Aanpassen Basisakte

1 antwoord [Laatste bericht]
STEVB
Offline
Een vraag ivm de basisakte:

Ik ben mede-eigenaar van een appartement bestaande uit 3 kavels.
In de basisakte staat beschreven: "onttrekking aan het appartementsrecht"
waarin staat dat het gebouw is onttrokken aan de toepassing van het appartementsrecht en er dus geen rechtpersoonlijkheid wordt verleend aan de vereniging van mede-eigenaars.

Ik heb de taak als "vrijwillige syndicus" op mij genomen, een BA verzekering afgesloten en een gemeenschappelijke rekening geopend om de alledaagse zaken af te handelen.

Nu met de nieuwe wetgeving wordt het allemaal nog wat ingewikkelder en weet ik niet goed wat gedaan.

Ben ik nu een overbodige syndicus van een niet bestaande rechtspersoonlijkheid? (VME)
Is er een verplichte aanpassing van de basisakte hoewel ik volgens de huidige buiten het appartementsrecht val? En zoja moet dit via een notaris gaan?

Ik begrijp niet waarom het allemaal zo moeilijk moet zijn voor een "eenvoudig" appartement.
deskundige
Offline
Beste, Overbodig zou ik niet
Beste, Overbodig zou ik niet zeggen. Op zich is jullie mede-eigendom er een als een andere alleen zijn jullie niet gebonden aan de dwingende wetgeving art. 577-3 e.v. B.W. Een syndicus is dus wettelijk niet verplicht maar daarom niet minder nodig. Artikel 577-2 p'9 is wel van dwingend recht en geldt dus ook voor jullie mede-eigendom. Door het ontbreken van de rechtspersoonlijkheid kan jullie VME niet aan het rechtsverkeer deelnemen, zal ze ip niet over een bankrekening op naam van de VME kunnen beschikken, enz... Wanneer alle eigenaars de mening zijn toegedaan dat jullie toch best rechtspersoonlijkheid hebben, dan dient dit het voorwerp van een dagordepunt op een av uit te maken en dient er een unanieme beslissing van de vergadering voor te liggen. Bijkomend dient de statuutakte authentiek te worden gewijzigd.