aanpassing basisakte

7 antwoorden [Laatste bericht]
LizzyZK
Offline
Als n.a.v. de nieuwe wet de statuten worden aangepast en er moet gesleuteld worden aan de basisakte dan moet dit notarieel gebeuren.

Wat als er nu een kleine aanpassing in de basisakte moet gebeuren : in onze statuten staat nu per toeval wanneer de algemene vergadering wordt gehouden. (om welke reden dan ook dat ze dit in de basisakte en niet in het reglement hebben gezet) In het reglement verder staat dat de algemene vergadering wordt gehouden op datum en uur bepaald in de basisakte.

Om dit nu te schrappen en op te nemen in de statuten voor de toekomst makkelijker te kunnen aanpassen en de periode te kunnen opnemen waarin de algemene vergadering moet plaatsvinden, moeten we hiervoor echt notarieel gaan? Geen enkel andere aanpassing aan de basisakte moet gebeuren. ik kan begrijpen dat veel eigenaars hier vooral tegen de kosten gaan protesteren... Is er geen andere manier om dit op te lossen?

Met onderhandse aanpassing van het reglement?

Alvast bedankt.
Roel De Cleermaecker
Offline
Jammer genoeg, bij wijziging

Jammer genoeg, bij wijziging van de basisakte dient een notaris tussen te komen.
Hoe klein ook.
Dergelijke problemen worden ondervangen door in de basisakte vrij algemeen te blijven en concrete afspraken op te nemen in het reglement, zoals u zelf nu suggereert.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

LizzyZK
Offline
We kunnen dus niet in het
We kunnen dus niet in het reglement iets opnemen in de zin van in afwijking van de basisakte?
deskundige
Offline
De wet is hier niet écht
De wet is hier niet écht duidelijk/volledig over. Zij stelt idd. dat wanneer een aanpassing/wijziging van de basisakte nodig is, dat de coördinatie authentiek zou moeten gebeuren.

Persoonlijk coördineer ik akten onderhands wanneer de zgn. 'wijziging/aanpassing' van de basisakte niets meer inhoudt dan een verplaatsing van de betreffende items van de basisakte naar het reglement van mede-eigendom en vice versa.

Er wordt immers geen enkele afbreuk gedaan aan de initiële betekenis van de verplaatse zaken en ik zie niet onmiddellijk dat hier enig probleem kan door ontstaan.

Wat ik daarentegen vaststel en wat m.i. wel een authentieke wijziging inhoudt, is het gegeven dat bepaalde VME's/syndici menen dat wanneer ze aan de basisakte niets wijzigen/aanpassen, dat het wijzigen/aanvullen/veranderen van zaken binnen het reglement van mede-eigendom sowieso onderhands kan gebeuren. Zo merk ik bijvoorbeeld op dat men in een onderhandse coördinatie verdeelsleutels wijzigt, enz.... wat natuurlijk niet de bedoeling van de wetgever is geweest. 

Zulke wijziging dient het voorwerp van een authentieke wijziging uit te maken.


LizzyZK
Offline
Ik kan uw redenering zeker
Ik kan uw redenering zeker volgen maar in dit concreet geval wordt de paragraaf niet enkel verplaatst maar ook aangepast. Er staat nog letterlijk dat de vergadering zal plaatsvinden op de laatste maandag van september om half 8. Terwijl we toch verplicht zijn om een periode van 15 dagen op te geven, komt er nog eens bij dat die periode 1-15 september is. Dus bij loutere verplaatsing van de paragraaf zou ik een tegenstrijdigheid hebben tussen de basisakte en het aangepast reglement?

conclusie : die basisakte moet nog steeds notarieel gewijzigd worden?
deskundige
Offline
Beste,   Het opnemen van een

Beste,
 

Het opnemen van een 15-daagse periode kadert binnen de coördinatie van de statuten.
Dit betekent dat de strijdige bepaling, zijnde in dit geval deze die aangeeft dat de vergadering de laatste maandag van september dient door te gaan, dient te worden geschrapt en moet worden vervangen.

M.a.w. u laat de bepaling van maandag in de basisakte gewoon weg en vervangt deze binnen het reglement van mede-eigendom door de besliste 15-daagse periode.

Deze aanpassing vergt m.i. écht geen authentieke wijziging.

Mvg.

Quimmo
Offline
Zal waarschijnlijk weinig problemen opleveren

Ik denk ook dat, als u kijkt naar de aard van de wijziging, er weinig kans is dat iemand dit ooit gaat aanvechten. En zelfs als het aangevochten wordt is er weinig kans dat iemand hier een nadeel zal kunnen bewijzen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

LizzyZK
Offline
Allen bedankt voor uw
Allen bedankt voor uw inzichten.