Aannemer weigert verdere tussenkomst in herstellen van gebreken.

4 antwoorden [Laatste bericht]
Vondel
Offline
Veel gebreken aan de nieuwbouw werden tot nu toe in der minne door de aannemer hersteld of aangepast. Een belangrijk gebrek is lekken uit de afvoerpijpen regenwater vanop de platte daken waardoor het regenwater sterk op de gevels stroomt. Ingevolge de klacht van één van de mede-eigenaars, is de zaak nu naar de Rechtbank van Eerste Aanleg en is de aannemer gedagvaard. De aannemer weigert, ondanks sterk aandringen van de promotor, de syndicus, mede-eigenaars, om elke verdere tussenkomst om op verschillende plaatsen de herstellingen door te voeren "omdat de zaak nu toch voor de rechtbank komt". Maar ondertussen verergert de toestand bij elke regenbui en vrezen wij permanente schade aan de gevels, de spouwen,.. en een rechtszaak kan maanden zoniet jaren in beslag nemen voor er een definitieve uitspraak is.
Vraag: kan de syndicus en of de Raad van Mede-eigendom dringende maatregelen nemen om toch zo spoedig mogelijk de noodzakelijke herstellingen te laten uitvoeren door een andere firma?
Hoe moet men tewerkgaan ?
Moet de toestand niet eerst door een gerechtsdeurwaarder worden vastgesteld?
Wie moet op de hoogte gebracht worden en hoe?: de promotor, de weigerachtige aannemer? Bij aangetekend schrijven?
Zouden de gedane onkosten kunnen ingebracht worden in de rechtszaak voor latere terugvordering van de promotor en (of) de aannemer?

Graag ook andere nuttige tips, bijvoorbeeld: kan men van de rechter een dringende uitspraak vragen (kort geding), enz?

 
Vondel
naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/forum/syn
http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/10-jaarlijkse-aansprakelijkheid


Geachte


Alleszins moet de syndicus, behoudens een scenario waarin het uitvaardigen van de dagvaarding een dringende daad van bewaring en beheer zou uitmaken, een mandaat van de algemene vergadering bekomen om over te gaan tot dagvaarding namens 
de VME.

Dit vereist een algemene vergadering, waar met een volstrekte meerderheid kan beslist worden over het al dan niet lanceren van een dagvaarding (men beslist daarover, niet over de uit te voeren werken, vandaar eventueel de verwarring met de daartoe vereiste meerderheid van drie / vierden).

Indien de algemene vergadering niet met de vereiste meerderheid overtuigd is van de noodzaak van het over gaan tot dagvaarding, weet u dat er voor minderheidsaandeelhouders ook nog vorderingsmogelijkheden open staan, via tussenkomst van de Vrederechter.


Astrid CLABOTS
Advocaat
HASSELT

  

http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/waterschade-kelder-garage
naicwill
Offline
https://www.google.be/search?
Vondel
Offline
De aannemer weigert dringende herstellingen uit te voeren
Ik heb mij misschien niet goed uitgedrukt.
De toedracht is de volgende:
1. de aannemer is al door de promotor gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, dus moet de VME het niet meer doen.
2. de VME is gedagvaard in tussenkomst en gemeenverklaring omdat er werken zullen moeten gebeuren aan de gemene delen.
3. een zaak voor de rechtbank van Eerste Aanleg kan maanden, zoniet jaren aanslepen voor er een definitieve uitspraak komt.
4. er zijn dringende herstellingen nodig om verdere schade aan het gebouw te vermijden.
5. de door de promotor gedagvaarde aannemer weigert die herstellingen uit te voeren "omdat de zaak toch voor de rechtbank komt".

De concrete vragen zijn dus:

a. Kan de VME beslissen (met 3/4), in afwachting van een uitspraak die zeer lang op zich kan laten wachten, en een andere aannemer kiezen en hem opdracht geven om de dringende herstellingen uit te voeren?
b. Hoe moeten wij daarbij tewerk gaan?
- de toestand eerst laten vaststellen door een deurwaarder?
- de tegenpartij (de al door de promotor gedagvaarde aannemer) via zijn advocaat aangetekend op de hoogte stellen dat de VME wegens de dringendheid overgaat tot het uitvoeren van de werken?
- de promotor eveneens aangetekend op de hoogte stellen?
- moet de rechtbank ook niet geïnformeerd worden?
- zullen de kosten van de dringende herstellingen kunnen verhaald worden op de in gebreke blijvende aannemer?  

Is deze werkwijze correct?
Vondel
naicwill
Offline
Dit is stof voor
Dit is stof voor juristen.
Alleen stel ik mij de vraag of jullie de promotor
niet in gebreke moet stellen.
lees op indicator
https://www.google.be/search?q=Afgewerkt+of+niet+afgewerkt%3F&rlz=1C9BKJ...

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/bouwpar...