Algemeen Reglement van Mede-eigendom - nieuwe wet van 2 juni 2010

1 antwoord [Laatste bericht]
DEGO
Offline

De syndicus stuurt een uitnodiging tot de algemene vergadering met de agendapunten en als bijlage een ontwerp van 'Gecoördineerd Algemeen Reglement van mede-eigendom'.
Na lezing van dit ontwerp (de syndicus vraagt om de tekst op voorhand door te nemen) heb ik een aantal opmerkingen doorgestuurd naar de syndicus, zoals:
- "De eigenaar zal zijn stemrecht op de algemene vergadering nooit bij algemene volmacht overdragen op zijn huurder". 
Is dit niet in tegenstrijd met wat ik lees in een verder artikel "Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering"? Of zelfs met de nieuwe wet van 2010?
- "Eerste polis. De eerste brandverzekeringspolis zal door de comparante aangegaan worden ...... bij een vennootschaap voor een duur van tien jaar".
Vermits het een eenvoudig risico betreft (geen industrieel risico) kan bij wet alleen een contract onderschreven worden voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende hernieuwing behoudens opzeg......
Eigenlijk heeft dit geen toepassing meer; de comparante  was de bouwpromotor, het gebouw staat er ondertussen al 15 jaar. Maar de tekst blijft fout.
- "De comparante moet niet tussenkomen in de gemeenschappelijke lasten voor wat betreft de niet verkochte privatieven".
Alhoewel niet meer van toepassing is ook hier de tekst in tegenstrijd met de nieuwe wet.

De syndicus antwoordt het volgende: "Wij kunnen enkel aanpassingen doorvoeren die te maken hebben met de nieuwe wetgevingen".

Rekening houdend met uw advies lijkt het me toch de gepaste gelegenheid om zaken recht te zetten.  Ik heb de indruk dat de syndicus de aanpassing bij authentieke akte laat gebeuren aangezien er een variabele kost is voorzien van 700 EUR.  Moeten wij dit aanvaarden?
Dank voor uw advies.

 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

deskundige
Offline
Beste, Bij de coördinatie
Beste, Bij de coördinatie dient rekening te worden gehouden met het feit of er wijzigingen aan de basisakte worden aangebracht of niet. De basisakte is het eerste deel van de statuten die verplicht de beschrijving van het onroerend geheel, de privatieve en gemeenschappelijke delen... dient te bevatten. Wordt hier niet aangeraakt, dan kan de coördinatie onderhands, dus zonder tussenkomst van de notaris gebeuren. Wil men aan de basisakte wijzigingen aanbrengen, dan vereist dit een tussenkomst van de notaris. Of dit eveneens het geval is wanneer er binnen de basisakte zaken worden geschrapt/verwijderd die totaal niet meer aan de orde zijn, is voorzeer de vraag. Het coördineren houdt verder in dat de syndicus alle zaken binnen het reglement die niet meer met de nieuwe wet stroken, dient te schrappen en/of dient te vervangen. Bijkomend dienen na beslissing door de AV een aantal zaken te worden ingevoegd waaronder de taken van de rekeningcommissaris, de 15 daagse periode,... Dit kan dus onderhands doch ikzelf ben de mening toegedaan dat 1) om later naar tegenstelbaarheid toe geen problemen te krijgen en 2) aangezien m.i. dit toch het voorwerp van een wetswijziging zal uitmaken, de coördinatie best ineens authentiek gebeurt.