Aansprakelijkheid syndicus versus commissaris

1 antwoord [Laatste bericht]
Nelci
Offline
Beste,

Een professionele syndicus, van een VME van 20 kavels, beheert het vermogen en dient een dubbele boekhouding te hanteren.
De syndicus is dus aansprakelijk voor het financiële beheer.

In deze VME is een niet-professionele commissaris der rekening aangesteld.  Op de aanstaande  jaarlijkse AV komt de aanstelling terug ter sprake en het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering op kosten van de VME.

De commissaris stelt een verslag op van haar steekproefsgewijze controles.  Uiteindelijk komt het aan de AV toe om al dan niet kwijting te verlenen aan de syndicus.  Slechts één mede-eigenaar verleent bijvoorbeeld geen kwijting.  Deze stapt uiteindelijk naar de vrederechter.

Is of kan een commissaris wel aansprakelijk gesteld worden aangezien hij/zij slechts rapporteert?  Kan een commissaris opgeroepen worden door een vrederechter om verslag uit te brengen? 
Hoe valt de aansprakelijkheid van een professionele syndicus te rijmen met deze van commissaris?

Quimmo
Offline
Verzekering is aan te bevelen

De commissaris kan natuurlijk ter verantwoording geroepen worden, maar dan moet er volgens mij toch wel sprake zijn van nalatigheid. Of deze ook echt aansprakelijk gesteld zal worden hangt natuurlijk af van de appreciatie van de rechter. Indien het om een vrijwillige commissaris gaat zonder speciale kennis van boekhouden en die er niet zijn/haar voeten aan geveegd heeft (dus effectief controle(s) gedaan en verslag uitgebracht), zal de rechter deze m.i. waarschijnlijk niet aansprakelijk stellen.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor de commissaris is anderzijds toch wel aan te bevelen. Het zou jammer zijn dat iemand die vrijwillig verantwoordelijkheid neemt en tijd in de controle steekt een zwaard van Damocles boven het hoofd zou hebben.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom