aanpassing basisakte

3 antwoorden [Laatste bericht]
KIKA
Offline

na unanieme beslissing op de AV  (2020- februari) om de verdeelsleutel elektra (lift) aan te passen zodat de  gelijkvloerse app niet  meer mee betalen.
De basisakte vermeld de verdeling over alle verdiepingen.
Moet deze beslissing in de basisakte veranderd worden om tegenstelbaar te zijn en kunnen deze kosten aangerekend worden aan de bevoordeelden.Mogelijk op volgende AV te stemmen.

Onip

Baton
Offline
unanieme beslissing


Het was/is een unanieme beslissing....
Basisakte moet aangepast worden.....(cfr.art.3.85 §1)
Kosten aanrekenen aan de bevoordeelden kan niet meer , had moeten besproken worden tijdens de AV die unaniem de beslissing nam. Achteraf terugkomen en de kosten voor het aanpassen van de statuten aan enkelen toewijzen , zou rechtsmisbruik zijn.

(Uiteraard kan men het vragen maar het hun opleggen mits AV beslissing is rechtsmisbruik.)

Astrid Clabots
Offline
Wijziging verdeelsleutel kosten

Beste

na unanieme beslissing op de AV  (2020- februari) om de verdeelsleutel elektra (lift) aan te passen zodat de  gelijkvloerse app niet  meer mee betalen.

De basisakte vermeld de verdeling over alle verdiepingen.
Moet deze beslissing in de basisakte veranderd worden om tegenstelbaar te zijn

> Inderdaad, zoals Baton al reageerde, moeten de statuten indien gewijzigd worden aangepast. Ik zou durven opperen dat u er wel even de tijd voor heeft, omdat elke koper bij overdracht van een kavel in principe, tsja..., de notulen van de laatste drie jaren moet vernemen.

en kunnen deze kosten aangerekend worden aan de bevoordeelden.Mogelijk op volgende AV te stemmen.

> Ik begrijp wat u bedoelt. Enkelen kregen in uw beleving een kado, en u vindt dat zij dan ook de uitwerking daarvan mogen betalen. Begrijpelijke redenering.
In principe geldt de verdeelsleutel zoals die is vastgelegd.
Het gebeurt weliswaar dat men voor éénmalige kosten al eens beslist tot een éénmalige afwijkende wijze van verdeling, en dat men volstaat om dat te notuleren voor dat jaar en voor die ene keer ... dat is evenwel een praktisch gegeven, en heeft alleen kans op slagen indien iedereen zich hierin kan vinden.
Probeer eens een beroep te doen op de goodwill van de bevoordeelden... Dat mag altijd zonder dat het meteen misbruik van recht betreft... 
Ondervindt u weerstand, wordt het uiteraard moeilijker.. 

Astrid CLABOTS
CLABOTS 

Baton
Offline
wijzigen verdeelsleutel

#Astrid Clabots
> Inderdaad, zoals Baton al reageerde, moeten de statuten indien gewijzigd worden aangepast. Ik zou durven opperen dat u er wel even de tijd voor heeft, omdat elke koper bij overdracht van een kavel in principe, tsja..., de notulen van de laatste drie jaren moet vernemen.

en

Het gebeurt weliswaar dat men voor éénmalige kosten al eens beslist tot een éénmalige afwijkende wijze van verdeling, en dat men volstaat om dat te notuleren voor dat jaar en voor die ene keer ... dat is evenwel een praktisch gegeven, en heeft alleen kans op slagen indien iedereen zich hierin kan vinden.

Moraal van het lift-verhaal : de syndicus had de VME/AV moeten adviseren mbt. enerzijds de statuten wijziging , anderzijds uw "praktisch gegeven" moeten aanreiken. De syndicus is immers de "specialist" inzake het beheer van mede-eigendommen en "faalt" in dit lift-verhaal.

Een vrederechter (2021) :


“Een algemene vergadering betreft een soeverein orgaan. Zij wordt aangestuurd door mede-eigenaars die met kennis van zaken betrokken worden in het beslissingsproces. Zij horen zich vooraf duidelijk en voldoende te informeren over de ernst en de toedracht van gedane voorstellen en beslissingen. Zij kunnen zich bijtijds laten adviseren door een deskundige van hun keuze dan wel zich informeren bij een proffessionele syndicus die als specialist inzake het beheer van mede-eigendommen aandient.
”Niemand kan een rechtmatig belang of rechten vorderen voortvloeiende uit zijn eigen onachtzaamheid of onbetamelijkheid (nemo auditur turpitudinem allegans; ex turpi causa acto non oritur).