Aanduiden wettelijke vertegenwoordiger

3 antwoorden [Laatste bericht]
toso
Offline

Beste

Onze vennootschap is eigenaar van 2 kavels in een gebouw.

Mijn echtgenoot en ikzelf zijn aandeelhouder/bestuurder in deze vennootschap.

De syndicus vraagt om een wettelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor de vennootschap.

Gezien er 2 kavels zijn in eigendom van de vennootschap hadden wij beiden aanwezig willen  zijn. Dient de aangeduide vertegenwoordiger dan een volmacht te geven aan de andere persoon.

Wat impliceert de aanduiding van een wettelijke vertegenwoordiger?

kan de andere aandeelhouder dan nog aanwezig zijn op een vergadering? Kan de andere persoon zetelen in de raad van mede-eigendom?

Mvg
 

  

SIEBE
Offline
AV
Uw vennootschap heeft 2 appartementen, beide eigendom van u en uw vrouw.
Dus u geeft uzelf op als vertegenwoordiger voor appartement X en uw vrouw voor appaartement Y. Dus beide krijgen een uitnodiging voor de AV en kunnen aanwezig zijn, maar ieder voor zijn aangeduid appartement.

Wat de RVM betreft, heeft dit volgens mij geen gevolgen. Een lid van de RVM moet een mede-eigenaar zijn. Dus ...
SCORPIOEN
Offline
 AVDe vennootschap moet een beslissing op papier zetten waarbij gy de vertegenwoordiger zijt voor appartement X en Uw vrouw voor appartement Y.

Idem dito voor de kandidatuur voor de Raad van Mede-eigendom.

Het is de vennootschap ( Rechtpersoon) die eigenaar is en niet gij of uw vrouw.
 


mvg

nescio1
Offline
wetsconforme vraag

 
B.W. Art. 577-6 § 1
 
De wetgever stelt dat elk kavel recht heeft op vertegenwoordiging in de AV, als is het niet groter dan een bezemkast.
 
In dezelfde paragraaf reeds legt hij regels op inzake vertegenwoordiging van kavels.
 
In:
 
B.W. Art. 577-6 § 6
 
groepeert de wetgever de kavels (mits onder hetzelfde statuut vallend, onze opmerking) onder een mede-eigenaar.
 
De vraag van uw syndicus tot het aanstellen van een “wettelijke vertegenwoordiging” is bijgevolg overeenstemmend met de letter en de geest van de wet.
 
De beperking van het aantal vertegenwoordigers in de AV, niet kavelsgericht, maar gericht op de eigenaars, verhindert dat de AV door het overgrote aantal deelnemers zou ontaarden in een “vismarkt”.