Aanpassing statuten

9 antwoorden [Laatste bericht]
Jan David
Offline
De nieuwe wet op de mede-eigendom bepaalt dat de syndicus tegen uiterlijk 1/09/12 een aangepaste versie van de statuten ter goedkeuring aan de AV voorlegt.
Mijn vragen:
1) Wat is, buiten het respecteren van die datum, de verantwoordelijkheid van de syndicus? Anders geformuleerd: is het de syndicus die verantwoordelijk is voor de juistheid en de volledigheid van de tekst of krijgt hij hiervan kwijting en wordt die verantwoordelijkheid overgenomen door de AV bij de goedkeuring ervan?

2) Welke meerderheid is vereist? 50+1?

3) Moet de aangepaste versie ondertekend worden door de syndicus? Door de mede-eigenaars? Kunnen afwezige mede-eigenaars eventueel alsnog tekenen nadien, als ze akkoord gaan?

Met dank voor uw antwoorden!
JD

DEGO
Offline
nieuwe wet op de mede-eigendom
Beste Jan,

De uiterste datum voor de aanpassing van de basisakte aan de nieuwe wet op de mede-eigendom is 1 september 2013!

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Jan David
Offline
uiterste datum aanpassing inderdaad 1/9/2013
Beste Dego,
Bedankt voor de correctie: de uiterste datum voor aanpassing is inderdaad 1 sept 2013. 
Mijn vragen blijven evenwel nog onbeantwoord!...
Vriendelijke groeten,

JD

Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Mijns inziens is het
Geachte

Mijns inziens is het de taak van de syndicus om de AV/VME erop te wijzen dat zij hun statuten moeten coördineren. Nemen zij geen beslissing of doen zij dit niet, houdt het voor de syndicus op. Indien wel wordt beslist om tot coördinatie over te gaan, ligt de beroepsverantwoordelijkheid voor de inhoud van de nieuwe tekst bij degene die hem opstelde en eventueel deels bij de AV die goedkeurde.

Voor zover de coördinatie een zuivere coördinatie betreft (zuivere aanpassing aan de wet) en men niet van de gelegenheid gebruik maakt om andere aangelegenheden te wijzigen, lijkt mij een gewone meerderheid voldoende.

Ondertekening is niet noodzakelijk wanneer de nieuwe versie als bijlage bij de notulen van de AV wordt gevoegd waarin zij werd goedgekeurd.

Het strekt tot aanbeveling om de ontwerpstatuten voor de vergadering over te maken aan éénieder, zodat iedereen ruimschoots de gelegenheid heeft om een en ander door te nemen.

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Jan David
Offline
Dank u.
Bedankt voor duidelijk antwoord. Het is mij een geruststelling telkens weer op Quimmo te mogen beroep doen voor een degelijk advies.

JD

Quimmo
Offline
En op onze partners!

En op onze partners!

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jan David
Offline
wijzigingen aan de wet van 2 juni 2010 gepubliceerd?
Inderdaad! Maar met Quimmo bedoelde ik het geheel, zelfs de vraagstellers!
 
Bijkomend vraagje: zou het kunnen dat de wijzigingen aan de wet van 2 juni 2010 ondertussen gepubliceerd zijn in het staatsblad van vrijdag 8 juni 2012 onder de naam "wet van 15 mei 2012"? Indien dit juist is houdt niets ons nog tegen de aanpassing van het huishoudelijk reglement "definitief" te maken???  Moet de aanpassing van het huishoudelijk reglement verwijzen naar beide wetten? 

JD

Quimmo
Offline
Artikel volgt

Door tijdsgebrek heeft het even moeten wachten, maar binnen een paar minuutjes staat er een artikel online met het overzicht van wijzigingen.

De aanpassingen van het reglement hoeven niet noodzakelijk naar wetten te verwijzen, de regels van de wet moeten er gewoon in opgenomen worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Rene0203
Offline
Wij hebben bij het aanpassen
Wij hebben bij het aanpassen van het Reglement van Mede-eigendom aan de nieuwe wet  tevens gebruik gemaakt om ongerijmdheden uit het verleden weg te werken.
Ik veronderstel dat hier een 3/4 meerderheid nodig is. ( wij hanteerden een andere berekening voor het werkkapitaal dan deze beschreven in het oude Reglement, dit is nu recht gezet)

Vriendelijke groeten,

René
DEGO
Offline
aanpassen basisakte aan de nieuwe wet op de mede-eigendom
Zo kan ik me voorstellen dat teksten in de basisakte die niet meer conform zijn aan de huidige wetgeving (zo staat er o.a. in dat de syndicus een brandverzekering dient te onderschrijven voor de VME bij een erkende verzekeraar voor de duur van 10 jaar - een termijn die volgens nieuwe wetgeving max 1 jaar mag zijn voor particulieren), tegelijkertijd kunnen aangepast worden.

Met vriendelijke groeten,

DEGO