Aankoop appartement + kelders

3 antwoorden [Laatste bericht]
toso
Offline

wij hebben een appartement + kelders aangekocht.
In de basisakte staat dat er 1 centrale verwarming is voorzien voor het ganse gebouw. Niettegenstaande heeft het gelijkvloers een aparte centrale verwarming.
Ik heb aan de syndicus opgemerkt dat dit een privatieve centrale verwarming is, wat de syndicus ontkend, niettegenstaande ik haar wees op de basisakte.
Wat blijkt nu, na nazicht van de plans van de kelders? Wij hebben een appartement gekocht met 2 kelders. In één van die kelders staat de centrale verwarming, in gebruik door het gelijkvloers. Wij hebben de syndicus gevraagd om onze aangekochte kelders te ontruimen daar wij er gebruik willen van maken.
Is de centrale verwarming onze eigendom gezien deze in onze kelder staat? 

Loft
Offline
(Her) lees goed uw
(Her) lees goed uw verkoopakte en basisakte van het gebouw, soms zijn kelders (garages) afzonderlijk vervreemdbaar van de kavels en soms helemaal niet.

Ik heb aan de syndicus opgemerkt dat dit een privatieve centrale verwarming is, wat de syndicus ontkend, niettegenstaande ik haar wees op de basisakte.

==> Tip : Technisch zal toch kunnen nagegaan worden of de centrale verwarming in deze tweede kelder de totale gemeenschap bedient of enkel het gelijkvloers.

==> Als deze tweede kelder effectief uw (mede) eigendom is veronderstel ik dat ze ontruimt dient te worden op kosten van,... de vme

==> Als deze tweede kelder in feite een lokaal voor de gemeenschap is, veronderstel ik dat de verkoopakte door de notaris verleend retroactief in vraag moet gesteld worden,

Aan deskundige(n) hier dieper op in te gaan

 
toso
Offline
Kelder staat beschreven in basisakte als privatief

Basisakte :
Privatief : 18 kleine provisiekelders 1 à 18, een grote provisiekelder 19, bestemd voor het gelijkvloers (Winkel A), een grote provisiekelder 20 bestemd voor het gelijkvloers (Winkel B).
Elke kelder maakt een privatieve afhankelijkheid uit van het handelslokaal of van een der appartementen. Een kelder mag slechts toebehoren aan een eigenaar van een appartement of van de lokalen op het gelijkvloers. De vervreemding van kelders is slechts toegelaten tussen de eigenaars van de privatieven waaruit het gebouw is samengesteld.
Een kelder mag slechts verhuurd of in genot gegeven worden aan een gebruiker van het gebouw. De vervreemding van kelders geven geen aanleiding tot wijziging in de gemene delen die toebehoren aan de appartementen waaraan een kelder werd afgetrokken of bijgevoegd.

Verder staat er niets ivm een bijkomende (aparte) centrale verwarming voor het gelijkvloers.

toso
Offline
Aankoopakte

De kelders volgens de aankoopakte : nummers 10 en 11 in de kelderverdieping, omvattende :
a/ in privatieve en uitsluitende eigendom : de eigenlijke provisiekelder
b/ in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : de kelder bezit geen afzonderlijk aandelen in de gemeenschappelijke delen. Elke kelder maakt een privatieve afhankelijkheid uit van het appartement.