? Enkel zaken die officieel en juridisch bestaan is verkoopbaar. Of de koper over de grond mag rijden is een tweede vraag: hoe staat het geformuleerd in de statuten (mogen eigenaars van alle garages gebruik maken van de grond of staat er dat er slechts 12 garages zijn). wat betreft de gemaakte kosten... deze zijn blijkbaar nooit doorgerekend (1/13) aan de vorige eigenaar. U kan proberen te verhalen op de aannemer, maar u dient op de verjaring te letten. Naar de toekomst toe, wat betreft eventueel toekomstige kosten en reiniging zal in de eerste plaats bekeken moeten worden of de garage onder toepassing valt van de statuten en bekijken wat de statuten net over deze punten stelt. Desnoods moet dit expliciet worden geregeld. Mij lijkt het alvast nuttig deze heksenketel eens onder de loepe te laten nemen door een specialist.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom