aansprakelijkheid raad van medeeigendom wegens nalatigheidsfouten

11 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline
er zijn sind maart, renovatiewerken aan de gang die moeten gedaan zijn tegen einde 2018.
Hier werd een boeteclausule voorzien.
TErzelfdertijd starten dakwerken die gedaan zouden zijn voor bouwverlof juli 2018
Hier heeft de rvme die handelde in opdracht van de VME vergeten om de boeteclausule die voorzien was in te vullen in het lastenboek.
Hierddor zijn de werken op het dak al 3 maanden te lang bezig als men er al komt werken.
De aannemer is niet gehaast gezien op de dakwerken geen boeteclausule voorzien is door nalatigeid van de RVME en spoed zich om eerst de anderen werken af te maken.
Wij wonen dus op de dakverdieping en zitten al die tijd zonder terras 60m2  dat nog steeds als werf beschouwd wordt. Wij leven ook al al die tijd in het donker gezien wij de jaloezien moeten toe houden als we wat privacy willen.
Kunnen wij de RVME aansprakelijk stellen en hiervoor een schadevergoeding vragen?
nescio1
Offline
schoenmaker blijf bij je leest


https://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2094.php

B.W. Art. 577-8/1
 
Herlees de notulen van de vergadering waarin de RvME de opdracht ontving.
 
Ontleed scrupuleus de voorbereidende documenten betreffende dit agendapunt, de aangegane contracten en alle andere doumenten betreffende de uitvoering van het werk.
 
 
De leden van de RvME zijn inderdaad hoofdelijk en individueel aansprakelijk.
 
Toch denken wij dat, mocht de zaak voor de rechter komen, deze vooreerst rekenschap zal vragen aan de syndicus.
 
 
Hij heeft tegenover de VME een algemene zorgplicht.
 
Het zal hem verweten worden mocht hij de AV niet gewezen te hebben op het gevaar zich op een domein voor professionelen te gegeven en niet voorgesteld te hebben te zorgen voor een minimale bijstand.
 
 
 
gdl
Offline
De syndicus heeft van in het
De syndicus heeft van in het begin duidelijk gemaakt dat zij zich met deze werken niet gingen inlaten en er iemand moest aangesteld worden om toezicht te houden en alles in goede banen te leiden. Dit gebeurde ook en deze firma stelde dan ook alles schriftelijk op met boeteclausules. De einddatum voor de boeteclausule voor de dakwerken werd nooit niet ingevuld onder toezicht van de RVME die ook nog eens eigenaars weigerd op de werfvergaderingen niet tegenstaande dit was toegelaten op de AV.Hierdoor worden de dakwerken steeds uitgesteld door de aannemer die beide werken uitvoerd.Terwijl de voorziene datum 11 juli al lang overschreden is kan het nu nog maanden duren, mogelijks tot in maart voor deze werken ooit zullen afgeraken.
Kunnen wij hiervoor schadevergoeding eisen aan de RVME want zij zijn volgens mij de oorzaak door de einddatum met boeteclausle niet voorzien te hebben.
wij hebben gans de zomer en nazomer geen gebruik kunnen maken van ons terras en leven in het donker. Men weigert hierover ook te comuniceren.
Quimmo
Offline
Vervelend maar niet eenvoudig

Communiceren is wel het minste wat ze kunnen doen. Maar verder vraag ik me af of er veel mogelijkheden zijn.

U kan schadevergoeding proberen te eisen, maar het eerste wat er dan zal gebeuren is dat u zonder RvME zit. Wil u, samen met andere eigenaars die taak overnemen?

Ten tweede zal u dan moeten bewijzen welke schade u heeft. Hoe gaat u die begroten?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid Clabots
Offline
aansprakelijkheid - renovatiewerken - boeteclausule


Geachte

De syndicus blijft eindverantwoordelijke maar de feiten in deze casus wijzen hoe dan ook op een grote verantwoordelijkheid die op de schouders van de RvME is gelegd.
Maar ... boeteclausule of niet .. een uitvoering binnen een redelijke termijn mag OOK verwacht worden. Voelen zij die de clausule over het hoofd zagen zich vandaag dan niet MINSTENS geroepen om indringend initiatief te ondernemen tov de aannemer ?

Dit strookt niet met een zorgvuldige uitvoering van de aannemingsovereenkomst, en nu reeds kan of moet voorbehoud worden gemaakt voor genotsderving ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS

SIEBE
Offline
syndicus en rvme
Begrijp niet wat soort syndicus jullie hebben; eentje die zijn wettelijke taak niet wil of kan uitvoeren. Een RVME die de syndicus moet controleren, en zelf in gebreke blijft.
Waar zat de A.V. bij de beslissingen ?
Is totaal een zootje ongeregeld. Is niet zo alleen bij jullie maar ook elders.
Er mogen nog zo veel wetten gemaakt worden; allemaal lege dozen. Zelfs zij die er moeten over waken, of zo gezegd deskundigen zijn; geven geen sluitende antwoorden.
En denk na over rechtbanken of dergelijke brengen geen soelaas; enkel verliezers en grotere verliezers. Winnaars nooit. Enkel kassa kassa voor ...
Is triestig om vast te stellen maar VME's worden steeds meer een speelbal voor chaos,
ruzies, maar oplossingen aanbrengen wie ??
Wetten moeten sluitend zijn, opgevolgd en waterdicht en beschermend voor de eigenaars.
Vind er in de realiteit weinig van terug.
Kijk maar op de diverse fora; niets dan problemen op alle gebied.
Zou zeker een BAV beleggen en de syndicus hier ook op zijn verantwoordelijkheid duiden.
 
Lieve en Marc
Offline
Taken voor Raad v ME
Er zijn zoveel onvolkomenheden in de wetgeving dat het vaak vechten is tegen de bierkaai.
De Raad v ME dient toe te zien dat de Syndicus de beslssingen van de AV uitvoert.
Vaak een lege doos omdat dikwijls veel leden van de Raad v ME alleen maar hun eigen appartemenetje willen verdedigen, en/ of " tafelspringers " zijn, enz.... enz....
De VME zou een systeem moeten vinden waarbij de leden van de Raad v ME verantwoordlijk kunnen gesteld worden.
Wie geeft voorbeelden?
Lieve en Marc
SIEBE
Offline
#6
Gelijk hebben jullie. Neem nu maar in de nieuwe wet 01.01.2019 : college der commissaris der rekeningen ??? Nooit zoiets stoms gelezen. Nog meer onenigheid omtrent de boekhouding. 1 bekwame rekencommissaris moet zijn taak deontologisch uitvoeren.
Een raad van dit een college van dat .. ? Binnenkort eigenaars te kort om te zetelen, dus toch voor de zelfstandige beroepen ?

De RVME, syndicus, rekencommissaris kunnen zo wie zo verantwoordelijk gesteld worden.
Maar wat is het resultaat. Rechtbank : iedereen verliest hier : want elke eigenaar betaalt in de kosten van de VME ( winnaar of verliezer ) om niet te spreken over de eigen kosten.
Heb het meermaals vermeld op dit forum : wie zijn de belangengroepen achter de nieuwe wetgeving ?? Op wiens aanraden en voorstellen ? Dat zegt genoeg.
De mede eigenaars op kosten jagen dat is de bedoeling. En nog meer onenigheid.
Sommigen op dit forum zullen hiervan zeker kunnen meespreken en ondervonden hebben.
Zelfs Quimmo en Meester Clabots kunnen geen sluitend antwoord geven.

Lieve en Marc, voorbeelden geven zal moeilijk zijn. Het enige is dat Kerstmis hier verlichting kan brengen en alle mensen eens beseffen wat Kerstmis inhoudt en betekent.
nescio1
Offline
vijgen na Pasen

B.W. Art. 577-8 § 6
 
Een mogelijke oplossing, bij weigering syndicus, had kunnen zijn : een toegevoegde syndicus.
 
Bij succesvolle uitvoering zou bij de hoofdsyndicus misschien een lichtje gaan branden.
 
 
SIEBE
Offline
vijgen na pasen
Zoals ik eerder beweerde nog maar eens extra kosten voor de eigenaars. Een tweede syndicus ( van dezelfde beroepsorganisatie ? ).
Men kan veel wetsartikels ( mij ook niet onbekend ) aanhalen; maar de oplossing ?
Ik heb hier al veel problemen zien passeren; maar zelden een reactie of antwoord van de topic starter dat de problemen opgelost zijn.
 
nescio1
Offline
andere beroepsorganisatie gewenst ?

voorstel : syndicus-architect

Meerkost wordt soms een besparing !
SIEBE
Offline
nescio1 #1
Dit hebben wij onlangs bij ons meegemaakt. Was helemaal een lachertje.
Kostenplaatje voor onze rekening. Oplossing : noppes, en vol tegenstrijdigheden en helderziendheid.