Aansprakelijkheid syndicus

7 antwoorden [Laatste bericht]
Vraagje
Offline
Beste,

Wij hebben een vraag ivm de aansprakelijkheid van een syndicus.
Onderstaande deed zich voor:

- Op de algemene vergadering werd beslist om een poetsfirma aan te stellen en hiervoor offertes op te laten vragen door de syndicus. Maar ondertussen stelde de syndicus voor om hun eigen poetsvrouw voorlopig te laten komen. Deze kwam in realiteit maximum 5 keer. De laatste 2 maanden werd er zelf niet meer gepoetst. Maar ze werd wel elke week betaald, dus 19x3uur. Bovendien sloot de syndicus onze VME aan bij SD Worx voor de loonsberekeningen waardoor we bovendien een hoge beheerskost hebben moeten betalen. Bovendien werden somige berekeningen laattijdig doorgeven met een zeer hoge beheerskost tot gevolg.

- De syndicus sloot de poetsvrouw niet aan bij het fonds voor arbeidsongevallen waardoor we nu een sanctie van 399eur kregen. Hoewel ze de nodige documenten hiervoor aankreeg en in december reeds via mail aan ons bevestigde dat ze het in orde zou brengen (het Fonds heeft de VME hiervoor herhaaldelijk aangeschreven. Deze documenten werden steeds aan de syndicus bezorgd met de vraag het nodige te doen).

- De syndicus heeft geen algemene vergadering samengeroepen tijdens de vooropgestelde periode. Bovendien zijn er geen jaarlijkse afrekeningen gekomen.

Ondertussen hebben we sinds het begin van de maand een nieuwe syndicus aangesteld en kwamen bovenstaande zaken boven.

Hoe kunnen we onze vorige syndicus hiervoor aansprakelijk stellen? En ons geld terugkrijgen?

Alvast bedankt voor uw advies.

Met vriendelijke groeten,
deskundige
Offline
Beste, Het eerste
Beste,

Het eerste belangrijke dat dient te worden nagekeken is of de ontslagen syndicus al dan niet kwijting voor zijn gevoerde beleid heeft gekregen.

Indien dit gebeurde, dan kan de VME i.p. geen aansprakelijkheidsvordering meer instellen tenzij kan worden aangetoond dat de kwijting gebeurde op basis van onvolledige, verkeerde, valse informatie, .....

Ook een mede-eigenaar die tijdens de vergadering geen kwijting verleende, zou in persoonlijke naam nog een vordering kunnen stellen maar dan dient dit binnen de 4 maanden vanaf de AV te gebeuren.

Uiteraard dient fout, schade en oorzakelijk verband te worden aangetoond.

Mvg.
Vraagje
Offline
Beste, Alvast bedankt voor
Beste,

Alvast bedankt voor uw snelle reactie.
We hebben de syndicus geen kwijting gegeven. Er heeft namelijk geen algemene vergadering plaatsgevonden daar de syndicus deze niet heeft samen geroepen. Het mandaat van de huidige syndicus loopt vanaf 4 mei. De vastgelegde periode voor vergadering was de twee laatste weken van april.

Welke stappen kunnen we nu best ondernemen en bij welke instantie? BIV?

Vriendelijke groeten,
Quimmo
Offline
Hoezo een nieuwe syndicus?

Niet de kern van de zaak, maar hoe heeft u een nieuwe syndicus aangesteld zonder een algemene veradering te organiseren? Heeft men over zijn aanstelling kunnen stemmen tijdens een vorige algemene vergadering?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Vraagje
Offline
Er is een vergadering
Er is een vergadering georganiseerd die uitging van een aantal eigenaars gezien het wanbeleid van de toenmalige syndicus, maar de syndicus was hier niet op aanwezig. We hebben unaniem gestemd dat de syndicus zijn mandaat niet langer mocht uitoefenen en ineens gestemd over de aanstelling van een nieuwe syndicus. Het contract hebben we dan via een aangetekend schrijven opgezegd.

In het algemeen was de problematiek dat de syndicus nooit bereikbaar was (kantoor, telefoon, mail) en de lopende zaken (dakproblemen, waterschade,...) niet opvolgde.
Roel De Cleermaecker
Offline
U zal als VME de syndicus
U zal als VME de syndicus officieel en formeel in gebreke moeten stellen voor diens nalatigheden en de geleden schade na begroting, opeisen.
Indien deze niet vrijwillig over de brug komt, zal via de rechtbank dienen ingevorderd.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Vraagje
Offline
Bedankt voor uw reactie. Ik
Bedankt voor uw reactie.
Ik vind deze site een heel goed initiatief. Er zijn veel syndici die hun werk niet goed doen. Voor ons gebouw starten we nu momenteel met de 3de syndicus in twee jaar tijd. Beide vorige syndici hebben grote fouten gemaakt in het beheer.
Quimmo
Offline
Wij horen het graag... Dat

Wij horen het graag... Dat van de site, bedoelen we dan, niet dat van uw syndici :-)

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom