aankoop appartement , basisakte niet conform appartementwet 2010.

6 antwoorden [Laatste bericht]
lebragard
Offline

Beste forumgebruikers/ervaringsdeskundigen,

Wat zijn eventueel de gevolgen bij een aankoop van een appartement waarvan de basisakte niet is aangepast/verandert cfr. appartementwet van 2010 ?
Moet de notaris die de verkoopakte opstelt dit niet nazien en melden aan de kopers ?

Dank

ronald de wilde
Offline
gevolgen aankoop
Indien u die aankoop realiseert, zit u in hetzelfde bad als de VME want u gaat er deel van uitmaken.

Ik neem aan dat die bovenstaande kopers een eigendom verwerven in een bestaand gebouw en niet in een nieuwbouw.

Bij nieuwbouw mogen we in 2014/2015 uitgaan van een basisakte, opgemaakt na de aanpassing van de wet in 2010, verleden voor een notaris. We mogen uitgaan van de competentie van die persoon. Mocht er twijfel zijn in die hoofde, kan niemand u weerhouden bij de aankoop (dus bij het ondertekenen van eerst een 'compromis'), een eigen notaris mee aan te stellen. Dan mogen we uitgaan van een tweede controle.  

Geen nieuwbouw: zitten de kopers in het stramien van verplicht over te maken documenten. Gezien er drie verslagen van de laatste drie AV's dienen voorgelegd te worden, naast de informatie vanwege de syndicus, zal toch wel al één en ander duidelijk zijn over het reilen en zeilen van de VME.
Of uw aangestelde notaris (weer de keuze of u de notaris van de verkoper neemt of een eigen notaris) zijn taak ernstig neemt, is aan de kopers om uit te maken. Het mag wel hun verwachting zijn, want niet iedereen komt beslagen op het ijs. Persoonlijk zweer ik bij de uiteindelijke eigen verantwoordelijkheid.

Bezin dus, vooraleer te beginnen.
Informeren dus, voor het plaatsen van de eerste handtekening.
Uiteindelijk koopt men in deze niet een 'zakje frieten'!
naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/forum/jur
naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/wet-op-me
Quimmo
Offline
Zoals ronald de wilde al

Zoals ronald de wilde al aanhaalde zit de koper idd in hetzelfde bad als de rest van de VME, niet enkel voor dit punt maar ook voor de andere zaken die er eventueel niet volgens de regels zijn. Het lijkt me correct indien de notaris de koper hierop zou wijzen, maar ik denk ook niet dat de notaris bij elke verkoop elke basisakte kan nalezen om te zien of deze conform de laatste wetstoestand is.

"De notaris moet binnen redelijke perken de cliënt op de hoogte houden van de stand van het dossier of van de moeilijkheden die rijzen bij de afhandeling ervan, zonder dat alle
besteedbare tijd daarvoor wordt opgeslorpt"

Ikzelf weet in elk geval niet van bepaalde specifieke verplichtingen omtrent dit thema, maar de notaris heeft natuurlijk ook een bepaalde beroepsaansprakelijkheid.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
coordinatie wet mede-eigendom

Zoals reeds aangehaald heb ik een appartement (bouwjaar 2008) gekocht nochthans zijn de statuten van het gebouw en reglement van mede-eigendom nog NIET gecoordineerd.
De vorige antwoorden (dank) spreken voor zich en inderdaad zit ik nu in hetzelfde bad als de rest van de VME. (5 appartementen, 2 onder hen , de gelijkvloerse appartementen, heeft meer dan de helft van de aandelen, waaronder 1 de vrijwillige syndicus is )

De transportakte bij de notaris is deze maand voorzien.
Mijn vraag/raad/advies : is het verstandig bij de ondertekening van de transportakte bij de notaris een voorbehoud te maken mbt. statuten en reglement van mede-eigendom ? 
Met vriendelijke groeten,
Le Bragard

Quimmo
Offline
Wet is wel van dwingend recht

Ik kan het u niet met zekerheid zeggen, maar ik zou het zeker wel doen. Kwaad kan het alleszins niet. Maar het is wel zo dat u het appartement koopt in de wetenschap dat de statuten niet aangepast zijn, u heeft altijd de keuze om niet tot aankoop over te gaan indien u er echt niet mee akkoord zou zijn.  (ik weet wel, dat is een drug te ver indien u het appartement echt wil)

Nu, aangepast of niet, de nieuwe wet is van dwingend recht en heeft dus voorrang op de statuten waar er tegenspraak is. Bij de punten waar u nadeel zou ondervinden is het dus van belang de wet (zie link in rechterkolom) goed te lezen en op uw strepen te staan op de algemene vergadering.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom