aanpassing basisakte - registratie - tegenstelbaar tov mede-eigenaars

4 antwoorden [Laatste bericht]
dunamar
Offline
 In de basisakte van onze residentie was voorzien dat de promotor niet diende te betalen in de gemeenschappelijke kosten voor de niet verkochte appartementen.
Wij hebben nu op de algemene vergadering deze bepaling in de basisakte geschrapt met een meerderheid van 84%.
Moet deze wijziging van de basisakte geregistreerd zijn voordat deze tegenstelbaar is tov de promotor die tevens mede-eigenaar is van enkele niet-verkochte appartementen?
Welke werkwijze is aan te bevelen om de promotor te verplichten om vanaf nu zijn deel in de gemeenschappelijke kosten te betalen?

Quimmo
Offline
Clausule klopte toch al niet

Misschien is iemand het niet hiermee eens, maar volgens mij is de problematiek van tegenstelbaarheid vooral van toepassing op derden. De promotor is mede-eigenaar en wordt sowieso (aangetekend) in kennis gesteld van de beslissingen van de AV. De clausule dat hij niet moest betalen is in elk geval niet geldig, zie ook http://www.quimmo.be/nl/blog/bijdrage-door-bouwpromotor-in-lasten-voor-n...

Om hem zijn kosten te laten betalen moet de syndicus hem gewoon zijn afrekening sturen met een juiste verdeling van de kosten volgens quotiteiten en dan heeft hij deze te betalen. Zoniet is hij wanbetaler en moet de syndicus desnoods naar het vredegerecht trekken. De nieuwe wet laat ook toe om achterstallen te recupereren bij verkoop van een pand (wat zijn doel is), hij kan dus moeilijk het been blijven stijfhouden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Roel De Cleermaecker
Offline
Klopt, registratie maakt een
Klopt, registratie maakt een contract/akkoord tegenstelbaar aan derden.
Hier is de mede - eigenaar geen derde.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

deskundige
Offline
Persoonlijk ben ik de mening
Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat het issue niet als dagordepunt diende te worden behandeld. M.a.w. dat er niet moest worden over beslist.

Het betreffende beding is onrechtmatig en dient derhalve als niet geschreven en dus ook als niet bestaande te worden beschouwd.

Beslissingen zelf zijn onmiddellijk, dus op het moment dat ze worden genomen, tegenstelbaar aan alle mede-eigenaars maar niet aan derden.