aankoop parkeeroplaats door VME

4 antwoorden [Laatste bericht]
CLD22113
Offline

De bouwpromotor (een tijdelijke vereniging) heeft nog één niet verkochte ondergrondse parkeerplaats. Momenteel wordt die reeds 7 jaar door alle bewoners gebruikt als fietsenstalling.
De promotor heeft nu aan alle mede-eigenaars een schrijven gericht waarin hij de parkeerplaats aanbiedt tegen 1/3 van de oorspronkelijke prijs.
De 13 van de 15 eigenaars (van de 2 andere eigenaars hebben we nog geen idee of ze mee zouden doen of niet) zouden nu graag deze parkeerplaats gezamenlijk aankopen om die op die manier als gemeenschappelijk gebruik te kunnen behouden.
Concrete vraag, kan de VME een parkeerplaats kopen, niet op individuele namen, maar als gemeenschap, als VME?
Indien dit kan, aan welke voorwaarden dient de goedkeuring dan te voldoen? (80% op de AV, unaniem, alle mede-eigenaars unaniem?)
Wat of hoe moeten de aan deze eigendom toegewezen aandelen behandeld worden? (in dit geval (56 aandelen op de 10.000); moeten de aandelen herverdeeld worden, of wordt er dan in het vervolg enkel met 9.944 aandelen rekening gehouden.
Moet dit in een nieuwe basisakte geschreven worden (en kan dit dan tesamen met de aankoopakte van de parkeerplaats?)
Moet de aankoopsom door elke mede-eigenaar betaald worden in verhouding tot de aandelen die hij heeft in de VME?
De mogelijkheden en de werkwijze is ons onduidelijk.
Kan er ons iemand op weg helpen aub?


 

deskundige
Offline
De VME kan daden van
De VME kan daden van beschikking stellen en kan dus mits tussenkomst van de algemene vergadering beslissen om een privatief aan te kopen om gemeenschappelijk te worden. Ik zeg wel beslissen en niet aankopen. De VME kan immers alleen maar roerende goederen bezitten en geen onroerende goederen. De beslissing tot aankoop, het akkoord aangaande het aankoopbedrag,... dient tijdens een vergadering te wordend beslist. Verschillende beslissingen en verschillende meerderheden zijn aan de orde. Daarnaast dient een authentiek wijzigende akte te worden opgemaakt aangezien een privatief wordt herbestemd naar gemeenschappelijk en waarbij het eigendomsrecht ervan alsdan wordt toegevoegd aan het vermogen van elke individuele mede-eigenaar. Dit houdt in dat de aandelen die het pand thans kent over alle eigenaars moeten worden verdeeld. De eigendomsoverdracht houdt tevens de aan een verkoop verbonden voorwaarden in. Aangezien een en ander misschien eenvoudiger lijkt dan het is, raad ik u/ jullie aan om bijstand te vragen van een gespecialiseerd iemand. De opmaak van een volledige en correcte dagorde (o.a. verlenen van de nodige mandaten,...) is van cruciaal belang.
naicwill
Offline
Kan ik wijzigingen aanbrengen aan gemene delen in appartement?
 Antwoord

Voor werken aan de gemene delen is volgens advocaat Peter Henriksen inderdaad een beslissing van de algemene vergadering vereist. “Daarbij moet je er ook rekening mee houden dat je in ieder geval een goedkeuring van de algemene vergadering nodig hebt wanneer je aan de gemene delen raakt, zelfs indien je deze kosten zelf draagt.”

“Een wijziging in de opsplitsing tussen de privatieve en gemeenschappelijke delen impliceert inderdaad een wijziging van de basisakte, waarvoor drie vierden van de stemmen van de algemene vergadering vereist is. Deze wijziging van de basisakte dient bij authentieke akte te geschieden.”

lees volledig artikel
http://www.livios.be/nl/bouwfasen/juridisch/juridische-kwesties/vraag/21559/kan-ik-wijzigingen-aanbrengen-aan-gemene-delen-in-appartement/
deskundige
Offline
Voor een wijziging van
Voor een wijziging van bestemming is 4/5de nodig alsook voor het stellen van daden van beschikking. Daarnaast dienen er nog andere beslissingen met een andere meerderheid te worden genomen. 

@naicwill


opletten met zomaar teksten, antwoorden over te nemen.
Zonder mij uit te spreken over de al dan niet correctheid van de geciteerde raadsman maar hij verwijst vooreerst naar een beslissingsmeerderheid voor werken in onroerende staat wat in het geval van de vraagsteller niet onmiddellijk de vraag was, wel een wijziging van bestemming, nl. het privatiseren van het gemeenschappelijk dak.
Daarnaast kan dit algemeen gemeenschappelijk deel, het dak is immers tot nut van alle eigenaars, niet privé worden bestemd. 
naicwill
Offline
-sorry,inderdaad 4/5 de -maar
-sorry,inderdaad 4/5 de
-maar ik heb niet zozmaar het antwoord overgenomen.
Er stond letterlijk ":een wijziging in de opsplitsing tussen de privatieve
en gemeenschappelijke delen " en voor mij is de aankoop van een
parkeerplaats door de VME 
een wijziging in de opsplitsing .
Dus ofwel bedoelde de advocaat iets anders ofwel ....

dank voor de correctie