Aangesproken reservekapitaal terugbrengen

9 antwoorden [Laatste bericht]
Pojkan23
Offline
Het reservekapitaal van ons gebouw werd volledig gebruikt om een liftrenovatie te betalen.

Ons Reglement van Mede-eigendom stelt dat er in zo kort mogelijke termijn dient voor te worden gezorgd dat het reservekapitaal, nadat het werd aangesproken, wordt teruggebracht naar het hoogst bereikte bedrag inclusief interesten. Er is ook bepaald dat de syndicus dit geld mag opvragen in twee schijven over 1 jaar gespreid. Dit lijkt me een nuttige bepaling.

Ons syndicuskantoor twijfelt over het opnieuw opvragen van het geld bij de mede-eigenaars. Want volgens het syndicuskantoor dient juridisch grondig te worden uitgezocht of de meest recente wetgeving misschien boven de bepaling van ons Reglement van Mede-Eigendom staat.
Dit twijfelen duurt nu reeds 6 maanden.

Kan het zo ingewikkeld zijn om dit antwoord te achterhalen, vroeg ik me af. Ik zou namelijk graag betalen zodat er weer een reservekapitaal bestaat. Het gebouw is in verouderde staat.

Weet iemand op dit forum of mijn syndicus het geld mag/moet terugvragen met als doel het reservekapitaal terug te brengen?
syn-d-icus
Offline
waanzinnig
Waar zit de logica om na uitgaven het reservefonds terug naar het hoogste peil te brengen en dat binnen een periode van één jaar? Het getuigt van compleet onbegrip van de rol van het reservefonds. Het idee erachter is het geleidelijk opbouwen van een reserve. Die reserve terug willen opbouwen binnen een termijn van één jaar is onzinnig, ja eerder hilarisch.
Gelukkig worden bepalingen in de statuten die indruisen tegen de wetgeving als niet bestaande beschouwd. Dat wetsartikel werd hier al tot in den treure vermeld, ik ga het dus niet herhalen.
En de wet zegt verder dat er jaarlijks ten belope van 5 percent van de lopende uitgaven in het reseverfonds dient gestort, TENZIJ de AV ad hoc beslist om daar in plus of in min van af te wijken.
Het moet alsdan als een punt op de dagorde worden geagendeerd.
SIEBE
Offline
#1
Ik sluit mij volledig aan de reactie van syn-d-icus.
TS vraagt zich ook niet af of alle eigenaren zo maar hun bankrekening kunnen aanspreken.
Niet iedereen is in een bevoorrechte positie.
Moet zeker op de agenda van de eerstvolgende AV staan en stemming.
Begrijp ook zeker het twijfelen van de syndicus.

En indien echt noodzakelijk het volgende in overweging nemen voor grote uitgaven :
renovatielening afsluiten = zeer voordelige tarieven en eigenaars kunnen hun gedeelte ( volgens quotiteit ) in de maandelijkse aflossingen ook maandelijks betalen aan de VME.
Kan desnoods gesplitst worden in zij die alles ineens betalen zij die de lening mee onderschrijven. Is het overwegen waard.
Pojkan23
Offline
één eigenaar heeft nog aandeel in reservekapitaal
Bedankt voor de reacties. Inderdaad zou die bepaling voor plotse hoge uitgaven kunnen zorgen. Ik begrijp uit de reacties dat de bepaling uit ons reglement van mede-eigendom dan geen standaard bepaling is.
Eén eigenaar diende niet mee te betalen aan de kosten van de liftrenovatie. Hij is nu de enige eigenaar die nog een aandeel reservekapitaal heeft. Blijft dit dan 'eeuwig' een persoonlijk hoger aandeel in het reservekapitaal of kan op een AV bepaald worden dat dit verschil gecompenseerd wordt bij een volgende storting in het reservekapitaal?
We vragen ons als mede-eigenaars gezamelijk af hoe hiermee om te gaan.
SIEBE
Offline
1 eigenaar
Is een heel rare bepaling in jullie reglement van mede eigendom. Maar de BW primeert en ook het gezond verstand.

Wat betreft die ene eigenaar ( waarschijnlijk bewoner van het gelijkvloers ) die zijn rest aandeel in het reserve kapitaal blijft.
Ieder betaalt zijn bijdrage in het reservekaptitaal volgens de quotiteiten. Maar in dit geval van liftrenovatie wordt zijn aandeel niet aangetast.

Alle bijdragen in het reservekapitaal blijven eigendom van de VME.
Indien deze eigenaar zijn appartement moest verkopen, krijgt hij zijn aandeel reserve kapitaal ook niet terug; MAAR hij kan wel met de koper overeenkomen om het gedeelte aan hem te betalen of in de verkoopprijs, OF  als verkoper zelf het bedrag te verrekenen in de verkoopprijs.

 
Baton
Offline
waanzinnig of niet.....


#1
Waar zit de logica om na uitgaven het reservefonds terug naar het hoogste peil te brengen en dat binnen een periode van één jaar? Het getuigt van compleet onbegrip van de rol van het reservefonds. Het idee erachter is het geleidelijk opbouwen van een reserve. Die reserve terug willen opbouwen binnen een termijn van één jaar is onzinnig, ja eerder hilarisch.
 
Daar is wat van aan , maar indien zo bepaalt in de notariële statuten is dit zo en afdwing en toepasbaar.

Gelukkig worden bepalingen in de statuten die indruisen tegen de wetgeving als niet bestaande beschouwd.
 
Die statutaire bepaling zoals TS ze weergeeft , is niet in tegenspraak met de wet.
 
Dat wetsartikel werd hier al tot in den treure vermeld, ik ga het dus niet herhalen.
 
Inderdaad , tot in den treure , statutaire bepalingen , alsook deze in het Reglement van interne orde ,die indruisen tegen de wetgeving worden van rechtswege vervangen door de overeenstemmende  wetsbepalingen, dat bepaalt de wet en is niet discutabel , maar volledigheidshalve de AV beslissingen ressorteren niet onder de noemer statutaire bepalingen of reglement van interne orde . = art.577-14.
 
AV beslissingen hetzij “Onrechtmatig, onregelmatig , bedrieglijk” = art.577-9§2.

En de wet zegt verder dat er jaarlijks ten belope van 5 percent van de lopende uitgaven in het reseverfonds dient gestort, TENZIJ de AV ad hoc beslist om daar in plus of in min van af te wijken.
Het moet alsdan als een punt op de dagorde worden geagendeerd.

 
Neen dat zegt de wet niet , de wet geeft enkel het minimum aan , geen maximum , de wet zegt WEL dat de jaarlijkse bijdrage in het reservekapitaal niet lager mag zijn dan 5% (niet ten belope van 5%) van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar.
Ook kan de AV , ad hoc daar niet in de min van afwijken , zoals #1 aangeeft.
Ook voorziet de wetgever tot een opt-out AV beslissing om het (verplicht) reservekapitaal niet aan te leggen….Wordt evenwel geen initiatief genomen om de opt-outregeling aan te wenden dan volstaat het om in de agenda een punt te voorzien mbt. de op te vragen bijdrage voor het reservefonds hetzij in een vast aandeel of volgens quotiteiten . (gespaard reservefonds is immers kavelafhankelijk en kleeft ahw. aan de kavels en niet aan de persoon/eigenaar)
 
Aan Pojkan23 duidelijkheid mbt. reservekapitaal lees dan :
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/spaarrekening
 

Pojkan23
Offline
Toepasbaar en afdwingbaar...
Dus ik begrijp van Baton: de bepaling in onze statuten is toch wel toepasbaar en afdwingbaar.
Want of de statutaire bepaling nu logisch is of niet: ik wil vooral juridisch weten of er een artikel in het BW bestaat dat de statutaire bepaling ongeldig maakt.
De syndicus twijfelt nu al 6 maanden, en als CvR (recent aangesteld) wil ik dit toch opvolgen zodat de financiën correct worden gevoerd en er later geen discussies over onstaan.
Bedankt!
Baton
Offline
toepasbaar en afdwingbaar


Want of de statutaire bepaling nu logisch is of niet: ik wil vooral juridisch weten of er een artikel in het BW bestaat dat de statutaire bepaling ongeldig maakt.
 

Geen enkel artikel in de wet mede-eigendom zal die bepaling in het Reglement van mede-eigendom onderuit halen/ongeldig maken en/of verbieden.
Vraag dit gerust na aan de instrumenterende notaris van de statuten of/en aan een jurist gespecialiseerd mede-eigendom. 


Een AV beslissing kan die bepaling overrulen en veranderen , statuten dienen nadien aangepast te worden...
cfr.
Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

 
Pojkan23
Offline
en nieuwe eigenaars terwijl het 'terugbrengen' nog niet gebeurde
De hogervermelde statutaire bepaling over het terugbrengen reservekapitaal naar het hoogste peil...
Wanneer er in de (in dit geval 8 maanden) periode tussen het aanspreken van het reservekapitaal en het 'terugbrengen' van het reservekapitaal een wissel van eigenaars van appartementen is geweest.
Dient de syndicus in dat geval het geld bij de vorige of de nieuwe mede-eigenaars op te vragen? De vorige eigenaars waren zeker op de hoogte van de financiele situatie die de syndicus niet opvolgde (omtrent het terugbrengen van het aangesproken reservekapitaal).

In tussentijd hebben ze verkocht zonder dat het reservekapitaal terug werd aangevuld.
Wie betaalt? 
Baton
Offline
#1  "Er is ook bepaald dat de


#1  "Er is ook bepaald dat de syndicus dit geld mag opvragen in twee schijven over 1 jaar gespreid. Dit lijkt me een nuttige bepaling."

Wanneer de syndicus opvraagt zal de (nieuwe) eigenaar moeten betalen.

Het reservekapitaal is van de VME , is niet persoonsgebonden maar hoort bij de kavel(s).